bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Softstarters beperken de inschakelstroom voor elektrische apparaten, voedingen en elektrische motoren. Dit beschermt mechanische componenten tegen overmatig koppel. Bovendien voorkomt de softstart een sterke spanningsval en het activeren van mogelijke stroomonderbrekers. Softstarters worden gebruikt in elektrische apparaten die in de hand worden gehouden, zoals haakse slijpers, zodat ze bij het inschakelen geen schokkerige bewegingen ontwikkelen.

Wat zijn softstarters?

Softstarters zijn elektrische componenten die stroomopwaarts van aandrijfelementen zijn aangesloten. Dit is meestal een combinatie van verschillende soorten schakelaars. Gecombineerd in één component voor een softstarter, dienen de schakelfuncties om verschillende toepassingen te beschermen, schakelen en starten.

 • Over het algemeen betekent het gebruik van softstarters dat een elektrische aandrijving niet op vol vermogen start wanneer deze wordt ingeschakeld. Dit om te voorkomen dat:

 • dat mechanische componenten worden beschadigd door een abrupte start.

 • dat het hele apparaat ongecontroleerd beweegt vanwege de hoge krachten bij de start.

 • dat stroomonderbrekers in het netwerk worden geactiveerd door het snel toenemende stroomverbruik.

Sommige softstarters werken met verschillende fasen:

 • Softstarters met slechts één actieve fase nemen de reductie van het koppel over wanneer de elektrische aandrijving wordt ingeschakeld en schakelen uit zodra het volledige motorvermogen kan worden opgeroepen zonder hun tussenkomst.
 • Zachte starters met twee actieve fasen verminderen zowel het koppel van de motor als de inschakelstroom.
 • Sommige softstarters zijn ook betrokken bij het afsluitproces.

De levensduur van elektrische aandrijfelementen wordt verlengd door een softstarter aan te sluiten. De softstarter compenseert fluctuerende belastingen in het elektriciteitsnet, beschermt tegen mechanische schokken en vermindert zo de uitvaltijden. Complexe modellen bieden ook analyses van de toestand en functie van aandrijfelementen in industriële installaties.

Overigens zijn de tegenhanger van softstarters reminrichtingen die het afsluitproces begeleiden. U vindt deze ook in onze webshop bij de softstarters.

Waar worden softstarters voor gebruikt?

Veel softstarters worden permanent geïnstalleerd in apparaten met elektromotoren zoals ventilatoren, centrifuges, zaagmachines, slijpmachines en soortgelijke apparaten. Voor voertuigen die worden aangedreven door een elektromotor, gaat de startfase ook gepaard met een softstarter. Bij sommige schakelvoedingen dienen softstarters als inschakelstroombegrenzers.
In de industriële sector worden softstarters bijvoorbeeld gebruikt om transportsystemen en kranen te besturen. Hier worden meestal programmeerbare softstarters gebruikt, die samen met de andere besturingstechnologie duidelijk op een DIN-rail kunnen worden geplaatst.

Welke softstarters zijn er?

Softstarters zijn verkrijgbaar in verschillende technische versies. Softstarters kunnen worden verdeeld in drie grote groepen op basis van hun toepassing:

 • inschakelstroom

 • Soft start voor voedingen

 • Soft start voor elektrische asynchrone motoren

Er zijn verschillende technische varianten voor de respectieve functies om het doel van langzaam opstarten met beperkt vermogen en bescherming tegen overbelasting te bereiken. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het selecteren van softstarters. Bij het selecteren van softstarters is het eerste wat telt de nominale spanning, nominale stroom en motorvermogen waarmee de softstart moet werken. De nominale spanning van de aangeboden softstarters varieert van 24 tot 690 volt. Veel elektromotoren werken met de gebruikelijke netspanning van 230 tot 250 volt en 400 volt zijn niet ongewoon bij elektronische aandrijfelementen. De bijbehorende nominale stroom is 0,2 tot 1214 ampère.

Het is belangrijk of het om wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC) gaat. Sommige softstarters voor wisselstroom nemen de conversie van AC naar DC onafhankelijk over, pure softstarters voor gelijkstroom vereisen een stroomopwaartse frequentieomvormer of modulator.

Naast spanning en stroom is het vermogen van de aangesloten elektromotor relevant voor de selectie van een geschikte softstarter. Er zijn motoren met een vermogen van minder dan 1 kilowatt en motoren met meer dan 700 kW. Er moet ook worden opgemerkt dat sommige elektrische aandrijvingen kunnen worden voorzien van zowel 230 V als 400 V nominale spanning, waarbij het respectieve motorvermogen afhankelijk is van de aanwezige spanning.

De maximale en minimale bedrijfstemperatuur van een softstarter mogen niet worden overschreden of onderschreden. Ze spelen een rol in ruwe applicatieomgevingen. Softstarters zijn vaak niet geschikt voor vriestemperaturen, d.w.z. niet voor gebruik buitenshuis. Zelfs bij hoge temperaturen bestaat het risico op beschadiging van de mechanische delen van de softstarter, waardoor de betrouwbare werking in gevaar komt.

Als de elektronische basisparameters passen, moet u omgaan met de concrete functies van de softstarters die in de tweede stap worden aangeboden. Er zijn soms aanzienlijke verschillen in het schakelgedrag, omdat, zoals hierboven vermeld, er altijd verschillende technische opties zijn om een softstart te realiseren.

 • De functionaliteit van eenvoudige modellen is beperkt tot specifieke toepassingsscenario's.

 • Duurdere varianten van de softstarter zijn instelbaar, d.w.z. programmeerbaar.

Tip: als u een softstarter in een grotere schakelomgeving wilt integreren, zorg er dan voor dat deze compatibel is met de bestaande componenten. Sommige fabrikanten bieden productlijnen die naast softstarters andere intelligente schakelaars bevatten.

Bij het installeren van softstarters wordt meestal een verbinding met de elektrische leidingen gemaakt met behulp van stekkerverbindingen of klemmen. Sommige softstarters zijn geschikt voor snelle montage op een DIN-rail.

Accessoires voor softstarters

Ons assortiment omvat niet alleen softstarters, maar ook een groot aantal accessoires zoals:

 • Indicatoren

 • Afdekking

 • Bevestiging

 • Behuizing

 • Verbindingsaccessoires voor de elektrische leidingen (klemmen, connectoren, kabels)

 • communicatie-interfaces

 • software-licenties

 • Hulpmiddelen voor installatie of demontage

Tip: bijpassende accessoires voor een product worden soms direct onderaan de productpagina weergegeven. Een blik op de documenten voor de respectieve softstarter of accessoire geeft informatie over de compatibiliteit met andere componenten. Neem bij vragen contact op met onze gespecialiseerde afdeling.

Opmerkingen over het installeren van softstarters

Om veiligheidsredenen mag de installatie van softstarters alleen worden uitgevoerd door specialisten met geavanceerde elektrotechnische expertise.