40 jaar VOLTCRAFT - Registratie en overdracht van meetgegevens

Registratie over langere periode

Voor het oplossen van problemen of voor het bewaken en evalueren van meetreeksen hebben dataloggers een duidelijk voordeel. De logger neemt de meting over en slaat de waarden intern op met vooraf bepaalde tijdsintervallen. De gegevens kunnen dan worden uitgelezen en verwerkt.

Bij de keuze van de juiste datalogger moet u rekening houden met de volgende punten:

 • Welke gemeten variabele moet worden geregistreerd
 • Welk meetbereik moet het apparaat bestrijken?
 • Welke nauwkeurigheid is vereist voor de gegevensverzameling?
 • Over welke periode de meting moet plaatsvinden (meetcycli)
 • Omgevingscondities (IP-bescherming of afsluitbare behuizing vereist)

Perfect configureerbaar met de hulp van een tekstbestand

Alle loggers van de DL-200 serie kunnen eenvoudig via een tekstbestand worden geconfigureerd. Een duidelijke browser tool helpt om dit tekstbestand te maken. Starttijd, stoptijd, automatisch, startvertraging, bemonsteringsfrequentie, alarminstellingen met grenswaarden en nog veel meer kunnen eenvoudig worden ingesteld.

Sla het voltooide tekstbestand op de logger op en de logger weet wat hij moet doen.

Na afloop van de meetreeks genereren de DL-200 dataloggers een PDF met een grafische geschiedenis en bijbehorend protocol en een CSV-bestand met alle afzonderlijke gegevens. De logger gedraagt zich als een USB-stick en kan op elke computer worden uitgelezen, ongeacht waar het tekstbestand voor de configuratie is gemaakt.

Configuratie via een browser biedt veel voordelen:

 • Geen software installatie - alleen een webbrowser is nodig
 • Alle talen
 • Alle besturingssystemen
 • Alle loggermodellen
 • Altijd up to date
 • Gemakkelijk te gebruiken
 • U kunt de Config Tool met uw browser openen via datalogger.voltcraft.com/ConfigBuilder/index.jsp

De toepassingsgebieden van de DL-200 loggers zijn legio.

Met luchttemperatuurloggers kan bijvoorbeeld worden nagegaan of de koudeketen is gehandhaafd. Met luchtdrukloggers kunnen weerwaarden of, tot op zekere hoogte, hoogteveranderingen worden geregistreerd. Een lux-logger kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om aan te tonen wanneer een kast is geopend, omdat dan de lichtomstandigheden veranderen. Spanningsloggers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de bedrijfstijd te evalueren.

Voor het bewaken van opslagcondities in de logistiek.

Langetermijnmeting van de luchtvochtigheid om optimale omstandigheden te creëren.

Voor het oplossen van sporadische temperatuurschommelingen in het hoge temperatuurbereik tot 1300°C.

Loggen van hoge temperaturen over verschillende kanalen

Het registreren en automatisch opslaan van temperaturen over een groot bereik, in verschillende media, op verschillende meetpunten en over een langere periode zijn speciale eisen waarvoor speciale meetinstrumenten nodig zijn. Ook voor deze eisen biedt VOLTCRAFT een geschikte temperatuurlogger met de hoogste precisie. Het temperatuurmeetinstrument K202 (2-kanaals) of K204 (4-kanaals) heeft een datalogger en een aansluiting voor een externe plug-in voeding om de voedingsspanning voor een lange registratieperiode te garanderen.

Metingsvereiste:

 • Temperatuurmeting in vloeistoffen en op oppervlakken
 • Temperatuurbereik 50-200 °C
 • Temperatuurregistratie over een langere periode
 • Eenvoudige bediening

Oplossing:

 • Meerkanaals datalogger voor K-type sondes
 • Dompelsondes voor vloeistoffen
 • Oppervlakte sonde K-type
 • Datalogger met aansluiting voor stroomvoorziening (gegevensregistratie over een langere periode)

Aanbevolen producten:

Sla warmtebeelden op voor analyses en documentatie

Of het nu gaat om onroerend goed, verdeelkasten of complexe machines, voor een volledige documentatie is het altijd voordelig om een warmtebeeld van de werkelijke toestand op te slaan en in het onderhoudsplan op te nemen. VOLTCRAFT biedt een warmtebeeldcamera met gegevensopslag die is afgestemd op de behoeften van elke doelgroep.

 

Elektrische signaalverlopen documenteren

Niet alleen kunnen milieugegevens worden geregistreerd en overgebracht naar een PC met de juiste communicatie-interfaces, maar ook spanningscurven en spanningswaarden kunnen worden opgeslagen met de juiste meetinstrumenten. Moderne bankmultimeters, zoals de VOLTCRAFT VC-7***BT serie, bieden deze handige functie. Gemeten spanningen kunnen grafisch of in tabelvorm worden opgeslagen op een externe USB-stick. Complexere signaalreeksen met hoge frequenties kunnen worden verkregen met een opslagoscilloscoop, zelfs over meerdere kanalen, en de gegevens kunnen worden opgeslagen op een opslagmedium. Ideaal voor het opsporen van timingproblemen in microcontrollers of massasignalen en voor een snelle probleemoplossing.

Analyse en kwaliteitsbeoordeling van batterijen en accu's

Batterijen worden in tal van apparaten ingebouwd, in zeer uiteenlopende uitvoeringen en met een groot aantal cellen. Om de huidige status te bepalen zijn speciale laders nodig die het batterijtype, het aantal cellen en de dataverzameling tijdens het laden en ontladen ondersteunen. In het ideale geval kunnen de gegevens via een communicatie-interface naar een PC worden overgebracht voor documentatie en verdere analyse. De meest universele lader in de VOLTCRAFT familie is de ALC-8500. Vier laadkanalen met verschillende laadparameters zijn beschikbaar, en tegelijkertijd ondersteunt de lader veel verschillende batterijtypes en een brede waaier van cellen. Natuurlijk kunnen alle opgenomen parameters via USB worden overgebracht en op de computer worden opgeslagen voor documentatie.

Loggen van stroomverbruik van eenfasige belastingen

Precisie staat voorop bij de SEM-serie. Het vermogen wordt aangegeven met 3 cijfers achter de komma. Alle instellingen en bepaalde meetresultaten worden beheerd met een smartphone of tablet en kunnen gemakkelijk worden afgelezen.

Apparaten met Bluetooth-technologie SEM 6000 slaan alle waarden op in de energiekostenmeter. Als de meting langer duurt, worden de waarden over weken of maanden gecumuleerd. WiFi-apparaten SEM 6500 en SEM 8500 bufferen de waarden en sturen ze naar de cloud. Langetermijnmetingen tot één jaar met individuele waarden zijn mogelijk.

Jeden Monat ein spannendes Thema aus der Mess- und Prüftechnik entdecken