Pattex PRXG8 100% Repair Gel 8 g

  • Artikelnummer: 814533
  • Fabrikantnummer: PRXG8
  • EAN: 9000101129335
Varianten

Als kracht alleen niet genoeg is, is deze lijm nodig. Uitermate bestand tegen uitzetting / vibratie, water. Geschikt voor lijmen en repareren van nagenoeg alle materialen.

  • Artikelnummer: 814533
  • Fabrikantnummer: PRXG8
  • EAN: 9000101129335
Varianten

Als kracht alleen niet genoeg is, is deze lijm nodig. Uitermate bestand tegen uitzetting / vibratie, water. Geschikt voor lijmen en repareren van nagenoeg alle materialen.

Let op: gevaarlijke stoffen

Signaalwoord

Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
  • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
  • P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Let op: gevaarlijke stoffen

Vergelijkbare artikelen