40 jaar VOLTCRAFT water-, lucht- en bodemanalyse

Het aardoppervlak bestaat voor 71 procent uit water, maar slechts drie procent daarvan is zoet. Van deze drie procent is tweederde ingesloten (zoals in het hooggebergte). We moeten dus goed zorgen voor het resterende kleine deel. Elektronische meetapparatuur voor de controle van de waterkwaliteit is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Het assortiment van VOLTCRAFT bevat onder andere meetapparatuur voor wateranalyse, luchtanalyse en bodemanalyse om de waterkwaliteit te monitoren en te bewaken.

Op maat gemaakte oplossingen voor praktische toepassingen en innovatieve ontwikkelingen voor een gebruiksvriendelijke bediening maken efficiënt gebruik van de producten mogelijk.

Zuur of alkalisch - ph waardebepaling

Een belangrijke indicator van de waterkwaliteit is de pH-waarde. Dit is ook vaak nodig als basiswaarde voor verdere metingen (b.v. chloorgehalte in zwembaden). De meetschaal van de pH-waarde loopt van 0-14. pH-waarde 7 wordt het neutrale punt van de meetschaal genoemd, het bereik van 0-7 is het zure bereik en tussen 7-14 bevindt men zich in het alkalische of basische bereik. De toepassingen lopen uiteen van geneeskunde, bouw (b.v. betonkwaliteit), vijverbeheer, aquaria, zwembaden, testen van de waterkwaliteit en laboratoriumwerk tot industriële productie.

Waarom is geleidbaarheid zo belangrijk voor het bepalen van de waterkwaliteit?

De geleidbaarheid van water toont het aantal geleidende deeltjes. Hoe hoger het aantal geleidende deeltjes, hoe hoger het geleidingsvermogen, dat een eerste aanwijzing is voor verontreiniging van het watermonster. Om zekerheid te krijgen moeten verdere waterkwaliteitstests worden uitgevoerd, want een hoger geleidingsvermogen kan ook worden veroorzaakt door mineralen die geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Het geleidingsvermogen wordt bepaald door elektroden, een stroomelektrode en een meetelektrode worden gebruikt om de stroom te meten en deze in microsiemens per centimeter uit te drukken. Geleidbaarheid geeft ook informatie over de hardheid van het water: hoe hoger de geleidbaarheid, hoe hoger de waterhardheid.

Typische geleidingswaarden:

Gedestilleerd water: 1 µS/ cm - 20 µS/ cm

Regenwater: 30 µS/ cm - 60 µS/ cm   

Drinkwater: 100 µS/ cm - 1000 µS/ cm

Drinkwater (grenswaarden): 2000 µS/ cm

Eenvoudige bepaling van opgeloste zuurstof in water

Bij de controle van water is vooral het zuurstofgehalte een belangrijke parameter, die van cruciaal belang is voor met vis gevulde vijvers. Een eerste teken van zuurstoftekort, zelfs zonder elektronische meetapparatuur, is de groei van algen. In dat geval moet in het water een zuurstofmeting worden uitgevoerd om een beeld te krijgen van de conditie van het water. De VOLTCRAFT zuurstofmeters zijn ook een waardevol testinstrument voor eigenaars van vijvers in particuliere tuinen om op tijd maatregelen voor de zuurstofvoorziening te kunnen treffen.

Combinatie-meetinstrumenten voor wateranalyse

VOLTCRAFT biedt combinatiemeetinstrumenten voor wateranalyse in veel verschillende varianten aan, zodat u altijd het juiste meetinstrument bij de hand hebt. In de onderstaande tabel ziet u welk meetinstrument welke analyseparameters ondersteunt en wat de optimale oplossing is. Dek alle meetvereisten af met één meetapparaat.

Gecombineerde meetapparatuur in één oogopslag
Meetapparaat PH-Waarde Geleiding Zuurstof Temperatuur Opgeloste deeltjes (TDS) Zoutgehalte
VOLTCRAFT WM-500 ✓  ✓  —  ✓  ✓  ✓ 
VOLTCRAFT KBM-100 ✓  ✓  —  ✓  ✓ 
VOLTCRAFT PHT-200
VOLTCRAFT KBM-600 ✓  —  ✓  ✓  —  — 
VOLTCRAFT KBM-80 ✓  —  ✓  ✓  —  — 
VOLTCRAFT KBM-90 —  ✓  —  ✓  ✓  ✓ 

Meten. Analyseren. Handelen. Lucht- en grondmeetechniek van VOLTCRAFT.

Gemakkelijk bepalen van vochtigheid en temperatuur in de lucht

Belangrijke criteria voor luchtanalyse zijn het luchtvochtigheidsgehalte en de luchttemperatuur. Praktische handheld apparaten die alle gemeten variabelen samen kunnen registreren, besparen meet- en analysetijd. De luchtvochtigheid in kantoren, productiehallen of magazijnen mag niet hoger of lager zijn dan de grenswaarden. VOLTCRAFT meetinstrumenten helpen om onmiddellijk maatregelen voor luchtontvochtiging of -bevochtiging te initiëren en zo een gezond ruimteklimaat te garanderen. Het dauwpunt kan ook indirect worden bepaald via temperatuur en vochtigheid en schadelijke schimmelgroei kan van meet af aan worden voorkomen.       

PH-waarde van de grond controleren

Veel plantensoorten hebben een bodem met een bepaalde pH-waarde nodig om voedingsstoffen in voldoende hoeveelheden te kunnen opnemen. Sommige plantensoorten geven de voorkeur aan zure grond (zoals rododendrons) en om de pH-waarde van de grond optimaal te kunnen regelen, moet eerst de pH-waarde van de grond worden bepaald. Dit kan vrij gemakkelijk en nauwkeurig worden gedaan met een elektronische pH-meter. Voor de professionele tuinbouw of in de hobbytuin is dit een belangrijk hulpmiddel om vanaf het begin een onvolgroeide groei te voorkomen.

Kooldioxide - Koolmonoxide - Gassen

Van onschuldig tot levensbedreigend.

Kooldioxide CO2 in de lucht is bijvoorbeeld essentieel voor planten. Teveel CO2 bevordert het broeikaseffect en kan ongemak veroorzaken voor mensen binnenshuis.

Koolmonoxide CO in de lucht is levensbedreigend, zelfs in zeer lage concentraties. Het is nodig in de chemische industrie voor een aantal fabricageprocessen en wordt bijvoorbeeld ook geproduceerd bij onvolledige verbrandingsprocessen.

Aardgas / butaan / propaan in de lucht leidt tot explosiegevaar bij kritische concentraties.

Kooldioxidegehalte CO2 in de binnenlucht

Kooldioxide, of kortweg CO2, is niet enorm schadelijk voor de gezondheid, maar kan bij hoge concentraties in de binnenlucht toch hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken. In de loop van de pandemie zijn CO2-meters steeds belangrijker geworden. Om de virale belasting van de lucht in de ruimte bij benadering te detecteren, wordt de CO2-waarde hier gebruikt als referentie om een luchtverversing in de ruimte (zoals ventilatie) te initiëren wanneer gespecificeerde grenswaarden worden overschreden. VOLTCRAFT biedt wand- en tafelapparaten, handbediende apparaten voor mobiel gebruik en CO2-verkeerslichten, de laatste voor vaste installatie in kantines, kantoortuinen of productiefaciliteiten, om het CO2-gehalte van de lucht in de ruimte voor alle aanwezigen visueel weer te geven. De CO-100 met relaisuitgang is bijzonder geschikt voor de automatische bediening van de toevoer van verse lucht (b.v. gemotoriseerde lichtkoepels).

De laagste concentraties koolmonoxide CO meten en gaslekken opsporen.

Koolmonoxide CO is een reukloos en smaakloos gas dat gemakkelijk kan worden geproduceerd met elektronische meetapparatuur voor koolmonoxide. Het kan het gevolg zijn van onvoldoende verbranding van koolstofhoudende stoffen (zoals olie, gas of hout) en onvoldoende zuurstoftoevoer. Defecte luchttoevoer- of rookkanalen kunnen in een vroeg stadium worden opgespoord door regelmatige tests en de schade kan worden hersteld.       

VOLTCRAFT GD-3000 Gaslekdetector voor een snelle en eenvoudige inspectie van vloeibaar-gascontainers, gasfornuizen en kampeerkooktoestellen die op gas werken. De gassensor van de GD-3000 is gevoelig voor aardgas (LNG) en butaan/propaan gas (LPG) en signaleert gaslekken visueel en akoestisch.       

Meer relevante onderwerpen


  • Meer dan 750.000 producten

  • Franco levering vanaf €50*

  • Scherpe offertes op maat

  • Gratis retourneren

  • Gratis inkoopoplossingen