REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006

Het doel van REACH: risico's vermijden.

De EU-verordening inzake chemische stoffen REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) EG-nr. 1907/2006 is op 1 juni 2007 in werking getreden. Het is rechtstreeks van toepassing in elke EU-lidstaat. De belangrijkste doelstelling van de REACH-verordening is om een ​​hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen mogelijke chemische risico's te waarborgen. Er zijn daarom bepaalde registratie- en informatieverplichtingen voor de toeleveringsketen.

Meer informatie: echa.europa.eu