Advies

LED-buizen: energiebesparende lichtbronnen ter vervanging van TL-buizen

Het efficiënte gebruik van energiebronnen staat steeds meer in het middelpunt van de samenleving. Zowel particulieren als bedrijven besteden steeds meer aandacht aan een verantwoord gebruik van de steeds schaarser en ook duurder wordende voorraden.

Dat is niet verwonderlijk, want de voordelen liggen voor de hand. Naast de bescherming van ons milieu worden ook de bedrijfskosten drastisch verlaagd.

Vooral bij de verlichting van grote ruimten of productiehallen is er een enorm potentieel voor elektriciteitsbesparingen wanneer van conventionele fluorescentielampen wordt overgeschakeld op energiebesparende LED-buizen. 

Maar er zijn enkele zeer belangrijke aandachtspunten, die wij u graag nader toelichten.TL-buizen en LED-buizen, wat is het verschil?

Wat de beschikbare lengtes en diameters betreft, hebben LED-buizen hetzelfde ontwerp als conventionele TL-buizen. De conventionele fluorescentiebuis bestaat als technisch idee sinds het midden van de jaren twintig. Het gebruikte een gasontlading van inerte gassen die ultraviolet licht uitstraalden.

Als gas werd onder andere neon gebruikt, wat leidde tot de naam "neonbuis". De lichtgevende laag in de fluorescentiebuis wordt door de UV-straling van het lichtgevende inerte gas zelf via fluorescentie tot gloeien gebracht en zendt zichtbaar licht uit.

Een starter is nodig om fluorescentiebuizen te laten functioneren. Samen met een smoorspoel genereert deze de kortstondige hoge spanning die nodig is om de gasontlading op gang te brengen. De smoorspoel wordt gewoonlijk ook ballast genoemd en beperkt ook de stroomtoevoer tijdens de werking.

De nadelen van TL-buizen zijn de elektrotechnische inspanning, het stroomverbruik, het flikkeren op het lichtnet, het koude witte licht en uiteindelijk de giftige stoffen in de buis zelf.

Onze praktische tip: compensatie van blindstroom

Als er in een gebouw veel tl-buizen in gebruik zijn, vormen de smoorspoelen een hoge inductieve belasting. Hierdoor ontstaat een reactieve stroom die heen en weer pendelt tussen de consument en de generator. Om ervoor te zorgen dat deze reactieve stroom, die bij industriële activiteiten wordt geregistreerd, de elektriciteitsrekening niet onnodig opdrijft, moet deze tegen hoge kosten worden gecompenseerd.

Krachtige LED's (Light Emitting Diodes) openen geheel nieuwe mogelijkheden om het ontwerp van de TL-buis te behouden en de nadelen ervan te overwinnen. Flikkerende en giftige TL-buizen en zoemende lampbehuizingen behoren nu tot het verleden. Hoe zijn LED-buizen opgebouwd?

In een LED-buis zijn vele LED's met hoge intensiteit gemonteerd op een langgerekte printplaat. Voor industriële montage worden SMD-LED's (SMD: "Surface Mounted Device") gebruikt. De printplaat wordt dan in de buis geplaatst. Op deze wijze uitgeruste LED-armaturen worden daarom ook SMD LED-buizen of LED TL-buizen genoemd.

De eigenlijke buis bestaat uit een wit gecoate kunststof behuizing, die in het geval van Osram LED-buizen gemaakt is van splintervrij polycarbonaat. Een speciale coating beschermt de ogen om verblinding te voorkomen wanneer rechtstreeks in de LED wordt gekeken. Afhankelijk van de vereisten kunnen verschillende LED-armaturen worden geselecteerd om licht in de gewenste kleur uit te stralen. Wit daglicht is bijvoorbeeld niet zo vermoeiend voor het menselijk oog. Afhankelijk van de elektronische apparatuur kunnen de lichtbuizen ook worden gedimd.Belangrijke technische specificaties van LED-buizen

Type

De lengtes van de LED-armaturen zijn meestal gestandaardiseerd: Ze zijn verkrijgbaar in lengtes van 600, 1.200 en 1.500 mm. Intussen zijn echter ook andere lengtes beschikbaar.

Voor de diameter vindt men gewoonlijk de aanduiding T8. Deze aanduiding is gebaseerd op de waarde van een achtste inch. T8 betekent dus 8 maal 3,175 mm (1/8 inch) en komt overeen met ongeveer 26 millimeter. De "T" komt van de Engelse term "tube" voor buis.

Inmiddels is T8 de standaardmaat voor TL-buizen geworden. Sommige slankere modellen zijn ook verkrijgbaar met een T5-diameter (16 millimeter). De diameter T8 of T5 zegt echter niets over de fitting of basis. Een T5-lamp kan dezelfde fitting hebben als een T8-lamp.

Basis

Het getal naast de basisaanduiding "G" geeft de afstand tussen de basispennen in millimeter aan.

De veelgebruikte G13-basis van de conventionele TL-buis is gehandhaafd, zodat het mogelijk is op LED-buizen over te schakelen zonder de fitting te veranderen. Dit geldt ook voor de G5 basis.

Sommige buizen met LED-verlichting van leveranciers als Osram en Philips hebben roterende eindkappen, waardoor het licht kan worden uitgelijnd met de gemonteerde LED-lampjes.


Bedrijfsspanning

De bedrijfsspanning ligt tussen 30 en 230 volt. LED-buizen met een bedrijfsspanning van 230 V worden gewoonlijk gebruikt met conventionele of verliesarme voorschakelapparaten. Als de bedrijfsspanning lager is dan 230 V, werken de LED-buizen op elektronische voorschakelapparaten (EB's).


Vermogen

Het vermogen van een LED-buis wordt aangegeven in watt (W). Tot nu toe werd bij de productaanduiding vaak de equivalente vermogenswaarde van een conventionele lamp vermeld (ook in watt).

Een LED-buis van 19,1 watt komt bijvoorbeeld overeen met een conventionele lamp van 58 watt.


Lichtstroom

De lichtstroom in lumen (lm) zegt iets over de helderheid van het uitgestraalde licht. Ter vergelijking: een conventionele 25 W gloeilamp straalt ongeveer 220 lumen uit. De LED buis G13 T8 van Osram straalt met 7,5 W ongeveer 1100 lumen uit met energie-efficiëntieklasse D.

Voor een kantoor wordt ongeveer 280 lumen per vierkante meter aanbevolen. Eén kantoor van 10 vierkante meter zou dus dertien gloeilampen van 25 W nodig hebben, maar slechts drie LED-buizen van Osram.


Lichtkleur

LED-buizen van Osram en andere fabrikanten zijn gemarkeerd met kleurcodes van drie cijfers. Het eerste cijfer staat voor de kleurweergave-index Ra (CRI), gewoonlijk 8 voor een waarde van 80. Ter vergelijking: daglicht- of gloeilampen hebben een kleurweergave-index van 100 Ra vanwege het volledige lichtspectrum.

De twee volgende cijfers geven het duizend- en honderdtal van de kleurtemperatuur aan.

De reeks cijfers 865 betekent: kleurweergave-index 80 en kleurtemperatuur 6.500 Kelvin (komt overeen met daglichtwit). Deze gegevens staan meestal ook in woorden op de verpakking om de keuze gemakkelijk te maken.


Levensduur en schakelvastheid

Afhankelijk van het monster kunnen LED-buizen een levensduur van meerdere 10.000 uur bereiken. De LED-lampen produceren dan nog ongeveer 70 procent van hun oorspronkelijke lichtstroom.

Fabrikanten drukken vaak de belangrijkste technische gegevens in beschrijvende vorm op de slanke verpakking.

Verdere informatie, zoals de schakelweerstand, is te vinden in de technische informatiebladen van de respectieve lampen.


Ombouw van neonlichten naar LED-buizen

Het hangt allemaal af van de ballast

Voor fluorescentielampen worden voorschakelapparaten met verschillende technologieën gebruikt. Conventionele voorschakelapparaten (CCG) zijn in feite gewoon smoorspoelen die kortstondig de startspanning opwekken en later de stroom door de fluorescentiebuis tijdens de werking beperken.

Aangezien conventionele voorschakelapparaten hoge vermogensverliezen hebben, zijn voorschakelapparaten met een laag verlies (VVG) ontwikkeld. Door een grotere massa en betere magnetische materialen te gebruiken, werd getracht het vermogensverlies van de smoorspoelen te verminderen.

In de loop van de verdere technische ontwikkeling kwamen armaturen met elektronische voorschakelapparaten (EB's) op de markt, waarin massieve smoorspoelen door de hoge schakelfrequentie niet meer nodig zijn.

Het vermogensverlies is aanzienlijk lager dan bij conventionele of verliesarme voorschakelapparaten en er is ook geen starter meer nodig.


De LED-buis die bij de ballast past

Vanwege het grote aantal verschillende voorschakelapparaten zijn er ook speciale LED-buizen die zijn ontworpen voor de respectieve voorschakelapparaten:

Technische opmerking:

De LED-buizen voor lampen met conventionele voorschakelapparaten (CCG) of verliesarme voorschakelapparaten (LVG) werken rechtstreeks op de 230 V netspanning. Daarom moet bij het vervangen van de lamp ook de starter worden verwijderd en vervangen door een LED-starter. De LED-starter is in feite een kortsluitbrug, zodat de netspanning rechtstreeks naar de klemmen van de LED-buis wordt geleid.

Voor LED-buizen die zijn ontworpen als vervangingslampen voor fluorescentielampen met elektronische voorschakelapparaten (EB's) moet een EB-compatibiliteitstest worden uitgevoerd. Hiertoe bieden sommige lampenfabrikanten vergelijkingslijsten aan waarin de compatibiliteit tussen lamp en voorschakelapparaat nauwkeurig kan worden gecontroleerd. Sommige LED-buizen voor elektronische voorschakelapparaten kunnen ook worden gebruikt in combinatie met een conventioneel of low-loss voorschakelapparaat. Dit is echter alleen toegestaan met bepaalde soorten lampen.

Wettelijke kennisgeving

Indien bij de omschakeling op LED-buizen alleen de lichtbron en eventueel de starter worden vervangen, worden de LED-buizen retrofit-uitvoeringen genoemd. Een technische ombouw van de armatuur is in dit geval niet nodig.

Bij de ombouwvariant van een LED-buis moet een complexe ombouw van het bestaande armatuur worden uitgevoerd. In sommige gevallen moeten onderdelen uit de armatuur worden verwijderd en moet de bedrading worden veranderd.

Dit is niet aan te bevelen omdat de exploitant van de armatuur dan automatisch de fabrikant wordt. Dit betekent dat de exploitant van een op deze wijze omgebouwd armatuur moet voldoen aan alle verplichtingen die ook voor fabrikanten wettelijk gelden.

In geval van twijfel moet zowel aan de fabrikant van de armatuur als aan de fabrikant van de LED-buis worden gevraagd in hoeverre een combinatie is toegestaan.

Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat LED-lichtbronnen een andere lichtontwikkeling hebben dan TL-buizen. Bijgevolg moet bijvoorbeeld voor werkplekken worden nagegaan of de voorgeschreven verlichting met het vereiste aantal lumen werkelijk wordt bereikt.Kies de juiste LED-buizen

De specifieke keuze van een LED-buis hangt uiteindelijk af van het bestaande armatuur en het licht dat op de plaats van gebruik nodig is.

Verlichtingstechniek

Voordat een LED-buis kan worden gekozen, moet de technologie van de bestaande fluorescentielamp worden gecontroleerd. Als de armatuur een starter heeft, moet een LED-buis voor conventionele of low-loss voorschakelapparaten worden gekozen. Als het armatuur geen starter heeft, wordt een elektronisch voorschakelapparaat E-VSA geïnstalleerd.

Lichtvermogen

Het vermogen van de LED-lamp moet altijd zodanig worden gekozen dat de lichtopbrengst ongeveer even groot is als die van de oorspronkelijke lamp. Om de keuze te vergemakkelijken specificeren de fabrikanten van LED lampen vaak beide waarden. Het vermogen van de LED-lamp mag het toegestane maximumvermogen van de neonbuis niet overschrijden.   

Afmeting verlichting

De volgende stap is het kiezen van een lichtbron met de juiste afmetingen. Naast de lengte van de LED-buis (bv. 120 cm) spelen ook de diameter (bv. T8) en de afstand van de contactpennen (fitting) een belangrijke rol.

Lichte kleur

De lichtkleur hangt af van het doel. Op kantoor zijn armaturen met daglichtwit aangenaam en maken ze werken zonder vermoeidheid mogelijk. In een verkoopruimte, waar kleuren en contrasten moeten worden benadrukt, is koel wit de betere lichtkleur.

Milieuomstandigheden

TL-buizen van glas kunnen niet altijd worden vervangen door LED-buizen van kunststof. Agressieve dampen of hoge temperaturen kunnen het gebruik van LED-buizen onmogelijk maken. In geval van twijfel moet de fabrikant worden gevraagd naar de mogelijkheid van gebruik.Samenvatting

Het vervangen of uitwisselen van een TL-buis voor een buis met LED's is geen probleem met conventionele of verliesarme voorschakelapparaten. Bij de keuze van een geschikte lichtbron en bij de installatie moet echter rekening worden gehouden met enkele belangrijke punten. Als het noodzakelijk wordt de armatuur om te bouwen, heeft dit ook juridische gevolgen. Wie niet het vertrouwen heeft om dit zelf te doen of op grote schaal tl-buizen wil ombouwen, moet daarom beslist vooraf en ter plaatse uitgebreid advies inwinnen bij specialisten die volledig op de hoogte zijn van het onderwerp.