CO2-stoplicht » CO2-bewaking voor uw ruimtes

Een te hoge CO2-concentratie in de binnenlucht kan leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Tijdens het griepseizoen kunnen zich ook meer virussen in de lucht ophopen. Een CO2-stoplicht wordt gebruikt om het CO2-gehalte in een ruimte te controleren. Maar welke kunt u het beste kopen?Wat is een CO2-stoplicht?

Een CO2-stoplicht meet de CO2-concentratie in de lucht en geeft informatie over de luchtkwaliteit. Als de ingestelde grenswaarde wordt overschreden, geeft het CO2-stoplicht met een optisch of akoestisch signaal aan dat het tijd is om te ventileren. De kleuren groen, geel en rood komen overeen met die van het klassieke verkeerslicht.

Sommige CO2-stoplichten bieden Wifi-functionaliteit en kunnen pushmeldingen naar smartphones sturen wanneer de CO2-sensor een overschrijding van de grenswaarde registreert.

Veel CO2-detectoren hebben een optionele ingebouwde datalogger die het mogelijk maakt de concentratie van het kooldioxidegehalte te registreren door de gemeten waarden over een langere periode vast te leggen.

Het gebruik van een CO2-stoplicht wordt aanbevolen overal waar veel mensen zich voortdurend in een gesloten ruimte bevinden. Denkbaar zijn toepassingen in kantoren, kinderdagverblijven, overheden, ziekenhuizen en scholen, maar ook bij evenementen in grotere zalen.Wat is eigenlijk CO2?

Koolstofdioxide, kortweg CO2, is een niet-giftig edelgas dat gemakkelijk oplost in water en kleur- en reukloos is. CO2 is een klein maar vast bestanddeel van de lucht. Koolstofdioxide is algemeen bekend geworden als een broeikasgas dat grotendeels verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

Door de verbranding van fossiele brandstoffen is de mens verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot. Een lage CO2-concentratie is onschadelijk voor de mens, maar kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn, omdat de zuurstofopname wordt belemmerd. Hoge CO2-concentraties van meer dan 8 procent kunnen daarentegen in minder dan een uur fataal zijn.Hoe kan een CO2-verkeerslicht helpen om het binnenklimaat te verbeteren?

Een slecht binnenklimaat kan het welzijn en de prestaties aantasten. Bovendien bevordert een hoog CO2-gehalte in de kamerlucht het risico van infectie via aërosolen. Kiemen vinden optimale omstandigheden en kunnen zich bijna ongehinderd verspreiden. Studies hebben aangetoond dat het risico van infectie door griepvirussen meer dan verdubbelt bij een CO2-gehalte van 2000 ppm. Controle van het kooldioxidegehalte in de binnenlucht kan het risico van besmetting aanzienlijk verminderen.

Constante meting van het CO2-gehalte met een kooldioxidedetector kan aangeven wanneer luchtverversing in een ruimte nodig is. Sommige CO2-verkeerslichten kunnen ook de vochtigheid en de kamertemperatuur controleren. Tijdige ventilatie zorgt ervoor dat het aerosolgehalte laag blijft. U kunt ook aan een CO2-verkeerslicht aflezen wanneer het CO2-gehalte weer in de groene zone is en stoppen met ventileren. Zo verbetert u niet alleen het binnenklimaat, maar bespaart u ook energie, omdat u slechts zoveel ventileert als nodig is en niet onnodig energie verspilt.Koopcriteria voor CO2-stoplichten: hier moet u op letten

In grotere ruimten zoals klaslokalen of kantoortuinen moet een CO2-verkeerslicht met luchtkwaliteitssensor zo zichtbaar mogelijk aan de muur worden bevestigd. Een model met een groot, duidelijk zichtbaar LED-display wordt aanbevolen, zodat zoveel mogelijk mensen de huidige status kunnen zien en zo nodig de ramen kunnen openen. Als er een ventilatiesysteem beschikbaar is, is het een goed idee om het CO2-verkeerslicht daaraan te koppelen. Het ventilatiesysteem kan dan automatisch zorgen voor voldoende luchtverversing en tegelijkertijd de CO2-concentratie verlagen.

Als u het verloop van het klimaat in uw pand wilt registreren voor evaluatiedoeleinden, moet u kiezen voor een stoplichtsysteem met een geïntegreerde datalogger. Sommige apparaten hebben ook een ingebouwd display waarop u naast het huidige CO2-gehalte van de kamerlucht ook andere informatie kunt aflezen, zoals de temperatuur. Er zijn modellen voor wandmontage, mobiele tafelapparaten en CO2-verkeerslichten die geschikt zijn voor montage op een inbouwdoos. In ons assortiment vindt u diverse CO2 verkeerslichten en bijpassende accessoires.Onze praktische tip: kies de grenswaarde verstandig

Bij de meeste CO2-stoplichten kan de CO2-grenswaarde individueel worden ingesteld. Waarden van 2000 ppm en meer zijn ook mogelijk. Het Federaal Milieuagentschap beveelt aan om de CO2-concentratie zo mogelijk onder de 1000 ppm te houden.FAQ – veelgestelde vragen over CO2-stoplichten

Waar kan ik het beste het CO2-verkeerslicht plaatsen?

Om geldige meetresultaten te verkrijgen, moet het CO2-verkeerslicht ergens in een hoekje en niet te diep worden geïnstalleerd. Aanbevolen wordt het apparaat zo centraal mogelijk te plaatsen en duidelijk zichtbaar op ooghoogte. Zorg ervoor dat een stopcontact voor de voeding binnen handbereik is.

Wat zijn de effecten van verschillende CO2-concentraties?

Bij een concentratie van 350 tot 450 ppm spreekt men van natuurlijke omgevingslucht. Een CO2-gehalte van 600 tot 800 ppm is kenmerkend voor een hoge binnenluchtkwaliteit. Waarden tot 1000 ppm zijn nog steeds aanvaardbaar en hebben geen negatieve gevolgen voor de mens. Boven 1.000 tot 1.500 ppm kan echter al vermoeidheid optreden. Boven 2.000 ppm neemt het risico van besmetting door aërosolen aanzienlijk toe. 5.000 ppm is de maximale concentratie op de werkplek; een verblijf van meer dan 8 uur moet worden vermeden. CO2-niveaus van meer dan 6.000 ppm zijn gevaarlijk voor de gezondheid, en de verblijfsduur in een dergelijke omgeving moet zo kort mogelijk zijn. Naast vermoeidheid kunnen ook andere gezondheidsproblemen optreden. Vanaf 30.000 ppm begint de ademhaling te stijgen. Bij een CO2-concentratie van 100.000 ppm en meer treden misselijkheid en bewusteloosheid op. Als het CO2-niveau stijgt tot 200.000 ppm of hoger, zijn snelle bewusteloosheid en de dood het gevolg.