Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015

Naast de kwaliteit van ons artikelaanbod heeft ook de kwaliteit van onze totale bedrijfsorganisatie continu de aandacht. Om onszelf steeds te verbeteren en dit transparant te maken naar de buitenwereld, laten wij ons kwaliteitsmanagementsysteem jaarlijks vrijwillig toetsen volgens de criteria van ISO 9001:2015.

Voordelen

  • Onafhankelijke, jaarlijkse keuringen
  • Transparant en objectief
  • Gegarandeerd kwaliteitsniveau

 

Over ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is de meest toegepaste standaard voor kwaliteitsmanagement ter wereld en wordt in meer dan 100 landen erkend. Deze standaard legt onafhankelijk van het type bedrijf of de branche de eisen aan kwaliteitsmanagementsystemen vast en bepaalt de internationaal geldende eisen waaraan een organisatie zich minimaal moet houden om ervoor te zorgen dat de klanten de kwaliteit krijgen die ze verwachten.

ISO 9001 biedt een raamwerk voor het gehele kwaliteitsmanagementsysteem en vormt de basis voor een allesomvattend kwaliteitsmanagementsysteem. Als een bedrijf heeft aangetoond dat het aan alle eisen ten aanzien van dit systeem voldoet, verleent een onafhankelijk certificeringsorgaan een ISO-9001-certificaat. 

De certificering heeft betrekking op de processen waarmee een artikel of een service tot stand komt en niet op het artikel of de service zelf. Het certificaat blijft gedurende een bepaalde tijd geldig en kan alleen verlengd worden op basis van regelmatige toetsing door een onafhankelijk certificeringsorgaan.

> Bekijk ons actuele certificaat