Caramba 61730621 Boor- en snijdolie 500 ml

 • Artikelnummer: 805678
 • Fabrikantnummer: 61730621
 • EAN: 4009076173065

Hoogwaardige snij-olie voor algemene en middelzware toepassingen in de metaalverwerking.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Caramba
 • Artikelnummer: 805678
 • Fabrikantnummer: 61730621
 • EAN: 4009076173065

Hoogwaardige snij-olie voor algemene en middelzware toepassingen in de metaalverwerking.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Caramba
Inhoud 500 ml
Soortnaam Boor- en snijdolie

Technische specificaties

Inhoud 500 ml
Soortnaam Boor- en snijdolie

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7744641c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@20566cef[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 222: zeer licht ontvlambaar gas
 • H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7744641c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@20566cef[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Oliën