Meest gekocht

  Meest gekocht

  Best beoordeelde producten

  Best beoordeelde producten

  Advies

  Schweißtechnik

  Lassen is een veelgebruikte verbindingstechniek in de metaalverwerking. Het wordt ook gebruikt in sommige andere materialen zoals kunststoffen. Het doel: een sterke, betrouwbare en continue verbinding creëren tussen werkstukken zodat ze als een eenheid kunnen worden beschouwd. Op deze pagina geven we u een overzicht van de belangrijkste lastechnieken.  Hoe gaat lassen in zijn werk?

  Lassen wordt gebruikt om metalen te verbinden. In tegenstelling tot hardsolderen en solderen is lassen een proces bij hoge temperatuur waarbij het basismateriaal smelt. Daarnaast wordt meestal een toevoegmateriaal in de verbinding gebracht om een smeltbad te vormen - het lasbad. Na afkoeling wordt een verbinding gevormd die sterker kan zijn dan het basismateriaal, afhankelijk van de lasconfiguratie.

  Voor het lassen kunnen veel verschillende energiebronnen en specifieke lasapparatuur worden gebruikt, waaronder een gasvlam, boog, laser en elektronenbundel. De optimale oplossing hangt af van het materiaal, de vaardigheid van de lasser en de omgevingsomstandigheden. Hoewel het vaak om industriële toepassingen gaat, kunnen lasprocessen in veel verschillende omgevingen worden gebruikt, waaronder buiten, onder water en zelfs in de ruimte.

  Lassen is een gevaarlijke onderneming. Daarom zijn voorzorgsmaatregelen in overeenstemming met beroepsgezondheid en veiligheid vereist om brandwonden, elektrische schokken, beschadiging van het gezichtsvermogen, inademing van giftige gassen en dampen en blootstelling aan intense ultraviolette straling te voorkomen.

  Lasapparatuur kan niet alleen worden gebruikt om metalen te verbinden, maar ook om ze te snijden. Het verschil zit hem in het weglaten van het toevoegmetaal: het materiaal wordt op het te snijden punt verhit totdat het smelt. De snijtechniek kan echter meestal alleen worden toegepast op relatief dunne stalen platen of stalen balken.  Het MIG-proces

  MIG-lassen staat voor metaal inert gas lassen. Het is een van de meest voorkomende vormen van booglassen. Het maakt gebruik van een elektrode gemaakt van dunne draad die dient als toevoegmateriaal. Er zijn verschillende soorten draden voor verschillende materialen en toepassingen, zoals staal, roestvast staal, aluminium en koper.

  Tijdens het lasproces wordt een beschermgas, meestal een inert gas zoals argon of een gemengd gas, rond de boog en de las geleid. Het beschermgas beschermt de gesmolten las tegen de omgevingslucht, die oxidatie en ongewenste verontreinigingen kan veroorzaken.

  Constante stroombronnen en constante spanningsbronnen worden vaak gebruikt als stroombron voor de boog. Bij booglassen is de lengte van de boog direct gerelateerd aan de spanning, en de hoeveelheid warmte die wordt ingebracht hangt af van de stroomsterkte.

  Het MIG lasproces is relatief eenvoudig te leren en onder de knie te krijgen. Het maakt hoge lassnelheden mogelijk, wat voordelig is in de industrie voor massaproductie. De omgeving met beschermgas voorkomt ook dat er oxidatie optreedt op de las. MIG-lassen kan gebruikt worden voor een breed scala aan materialen, waaronder staal, roestvast staal, aluminium, koper en hun legeringen. MIG-lassen is geschikt voor reparaties als onderdeel van onderhoud, bij de assemblage van stalen balken en stalen platen en voor grote productieprocessen.

  Een variant op het MIG proces is het MAG proces. MAG staat voor metal active gas. Actieve gasmengsels werden voornamelijk ontwikkeld voor het lassen van staal. Typische beschermgassen zijn mengsels van argon, koolstofdioxide en zuurstof.

  De samenstelling van het beschermgas heeft een aanzienlijke invloed op de stabiliteit van de boog, de metaaloverdracht en de hoeveelheid spatten. Het beschermgas beïnvloedt ook het gedrag van het lasbad, vooral de inbranddiepte en de mechanische eigenschappen van de lasverbinding.  Het TIG-proces

  TIG-lassen is zeer veelzijdig, maar het is ook een van de moeilijkere lastechnieken omdat je er beide handen voor nodig hebt: De ene hand voert de lasdraad aan terwijl de andere de TIG lastoorts vasthoudt. De toorts creëert de boog waarmee de meest voorkomende metalen kunnen worden gelast, waaronder aluminium, staal, nikkellegeringen, koperlegeringen, kobalt en titanium. Het speciale kenmerk: De elektrode is gemaakt van wolfraam en smelt niet. Hij is zeer hittebestendig en werkt als stroomgeleider om de boog te genereren. De draad dient als lasvulling.

  Net als bij het MIG-proces gebruikt TIG een beschermgas, meestal argon of een argon-heliummengsel. Dit beschermt de las en de wolfraamelektrode tegen de omgevingslucht en voorkomt oxidatie.

  De TIG-techniek produceert zeer zuivere lassen van hoge kwaliteit met minimale onzuiverheden. Het kan ook worden uitgevoerd met lage stroomsterktes, waardoor het ideaal is voor dunne materialen en veeleisende verbindingen in roestvrij staal, aluminium en koperlegeringen.  Plasma booglassen

  Plasmalassen lijkt erg op TIG-lassen omdat de boog wordt gevormd tussen een puntige wolfraamelektrode en het werkstuk. De plasmastraal wordt opgewekt door een gas - meestal argon - dat door een smal mondstuk ontsnapt. Het gas wordt vervolgens verhit en geïoniseerd door een elektrische boog, waardoor een extreem hete en geconcentreerde plasmastraal ontstaat. Door de diameter van de opening en de stroomsnelheid van het plasmagas te variëren, kunnen verschillende werkingsmodi worden gecreëerd.

  Een microplasmaboog wordt al geproduceerd bij lasstromen van 0,1 tot 15 ampère. Bij stromen van 15 tot 200 ampère zijn de proceseigenschappen van de plasmaboog vergelijkbaar met die van de TIG-boog. Bij meer dan 100 ampère ontstaat een zogenaamd sleutelgatplasma. Door de gerichte en geconcentreerde plasmastraal is deze lasmethode bijzonder geschikt voor precisiewerk en het lassen van dunne materialen.  Lassen met elektronenstralen

  Bij elektronenbundellassen wordt een gerichte elektronenbundel gebruikt om warmte op te wekken en werkstukken te lassen. Het is een vacuümlasproces dat plaatsvindt in een luchtledige kamer of vacuümkamer.

  De bundel wordt opgewekt in een speciale elektronische buis, in principe vergelijkbaar met de technologie van vroegere kathodestraalbuizen. Ook hier werkt de buis met zeer hoge spanningen en focust het brandpunt van de straal door middel van magnetische velden. Door op een zeer klein gebied te focussen, wordt een hoge energiedichtheid gecreëerd. Dit is voldoende om het materiaal plaatselijk te smelten.

  Het proces maakt een nauwkeurige regeling van de warmte-inbreng mogelijk en minimaliseert thermische vervormingen. Het is bijzonder geschikt voor het lassen van zeer reflecterende materialen en dunne werkstukken. Elektronenbundellassen vereist echter speciale apparatuur vanwege de noodzaak van een vacuümomgeving en is meer geschikt voor veeleisende toepassingen in de luchtvaartindustrie, halfgeleiderfabricage en andere hightech gebieden.  Laser-lassen

  Een smeltlasproces om metalen of thermoplasten samen te voegen met een gefocuste laserstraal. Het is de meest geavanceerde manier van lassen en wordt gebruikt in verschillende industrieën, van de ruimtevaart tot de productie van medische apparatuur en juwelen.

  Bij deze lastechniek wordt een sterk geconcentreerde lichtstraal gericht op de holte tussen de te verbinden materialen. De krachtige laserstraal smelt de materialen bij hun naden tot een homogene verbinding.  Gaslassen

  Gaslassen is een van de oudste vormen van lassen op basis van warmte. Er is geen stroombron voor nodig, maar gassen onder druk die kunnen worden gemengd en ontstoken in een lastoorts. Daarom wordt autogeen lassen vooral gebruikt op bouwplaatsen of assemblagelijnen zonder toegang tot stroomvoorzieningen. Voor autogeenlassen zijn meestal cilinders met samengeperst gas nodig met zuurstof en brandbaar acetyleen. Zowel non-ferrometalen als ferrometalen kunnen worden gelast met autogeen lassen.  Wat is de belangrijkste accessoire op het gebied van lastechnologie?

  In de lastechniek is er een breed scala aan materialen, accessoires en apparatuur die het lasproces ondersteunen, de veiligheid verhogen en de kwaliteit van het laswerk verbeteren. Eerst en vooral zijn dit verbruiksgoederen en slijtdelen zoals lasdraad en laselektroden. Lastoortsen en laspistolen zijn nodig om de lasstroom en het beschermgas toe te voeren.

  Als onderdeel van de arbeidsveiligheid dragen lassers speciale beschermende kleding die hen beschermt tegen vonken, spatten en hitte. Hiertoe behoren lashelmen met beschermende vizieren, lashandschoenen, lasjassen, lasschorten en brandveilige werkkleding.

  Lastafels zorgen voor een stabiel werkoppervlak in de werkplaats waarop de te lassen onderdelen kunnen worden geplaatst. Lasbevestigingen en lasmagneten helpen om de werkstukken stevig vast te zetten en uit te lijnen. Lasstroombronnen zijn nodig om lasbogen te genereren. Ze leveren de nodige energie voor het lasproces. Er zijn verschillende soorten lasstroombronnen, afhankelijk van het lasproces en de vereisten van de toepassing. Bij MIG/MAG- en TIG-lassen worden gascilinders met beschermgas gebruikt om de las te beschermen tegen oxidatie en verontreiniging. Gaslassen vereist cilinders met zuurstof en acetyleen.

  De belangrijkste gereedschappen zijn laspistolen, afsnijders, draadborstels en lashamers. Deze gereedschappen worden gebruikt om onzuiverheden, roest en slak van de lassen te verwijderen om een schone las te garanderen.