Bent u een zakelijke klant?
Deze instelling past het productassortiment en de prijzen aan uw behoeften aan.
Ja
Nee

Advies

CO2-meters: nauwkeurige controle van de binnenluchtkwaliteit

CO2-meetapparatuur detecteren dikke lucht betrouwbaar

Koolstofdioxide met de chemische afkorting CO2 is een natuurlijk bestanddeel van de omgevingslucht. Het gas staat vooral bekend als klimaatmoordenaar omdat het de warmtestraling van de aarde vermindert en daarmee de atmosfeer verwarmt. In binnenruimtes is de CO2-concentratie een belangrijke indicator van de luchtkwaliteit in besloten ruimtes. Het gas ontstaat als een natuurlijk afbraakproduct bij het inademen en bij verbranding van koolstofhoudende stoffen. Met een CO2-meetapparaat kunt u de exacte hoeveelheid kooldioxide in de lucht bepalen en zo uw ventilatiegedrag optimaliseren.

U heeft de keuze tussen meetapparatuur voor wandmontage of tafelmontage en mobiele handmeetapparaten. Het display geeft de hoeveelheid kooldioxide in de lucht met hoge nauwkeurigheid weer. Als de vooraf ingestelde waarden worden overschreden, is er een visuele melding of een akoestisch alarm dat vraagt om te ventileren. Daarnaast meten de sondes van de apparaten ook de temperatuur en vochtigheid als extra kwaliteitsfactoren van de binnenlucht. De informatie ondersteunt u bij het analyseren van het binnenklimaat, het signaleren van ventilatietekorten en het voorkomen van schimmel.

CO2-dataloggers zijn praktisch voor langetermijnanalyse. Met deze ruimteluchtmeetapparaten kunt u continu de kooldioxideconcentratie controleren. De evaluatie van de registratie vindt ofwel direct op het apparaat plaats of met behulp van software voor het verwerken en evalueren van de meetgegevens op de computer.

De bekendste fabrikanten van CO2-meetapparatuur zijn onder meer Chauvin Arnoux, Extech, Fluke, Komerci, TFA, VOLTCRAFT, Vernier, Ebro, Rotronic en Testo.

Wat kunt u met een CO2-meter doen?

Buitenlucht heeft een gemiddeld CO2-gehalte van ongeveer 400 ppm. De meeteenheid ppm staat voor "parts per million" en geeft het aantal parts per million aan. Een verhoogde CO2-concentratie in binnenruimtes en gemeenschappelijke ruimtes is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie. Het gas verspreidt zich snel in slecht geventileerde ruimtes. Vanaf een CO2-grenswaarde van 1000 ppm nemen we de kamerlucht waar als gebruikt. Hoe meer mensen er in een ruimte zitten, hoe sneller de hoeveelheid CO2 toeneemt, die we dan registreren in de vorm van onaangename dampen.

Te veel CO2 is problematisch voor het lichaam, aangezien het de opname van zuurstof in de longen belemmert, zelfs in lage concentraties. Het welzijn wordt aangetast vanaf een concentratie van meer dan 800 ppm. Mogelijke gevolgen van de dichte lucht zijn aandachtstekorten en concentratiestoornissen. Met de CO2 meter bepaal je het juiste moment om te ventileren, bijvoorbeeld door frisse lucht toe te voeren door het raam open te zetten.

De handmeetapparaten zijn ook zeer geschikt voor industriële toepassingen. Apparaten en systemen die afhankelijk zijn van toevoer van verse lucht, kunnen worden gekalibreerd door gerichte CO2-meting en indien nodig worden geventileerd. Bij het opzetten van systemen die zelf CO2 produceren, spelen de meetapparatuur een belangrijke rol. Ze worden ook gebruikt voor de opslag en het transport van CO2-gas en droogijs, voor emissiecontroles en milieueffectrapportages.

Waarom is een CO2-meter belangrijk?

Er zijn een aantal redenen om CO2-monitoring in zakelijke, publieke en private ruimtes te doen.

In kantoren, opleidings- en seminarieruimtes, huizen, werkplaatsen en productiehallen is kooldioxide een veel voorkomende productiviteitsremmer. Voor veel mensen leidt een verhoogd koolstofdioxidegehalte tot een afname van de alertheid, een slechte concentratie en vermoeidheid. Het gevolg van dergelijke stoornissen is vaak een vermindering van de algemene prestaties en uiteindelijk de persoonlijke productiviteit. De gezondheidseffecten bij mensen kunnen leiden tot Sick Building Syndrome SBS met spanning, geïrriteerde slijmvliezen en hoofdpijn. In hoge concentraties kan C02 bij inademing tot bewusteloosheid leiden. Het gas is zwaarder dan lucht en is geconcentreerd in depressies in de grond. Dit gegeven kan problematisch zijn in bijvoorbeeld landbouwsilo's of autoreparatiewerkplaatsen.

Het bepalen en loggen van de CO2-waarden is belangrijk bij het opzetten, controleren en onderhouden van ventilatiesystemen. Regelmatige nieuwe metingen zorgen voor een regelmatige werking met voldoende luchtverversing en perfecte hygiëne. Als onderdeel van gecontroleerde ventilatie ondersteunt het meten van de kooldioxide-waarden energiezuinige airconditioning en gebouwautomatisering. De meetresultaten dienen als basis voor het programmeren van automatische ventilatiesystemen die de ruimtes, afhankelijk van de werkelijke bezettingsgraad, op een kostenbesparende manier ventileren als dat nodig is.

In commerciële systemen is naleving van CO2-grenswaarden vaak cruciaal voor de productie. De routinematige bepaling van CO2-waarden voorkomt sluipende CO2-oververzadiging in industriële of agrarische systemen. CO2-detectoren, die in elke ruimte kunnen worden geïnstalleerd, monitoren ook continu de kooldioxideconcentratie.

Hoe werkt een CO2-meter?

De meeste CO2-binnenluchtmeters gebruiken infraroodlicht om de hoeveelheid CO2 te meten. Koolstofdioxide heeft de eigenschap infraroodstraling op een bepaalde manier te absorberen. De infraroodsensor in de meetkamer van de CO2-sensor bepaalt hoeveel van het door de lichtbron aangevoerde infrarood licht door het gas wordt geabsorbeerd. De gasconcentratiewaarde wordt bepaald op basis van de resterende lichtintensiteit.

Naast apparaten met ingebouwde kamerluchtsensoren of verwisselbare kabelsensoren zijn er modellen met draadloze bluetooth-sensoren, NFC-sensoren en slimme sensoren met smartphone-bediening.

De meettoestellen zijn in de fabriek gekalibreerd. Een handmatige of automatische kalibratiefunctie voorkomt dat de sensor afwijkt van het nulpunt. Sommige modellen hebben een kalibratiekit nodig voor kalibratie.

Wat is het verschil tussen een CO2-meetinstrument en een CO-melder?

CO2-meetinstrumenten tonen de hoeveelheid kooldioxide en andere klimaatrelevante parameters. Gebruik een koolmonoxidemelder, of kortweg CO-detector, om een verhoogde concentratie koolmonoxide in de kamerlucht vast te stellen. Deze apparaten waarschuwen mensen voor lekkend koolmonoxide en minimaliseren daardoor het risico op koolmonoxidevergiftiging. Bij verbrandingsprocessen, bijvoorbeeld in verwarmingssystemen, wordt zeer giftig koolmonoxide geproduceerd en is reukloos, onzichtbaar en smaakloos.

Belangrijke selectiecriteria voor CO2-meetapparatuur

Houd bij de aanschaf van een meter rekening met de volgende punten:

  • Meetfuncties of hoeveelheden Aan de hand van de productbeschrijving kunt u zien welke sensoren beschikbaar zijn voor het diagnosticeren van luchtkwaliteit. Naast de kooldioxideconcentratie geven 3-in-1-apparaten ook de relatieve vochtigheid en temperatuur weer. Afhankelijk van het model meten 5-in-1 apparaten ook luchtsnelheid, luchtdruk of dauwpunt. Apparaten met datalogger of registratiefunctie voor langdurige bewaking van het CO2-gehalte en temperatuur en vochtigheid registreren testresultaten met een tijdstempel in het meetwaardegeheugen.

  • Voedingsspanning Stroom wordt geleverd via een stroomadapter, batterijen of oplaadbare batterijen. Let op de aangegeven kabellengte. Een automatische uitschakeling wanneer niet in gebruik is praktisch om de batterijen te sparen.

  • Meetbereik Het meetbereik geeft de bandbreedte aan waarbinnen de detector meetresultaten zoals het CO2-gehalte kan bepalen.

  • Activeringstijd (bp) De opgegeven reactietijd geeft aan hoe snel de sensor in de sonde een verandering registreert.

  • Toepassingsgebied Het toepassingsgebied geeft de voor het apparaat toegestane weersomstandigheden aan, zoals temperatuurbereik en maximale luchtvochtigheid. 

  • Nauwkeurigheid Een meting van hoge kwaliteit is afhankelijk van nauwkeurigheid. Met behulp van de meetnauwkeurigheid in procenten kunt u achterhalen met welk percentage het meetresultaat kan afwijken van de werkelijke waarde. Hoe kleiner het percentage van een meetapparaat, hoe nauwkeuriger het apparaat meet.

  • Resolutie De resolutie geeft de stapgrootte aan en daarmee het kleinst waarneembare verschil in meetwaarden, bijvoorbeeld 1 ppm. Hoe hoger de resolutie, hoe nauwkeuriger de metingen.

  • Weergave Een groot, gemakkelijk af te lezen en verlicht display is belangrijk. Functies zoals kleurindicatoren, instelbare alarmen en de weergave van datum en tijd evenals het loggen en opslaan van meetwaarden vereenvoudigen het gebruik van de kamerluchtmeter.

Conrad Electronic Benelux b.v. heeft uw toestemming nodig voor het gebruik van individuele gegevens, onder meer om de werking van de website te garanderen en om informatie over uw interesses weer te geven. Door op "Akkoord" te klikken geeft u hiermee uw toestemming. Gedetailleerde informatie vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming.
U hebt de mogelijkheid om uw toestemming in het privacybeleid te allen tijde in te trekken.
Afwijzen
Akkoord