Recycling en ontzorging

Verwijdering van oude elektrische apparaten (volgens ElektroG)

AEEA bevat zowel waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt door recycling als schadelijke stoffen die grote milieuproblemen kunnen veroorzaken als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Daarom zijn consumenten wettelijk verplicht om oude elektrische apparaten op de juiste manier weg te gooien. Bij de Initiative PlanE kunt u meer te weten komen over de verschillende manieren waarop u elektrisch afval eenvoudig en correct kunt weggooien.

Wanneer u een product vervangt door een nieuw(er) exemplaar, is het bij Conrad mogelijk uw oude exemplaar bij ons in te leveren. Wanneer de bezorger van PostNL uw bestelling komt afleveren kunt u het oude product direct aan hem of haar meegeven. Natuurlijk kunt u ook altijd zelf uw lokale milieustraat bezoeken.

Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemerkt. Dit symbool geeft aan dat het betreffende apparaat aan het eind van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde huisvuil moet worden afgevoerd.

Verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur (informatie over de terugnameplicht)


Verwijdering van batterijen (in overeenstemming met de batterijwet BattG)

Batterijen en accu's bevatten zowel waardevolle grondstoffen als schadelijke stoffen. Daarom zijn consumenten wettelijk verplicht om ze in te leveren bij erkende inzamelpunten. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het restafval.

Gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij gemeentelijke inzamelpunten of recyclingcentra of overal in de handel waar batterijen/oplaadbare batterijen worden verkocht. Bekijk op de website van Stibat waar u de batterijen in kunt leveren.

Veelgestelde vragen over het verwijderen van batterijen


Weggooien van oude lampen

De meeste lampen bevatten schadelijke stoffen, maar ook waardevolle grondstoffen. Gebruikers zijn daarom wettelijk verplicht om ze in te leveren bij een erkend inzamelpunt.

Gasontladingslampen zijn in te leveren op dezelfde manier als uw oude apparatuur; u kunt uw oude gasontladingslampen meegeven aan de bezorger wanneer deze u Conrad-bestelling komt afleveren. Voor spaarlampen draagt de consument zelf verantwoordelijkheid. Let hierbij op: een lamp met een gebroken omhulsel kan contact met schadelijke stoffen opleveren. Neem eventuele scherven op met een vochtige papieren doek en gooi het weg in een luchtdichte zak. Gebruik geen stofzuiger en vermijd contact met de huid.

FAQ over het weggooien van oude lampen