bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Alles wat u wilt weten over spanningstransformatoren DC/DC

DC/DC-spanningsomvormers zijn DC-spanningsomvormers die een toegepaste DC-spanning omzetten in hogere, lagere of geïnverteerde spanningsniveaus. De uitgangsspanning achter de DC/DC-omvormer kan een geregelde of ongeregelde gelijkspanning zijn. Bij complexere DC/DC omvormers is het om veiligheidsredenen mogelijk de ingangsspanning van de uitgangsspanning te isoleren.

In het Engels worden deze spanningsomvormers DC/DC-omvormers genoemd, waarbij DC gelijkstroom betekent. DC/DC spanningsomvormers voor het genereren van hoge uitgangsspanningen worden ook wel transverters genoemd. In de energie- en aandrijftechniek wordt de term DC-chopper gebruikt voor spanningsomvormers.Hoe werken DC/DC spanningsomvormers?

DC/DC-spanningsomvormers behoren tot de categorie vermogensomzetters. Zij zetten gelijkspanning aan de ingang om in gelijkspanning aan de uitgang. De omzetting van gelijkspanning vindt plaats in de DC/DC-spanningsomvormer door middel van elektronische schakelaars en energieopslag.

Dit proces wordt gerealiseerd via de inductie van een spoel in de component.

Er zijn drie opties voor omvorming:

  • Verhoging van de spanning: een hogere spanning van de stroombron kan worden omgezet in een lagere spanning voor de voeding van een elektronisch apparaat.

  • Verlaging van de spanning: Als alternatief kan een lagere spanning worden omgezet in een hogere uitgangsspanning voor de elektrische verbruikers achter de DC/DC spanningsomvormer.

  • Omkering van de spanning: Omkering van de huidige spanning is ook mogelijk als omvorming. Het betekent dat de stroom van polariteit verandert.

Sommige DC/DC spanningsomvormers zijn geschikt als schakelende voedingen, dat wil zeggen dat zij verschillende waarden als constante uitgangsspanningen kunnen genereren of met verschillende ingangsspanningen kunnen werken. Voor DC/DC omvormers met een minder complex ontwerp is slechts één conversieoptie tussen ingangs- en uitgangsspanning beschikbaar.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen niet-geïsoleerde en geïsoleerde DC/DC-omvormers.

  • Bij niet-geïsoleerde DC/DC-spanningsomvormers worden in- en uitgangen niet gescheiden; de stroom loopt er gewoon doorheen. Hun voordeel ligt in hun goedkope productie. Zij worden gebruikt voor kleinere spanningstransformaties.

  • Geïsoleerde DC/DC-spanningsomvormers hebben een hoge isolatiespanning en kunnen ingangs- en uitgangsspanning potentiaalvrij, d.w.z. galvanisch gescheiden, met elkaar verbinden. Ze worden gebruikt om veiligheidsredenen bij hoge stromen, grote spanningsniveaus of voor gevoelige componenten.  

Opmerking: Bij gebruik van gelijkspanningsomvormers kan warmte ontstaan door de omzetting van energie. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en plaats schakelende voedingen en andere spanningsregelaars niet in de buurt van warmtegevoelige componenten.Waar worden spanningsomvormers DC/DC gebruikt?

DC/DC-omvormers worden gebruikt wanneer de ene gelijkspanning aan de ingang niet geschikt is om latere elektrische belastingen te voeden. DC-DC converters worden vaak aangetroffen in kant-en-klare voedingen voor apparaten zoals pc's, notebooks, smartphones, radio's en andere kleine elektronische apparaten.

Deze zijn meestal ontworpen voor gebruik binnenshuis, omdat ze onvoldoende geïsoleerd zijn wanneer ze in contact komen met regenwater en andere weersomstandigheden.

In industriële toepassingen worden DC/DC spanningsomvormers gebruikt om elektronische assemblages zoals displaysystemen, borden en procesbesturingen van stroom te voorzien. Daarnaast worden DC/DC-converters gebruikt om stroom te leveren vanuit batterijen, bijvoorbeeld in motorvoertuigen. Vergeleken met lineaire voedingen hebben zij het voordeel van een hoger rendement en minder warmteontwikkeling, wat een positief effect heeft op de levensduur van de batterij.

In onze winkel vindt u DC/DC spanningsomvormers voor stationair of mobiel gebruik. Bovendien maken wij onderscheid tussen specifieke DC/DC omvormers voor binnengebruik, motorvoertuigen en vrachtwagens.

Veiligheidsaanwijzing: Gebruik DC/DC converters alleen volgens de specificaties van de fabrikant. Deze zijn te vinden in de respectieve productinformatiebladen. Daar vindt u ook informatie over de geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Onjuist gebruik of onjuiste installatie kan leiden tot schade en een aanzienlijk risico op letsel.Waar moet u op letten bij de keuze van spanningsomvormers?

Voor de keuze van een geschikte DC/DC-spanningsomvormer zijn de ingangs- en uitgangsspanning en de beschikbare aansluitingen van belang.

Ingang/ Uitgang

In het Uitvoerfilter kunt u kiezen uit verschillende aansluitmogelijkheden voor elektronische apparaten. De aangewezen uitgang is de uitgang waarop volgende apparaten worden aangesloten op de uitgangsspanning van de DC/DC-omvormer. Gangbare aansluitingen voor DC/DC-omvormers zijn bijvoorbeeld platte stekkers, holle stekkers, stekkerstekkers, stekkers van sigarettenaanstekers voor auto's, schroefklemmen, aansluitbouten, kabels, USB & mini-USB.

Ingangspanning

De ingangsspanning is de voedingsspanning die wordt aangesloten op de ingang van de DC/DC-omvormer. Typische spanningswaarden van batterijen zoals 12 V (auto) en 24 V (vrachtwagen) worden vaak aangetroffen in de verschillende soorten apparaten voor spanningsomvormers. Maar u vindt bij ons ook hogere spanningen tot 80 V.

Herinnering: Het is belangrijk dat de ingangsspanning gelijkspanning is!

Uitgangspanning

De uitgangsspanning is de spanning die de DC/DC-omzetter genereert uit de ingangsspanning en doorgeeft aan volgende apparaten. In de praktijk is deze vaak lager dan de ingangsspanning. DC/DC-omvormers met een schakelfunctie kunnen verschillende niveaus aan de uitgang genereren. In onze winkel vindt u DC/DC converters voor uitgangsspanningen tussen 1,5 V en 12 V.

Uitgangspanning (max.)

Naast het spanningsniveau is ook een beperking van de stroomsterkte van belang voor de werking van aangesloten apparaten stroomafwaarts van de DC/DC-omvormer, omdat gevoelige componenten worden beschadigd als de stroomsterkte te hoog is. DC/DC-converters zijn verkrijgbaar met een stroom aan de uitgang van maximaal 0,7 tot maximaal 45 ampère.

Opmerking: Let om veiligheidsredenen op de maximaal toegestane ampèrewaarden voor de stroomsterkte van alle elektronische componenten in uw schakeling.Vragen en antwoorden

Waarom mogen spanningsovormers DC/DC niet rechtstreeks op een normaal stopcontact worden aangesloten?

Gelijkspanningsomvormers hebben gelijkspanning nodig. Daarentegen vloeit er wisselspanning uit het stopcontact, wat kan leiden tot kortsluiting en schade aan alle componenten in het circuit als de gelijkspanningsomvormer verkeerdelijk wordt gevoed met wisselspanning. Vóór de DC/DC-omzetter moet de stroom worden gelijkgericht van wisselspanning naar gelijkspanning. Dit gebeurt door middel van AC/DC-omvormers, waarbij AC gelijkstroom is, d.w.z. wisselspanning, en DC gelijkstroom, d.w.z. gelijkspanning. Diverse AC-DC omvormers als gelijkrichters vindt u hier op onze website!

Hoe kan achter de DC/DC omvormer weer wisselspanning worden opgewekt voor de werking van elektrische apparaten?
Als de gelijkspanning weer in wisselspanning moet worden omgezet, worden omvormers gebruikt.