78406 Afschrikstaafjes 1 set(s)

 • Artikelnummer: 857454
 • Fabrikantnummer: 78406
 • EAN: 4045914784062

Met de anti-marter-sticks heeft u een veilige bescherming tegen marterbeten in kabels en slangen in de motorruimte. De bijzondere geur is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen. Deze geur en de actieve ingrediënten zullen marters effect…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Artikelnummer: 857454
 • Fabrikantnummer: 78406
 • EAN: 4045914784062

Met de anti-marter-sticks heeft u een veilige bescherming tegen marterbeten in kabels en slangen in de motorruimte. De bijzondere geur is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen. Deze geur en de actieve ingrediënten zullen marters effect…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
Kleur (specifiek) Blue
Functies Afweerstof
Inhoud 1 set(s)
Soortnaam Afschrikstaafjes

Technische specificaties

Kleur (specifiek) Blue
Functies Afweerstof
Inhoud 1 set(s)
Soortnaam Afschrikstaafjes

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@332a4593[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/MADE-IN-GERMANY_AZ_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@71931306[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7ccd159b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@332a4593[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/MADE-IN-GERMANY_AZ_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@71931306[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7ccd159b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Marterverjagers