bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

CO2-meetapparatuur: Vind het juiste moment om te ventileren

Met een CO2-meter of een CO2-verkeerslicht controleert u de kooldioxideconcentratie in de kamerlucht. Kooldioxide (CO2) is een goede ventilatie-indicator: als de concentratie van het gas stijgt, is de lucht muf en moet u dringend ventileren.

Volgens het principe "frisse lucht erin, corona en griepvirussen eruit" leveren CO2-meters een belangrijke bijdrage aan de gezondheidsprofylaxe: hoewel de apparaten geen virussen kunnen detecteren, geven zij wel aanwijzingen over de aërosolconcentratie en dus over het niveau van mogelijke ziekteverwekkers.

Deze worden door besmette personen samen met de CO2 verspreid bij het spreken, uitademen, zingen, hoesten en niezen. Ze verspreiden zich in korte tijd door de hele ruimte en brengen de aanwezigen in gevaar wanneer ze worden ingeademd.

Vuistregel: Hoe hoger de gemeten CO2-concentratie, hoe meer uitgeademde lucht er in de kamer is en hoe groter het risico van infectie.

Als onderdeel van de Corona-preventie zijn CO2-sensoren nu standaard in veel onderwijsinstellingen om het risico van Covid 19-infectie te verminderen.


Welke CO2-waarde is kritiek?

Of het nu gaat om scholen, seminarruimten of kantoortuinen: zodra mensen urenlang in een gesloten ruimte verblijven, gaat de luchtkwaliteit aanzienlijk achteruit.

Slechte binnenlucht stinkt niet alleen, maar kan mensen ook erg ziek maken. Nog vóór het uitbreken van de Coronapandemie beval het Federaal Milieuagentschap aan dat de CO2-concentratie binnenshuis niet hoger mocht zijn dan 1.000 ppm. De meeteenheid ppm staat voor "parts per million", d.w.z. de concentratie per één miljoen delen.

Belangrijk voor werkgevers: Volgens deskundigen wijzen CO2-concentraties van meer dan 1.000 ppm op een inadequaat ventilatiebeheer met een overeenkomstig infectierisico voor coviden.

Een CO2-meetapparaat of CO2-verkeerslicht detecteert eenvoudig, betrouwbaar en voordelig dikke lucht. Een stoplichtkleurenschaal (groen, geel en rood) of indicatie op het display geeft aan of het CO2-gehalte en daarmee de ruimtelucht de kritische waarde nadert of zelfs overschrijdt.


Waarvoor heb ik een CO2 sensor nodig?

Naast pandemiepreventie zijn er vele operationele en particuliere toepassingsgebieden voor kooldioxide-metingen.

Ze variëren van het bepalen van de kwaliteit van het binnenklimaat op de werkplek en in openbare gebouwen tot het testen van ventilatiesystemen en industrieel gebruik.

Vooral op het werk is gezonde binnenlucht een belangrijke factor voor concentratie en prestaties. Een hoge CO2 concentratie snijdt de zuurstoftoevoer naar de hersenen af.

Koolstofdioxide, met de chemische afkorting CO2, is een natuurlijk bestanddeel van de omgevingslucht. Het gas ontstaat als een natuurlijk afbraakproduct van de ademhaling en bij de verbranding van koolstofhoudende stoffen.

Met een CO2-meter kunt u het kooldioxidegehalte in de lucht bepalen en uw ventilatiegedrag optimaliseren.


Welke CO2-meters zijn er?

U hebt de keuze tussen wand- of tafelmeetapparatuur en mobiele handmeetapparatuur. Op het display leest u met grote nauwkeurigheid de hoeveelheid kooldioxide in de lucht af.

CO2-stoplichten gebruiken een minder nauwkeurige kleurenschaal om de luchtkwaliteit aan te geven. Het is gemakkelijk van een afstand te lezen - goed voor groepsruimten. Slimme modellen sturen de metingen naar de smartphone of tablet voor weergave.

Als de vooraf ingestelde waarden worden overschreden, is er een visuele melding of een akoestisch alarm dat u ertoe aanzet te ventileren. Bovendien bepalen de sondes in de CO2-meter gewoonlijk ook de temperatuur en de vochtigheid als verdere kwaliteitsfactoren van de binnenlucht.

CO2-dataloggers en slimme detectoren met registratie zijn praktisch voor langetermijnanalyse. Zij registreren de kooldioxideconcentratie over een langere periode. De opname wordt geëvalueerd op het meetapparaat of via software op de computer of een app op de smartphone.

Tot de bekendste merken op het gebied van CO2-metingen behoren Chauvin Arnoux, Emission Medical, Extech, Komerci, PCE Instruments, Rotronic, Testo en VOLTCRAFT.


Wat is belangrijk aan CO2-meters?

Let bij de aankoop van een CO2-meter op de volgende kenmerken:

Meetbereik en nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de sensor is essentieel voor een hoogwaardige CO2-meting. Het meetbereik geeft de bandbreedte aan waarbinnen de CO2-sensor meetgegevens kan bepalen. De meetnauwkeurigheid, uitgedrukt als percentage, geeft aan met welk percentage het gemeten resultaat maximaal mag afwijken van de werkelijke waarde. Hoe kleiner het percentage, hoe nauwkeuriger de meting.

Resolutie

De resolutie geeft de stapgrootte aan en daarmee het kleinst waarneembare verschil in de CO2-meetwaarde, bijvoorbeeld 1 ppm. Hoe kleiner de aangegeven waarde, hoe hoger de resolutie. Een hogere resolutie staat voor nauwkeurigere metingen van het CO2-gehalte. Let op de aanvullende informatie over de toegestane weersomstandigheden zoals temperatuurbereik en maximale luchtvochtigheid.

Display

Een groot, gemakkelijk af te lezen en verlicht display is praktisch. Functies zoals kleurindicatoren, instelbare alarmen, de weergave van datum en tijd en het loggen en opslaan van meetwaarden vereenvoudigen het gebruik.

Reactietijd

De gespecificeerde reactietijd geeft aan hoe snel de sensor in de sonde een verandering registreert.

Meetfuncties

3-in-1 apparaten geven niet alleen de kooldioxideconcentratie weer, maar ook de relatieve vochtigheid (humidity) en de temperatuur. Naast het CO2-gehalte bepalen 5-in-1 apparaten ook de luchtsnelheid, de luchtdruk of het dauwpunt, afhankelijk van het model. Meettoestellen met log- of registratiefunctie voor langdurige controle registreren de testresultaten met een tijdstempel in het meetwaardegeheugen.

Stroomvoorziening

De stroomvoorziening geschiedt via een netadapter, batterijen of oplaadbare accu's.

Let op de opgegeven kabellengte. Een automatische uitschakeling wanneer niet in gebruik, is praktisch om de batterijen te sparen.


Hoe werkt een CO2-meting?

De meeste CO2-kamerluchtmeters gebruiken infrarood licht om de hoeveelheid CO2 te meten. Koolstofdioxide heeft de eigenschap infrarode straling op een bepaalde manier te absorberen. De meetkamer is uitgerust met een infrarode lichtbron en een infraroodsensor. De sensor meet de hoeveelheid licht die door het CO2-gas wordt geabsorbeerd. De resterende lichtintensiteit wordt gebruikt om de waarde van de gasconcentratie te bepalen.

Naast meetapparaten met geïntegreerde ruimteluchtsensor of verwisselbare kabelsensor zijn er modellen met draadloze Bluetooth-sensor, NFC-sensor en slimme sensoren met smartphonebediening.

De meetapparatuur wordt in de fabriek gekalibreerd. Een handmatige of automatische kalibratiefunctie voorkomt de nulpuntafwijking van de sensor. Voor sommige modellen heeft u een kalibratieset nodig om te kalibreren.Wat is het verschil tussen een CO2-meter en een CO-alarm?

CO2-meetapparatuur detecteert kooldioxide in de ruimte. Ze tonen het CO2-gehalte en andere klimaatrelevante parameters zoals de luchtvochtigheid. Om een verhoogde concentratie koolmonoxide in de kamerlucht te detecteren, gebruikt u een koolmonoxidemelder, afgekort CO-melder.

Deze apparaten waarschuwen mensen voor ontsnappende koolmonoxide en minimaliseren zo het risico van koolmonoxidevergiftiging. Het zeer giftige koolmonoxide ontstaat bij verbrandingsprocessen, bijvoorbeeld in verwarmingsinstallaties, en is reukloos, onzichtbaar en smaakloos.