Injectiespecie 887720003900000 6 stuk(s)

 • Artikelnummer: 1819083
 • Fabrikantnummer: 887720003900000
 • EAN: 4053199900886

887720003900000 Injectiespecie 6 stuk(s)

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Artikelnummer: 1819083
 • Fabrikantnummer: 887720003900000
 • EAN: 4053199900886

887720003900000 Injectiespecie 6 stuk(s)

 • Garantie: minimaal 2 jaar

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@407b6d9d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@410e46b4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@d54987f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@67da3078[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken
 • H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H 361f: kan de vruchtbaarheid schaden
 • H 332: schadelijk bij inademing
 • H 314: veroorzaakt ernstige brandwonden
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 308+313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 281: de nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@407b6d9d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@410e46b4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@d54987f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@67da3078[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen