bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

Wat u moet weten over overspanningsbeveiliging

  • WAS verstaat men onder overspanningsbescherming?

  • Welke typen en types zijn er bij overspanningsbeveiliging?

  • Criteria voor overspanningsbeveiliging - waar komt het aan?

  • Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over overspanningsbeveiliging

  • Conclusie: Zo koop de correcte overspanningsbeveiliging

 

WAS verstaat men onder overspanningsbescherming?

Als overspanningsbeveiliging bedoelt men maatregelen die elektrische en elektronische apparaten en componenten tegen ontoelaatbaar hoge spanningen beschermen, die tot schade of voor het Total uitval leiden. Schadelijke te hoge spanningen ontstaan niet alleen door de nabijheid of zelfs directe blikseminslag, maar ook door capacitieve en inductieve bijwerkingen van bliksemontladingen op grotere afstand. Schakelprocessen in het midden- en laagspanningsnet kunnen eveneens ontspanner zijn als het uitschakelen van grotere inductieve lasten. Hiertoe behoren grote elektromotoren, transformatoren en zelfs conventionele voorschakelapparaten, zoals u voor het gebruik van gasontladingslampen worden gebruikt.

Omdat men dergelijke, externe gebeurtenissen geen invloed heeft, moet over lokale technische maatregelen moeten worden genomen om piekspanningen tot een onschadelijk te minimaliseren. Voorzieningen ter overspanningsbeveiliging bevatten voor spanningsbegrenzing varistoren, gasgevulde overspanningsafleider, overdrachtswegen, wis kamers of supressordioden, waarbij alleen bij kleinere spanningen worden gebruikt. Combinaties van de spannungsbegrenzenden en stroom afleidende componenten zijn mogelijk en gebruikelijk.

 

Welke typen en types zijn er bij overspanningsbeveiliging?

Om stroomnet werkende apparaten te beschermen, zijn er Tussenstekker met overspanningsbeveiliging en stekkerdozen met ingebouwde overspanningsbeveiliging. Enkele van deze producten integreren in dezelfde behuizing nog extra overspanningsbeveiliging kenmerken. Afhankelijk van de uitvoering beschikken u daarvoor overige stekkers en bussen van verschillende typen. Verkrijgbaar zijn versies voor antenne-, telefoon- en netwerkkabels, waarbij voor de genoemde leiding types ook afzonderlijke tussenstekker afzonderlijk verkrijgbaar zijn. 

Tussenstekker met overspanningsbeveiliging bedoelt men als zogenaamde fijne beveiliging. Hun beschermende werking is met het oog op energierijke storingen alleen begrensd. Bij directe of zeer naaien blikseminslag en andere energie-intensieve gebeurtenissen kunt u alleen geen effectieve apparaatbeveiliging garanderen. Bovendien bewaar het netwerk zelf niet tegen beschadiging door grotere overspanningen. Hun vermogen om hoge energieën te beperken en af te voeren is voldoende hiervoor door de constructie niet uit. In overspannings tussenstekkers is vaak bovendien een fijne zekering geïntegreerd. U lost een sterkere overspanningsbeveiliging impuls, dus bij het aanspreken van de draadloze verbinding door een kortsluiting, uit en scheidt de aangesloten verbruikers van het net. 

Voor een omvangrijke en efficiënte bescherming tegen overspanningsschade moet in gebouwen een effectief overspanningsbeveiliging concept worden gebruikt. Dit bestaat naast de reeds beschreven fijne beveiliging bovendien van grove en middel. Als grove beveiliging (type I) bedoelt men beveiligingsmodule die in de gebouwen voeding worden ingebouwd en zelfs hoge stromen tot 100 kilo ampère afleiden kunt, zoals ze bij bliksemontladingen optreden. Goede systemen begrenzen overspanningen op waarden van rond 1,5 kilo volt. Met dergelijke overspanningen kan de in de werkvloerverdeler te installeren - middel (type II) omzeilen. Hij beperkt de door de grove beveiliging doorgelaten resterende energie zuurstofcilinder zodanig verder, dat ten slotte de derde fase, de fijne overspanningsbeveiliging, niet door te hoge energie onherstelbaar beschadigd en daarmee ineffectief wordt. Pas de fijne beveiliging (type III) is echter in staat om de resterende overspanning op een voor de aangesloten apparaten verkraftbares mate te verminderen. Belangrijk is: de beschermende werking elk niveau is gebaseerd op de telkens voorgeschakelde! Inmiddels zijn combi-afleider verkrijgbaar, die grove en fijne bescherming in één afleiderstap integreren. 

 

Criteria voor overspanningsbeveiliging - waar komt het aan?

Afhankelijk van de architectuur van de aanwezige weerstandsbelasting moet bij het grove en fijne beveiliging op worden gelet, dat de afzonderlijke componenten hiervoor technisch geschikt zijn. De normen DIN VDE 0100-443 en -534 regelen, wanneer en hoe overspanningsbeveiliging in te bouwen is en welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Ook online geven toonaangevende overspanningsbeveiliging fabrikant tips voor planning en uitvoering van overspanningsbeveiliging installaties op uw betreffende webpagina's en bieden keuze hulpinformatie voor uw producten.

Zowel bij type 1 en type 2 overspanningsbeveiliging afleiders en bij de combi-afleiders zijn modulair opgebouwde systemen op de markt, waarbij de afzonderlijke beveiligingsmodule afzonderlijk kunnen worden vervangen. Het voordeel: in geval van nood geactiveerde beveiligingsmodule kunnen afzonderlijk en daarmee voordelig worden vervangen. 

Niet alle overspanningsbeveiliging dozen connectoren en tussenstekker vangen een tweede of zelfs meerdere opeenvolgende overspanningsbeveiliging gebeurtenissen af. Uw gebruiken is dan niet meer weergegeven wanneer er andere gevaarlijke overspanningen komt. Goede modellen geven het activeren van de platen aan en koppel de of de aangesloten verbruikers van het net, om schade aan veilig te voorkomen. 

 

Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over overspanningsbeveiliging

ICH kan als elektrotechnische leek een overspanningsbeveiliging zelf installeren?

De installatie van het zogenaamde fijn gegevensbeveiliging in de vorm van overspanningsbeveiliging tussen stekkers en overspanningsbeveiliging dozen connectoren is geen probleem en net zo eenvoudig als de aansluiting van een elektrisch apparaat met netstekker. Werken aan de elektrische huisinstallatie, zoals u bij de inbouw van grof- en gemiddelde beveiligingssystemen nodig zijn, moeten om veiligheidsredenen door gekwalificeerde elektriciens worden uitgevoerd.

Bij de installatie in huizen is noch midden- nog grove beveiliging ingebouwd. Brengen Tussenstekker met overspanningsbeveiliging dan helemaal iets?
Ja. Weliswaar kunnen deze zeer energie-intensieve overspanningsbeveiliging gebeurtenissen niet tot een onschadelijk mate begrenst, zeer maar wel de meeste "normale" overspanningen. U bent, de gebeurtenis frequentie worden bekeken, duidelijk in de via getal. U beschermen zodat uw apparatuur tegen de meest frequente oozaken van schade gebeurtenissen.

In het gebouw is een bliksemafleider ingebouwd. Volstaat het niet als overspanningsbeveiliging uit?
Een bliksemafleider dient voor het gebouw- en brandbeveiliging. Een spannungsbegrenzende werking is niet gegeven. Ook hier is een drietraps overspanningsbeveiliging concept voor een uitgebreide bescherming nodig.

Overspanningsbeveiliging
 

Conclusie: Zo koop de correcte overspanningsbeveiliging

Omdat in moderne huishoudens steeds meer elektronische apparaten en besturingen worden gebruikt en deze samengevat aanzienlijke waarden kunnen weergeven, loont het de moeite om kwalitatief hoogwaardige overspanningsbeveiliging componenten te gebruiken. Let op goede waarden voor maximale doorlaatspanning, energieabsorptie leistung en bij overspanningsbeveiliging tussen stekkers voor het elektriciteitsnet erop dat een beschadiging van de beveiligingsmechanismen optisch via een waarschuwingslampje wordt gesignaleerd en/of een geïntegreerde zekering de aangesloten apparaten wordt onderbroken.

Juist op het gebied van Overspanningsbeveiliging tussenstekker is het belangrijk dat u aandacht besteed aan het feit te hebben dat alle elektrische leidingen worden beschermd. Overspanningen vindt uw weg niet alleen via het netsnoer in het apparaat, maar bijvoorbeeld ook via de telefoon- en antennekabels. Ook blootgesteld zijn netwerkkabels, die bovendien meestal verschillende computers en componenten met elkaar verbinden. Het is ook zeer belangrijk, hier geen "achter deurtje" open te laten. 

Sommige fabrikanten geven garanties op Tussenstekker met overspanningsbeveiliging en dozen connectoren in de vorm van gratis set met producten of apparaat verzekeringen tot een bepaald waarde bij de productregistratie na aankoop. Dat kan lohnend zijn als er geen al een verzekeringsovereenkomst bestaat, de uitdrukkelijk schade door overspanning handtekeningen. 

Tussenstekker met overspanningsbeveiliging en dozen strips met extra beveiligingsfuncties voor andere componenten zijn meestal goedkoper dan bij de aanschaf van aparte tussenstekker. Bespaar ruimte, verminderen het wirwar van kabels en maken een extra aardingsleiding, omdat de aardleiding potentieel al over de geaarde stekker beschikbaar is.