bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

   

Wat u moet weten over ontstoringscondensatoren

 • Inleiding

 • Wat is een ontstoringscondensator?

 • Welke typen en verschillende soorten ontstoringscondensatoren zijn er?

 • Criteria voor ontstoringscondensatoren - waar komt het aan?

 • Toepassingsvoorbeeld: elektrische huishoudelijke apparaten repareren

 • Toepassingsvoorbeeld: storend flikkeren met een LED-lamp neerzetten

 • MLCC - de toekomst van de ontstoringscondensatoren

 • Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over ontstoringscondensatoren

 

Inleiding

Assortiment van verschillende ontstoringscondensatoren van het merk kemo

Ontstoringscondensatoren zijn in veel elektrische apparaten ingebouwd, dit komt door zijn veelzijdige taken. Zo bent u enerzijds verantwoordelijk storingen van de funkempfanges te verlagen. Verder bescherm het apparaat tegen de stroomkabel overspanningen en sluiten zonder effecten op het elektriciteitsnet uit.

Alle condensatoren: uw primaire opbouw. Ze bestaan uit een isolerende dielektrium en twee tegenover elkaar staande, geleidende bladmetaal. Condensatoren kunnen verschillende functies uitoefenen. U kunt bijvoorbeeld als energieopslag of frequentie-afhankelijke weerstanden fungeren.

Een zeer belangrijke soort condensatoren is de van de ontstoringscondensatoren, want u vermindert stoorsignalen. Nog veel belangrijker is echter: u zowel beschermen uw apparaat als u als operator tegen overspanning. Hieronder worden u de ontstoringscondensatoren nog dichter gebracht.

 

Wat is een ontstoringscondensator?

Ontstoringscondensator van de fabrikant wima met een capaciteit van 3300 pF en nominale spanning van max. 250 V

Ontstoringscondensatoren, ook draadloze ontstoringscondensatoren genoemd, verminderen hoogfrequente stoorsignalen , de tijdens het gebruik van elektrische en elektronische apparaten ontstaan, op een geldig maat. Ze dienen als apparaatbeveiliging , door korte aan overspanningen (transiënten) dempen. Bovendien voorkomt u ongewenst resetten de effecten van het apparaat op het elektriciteitsnet . Meestal als netfilter gebruikt, gelden voor deze soort elektrische condensatoren bijzondere eisen ten aanzien van type en betrouwbaarheid. Het weigeren en daardoor veroorzaakte gevaarlijke bedrijfstoestanden dienen zo worden voorkomen.

 

Welke typen en verschillende soorten ontstoringscondensatoren zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt de typen X-, Y- en XY, die wederom in de subcategorieën. Deze indeling gebeurt overeenkomstig nominale spanning bereik, isolatie uitvoering en impulsstabiliteit. Gedetailleerde informatie hiervoor zijn in de norm IEC 60384-14 gespecificeerd. De belangrijkste onder klassen zijn X1 en X2 , en de klassen Y1 en Y2 , omdat deze een nominale spanning van ten minste 250 V hebben en daarmee het meest worden gebruikt.
 

 • : X worden tussen fase en nulleider of tussen twee buitenleiders gebruikt. U beschermt het apparaat tegen overspanning.
 • Y : voor gebruik tussen fase- en randaarde, resp. nulleider en aardleiding bepaald. Dit type is voor de bescherming van de operator verantwoordelijk.
 • : XY combinatie uitvoering, de typen X en Y in een behuizing bevat

Indeling van het type X in zijn subklassen:

Subcategorie Impuls piekspanning tijdens gebruik Vereiste impulsstabiliteit
X1 2,5 tot 4 kV 4 kV voor C ≤ 1μF
X2 ≤ 2,5 kV 2,5 kV voor C ≤ 1 μF

Indeling van het type Y in zijn subklassen:

Subcategorie Nominaal spanningsbereik Vereiste impulsstabiliteit
Y1 ≤ 500 V AC 8 kV
Y2 ≥150 - ≤ 300 V AC 5 kV;

De aanduidingen MP, MKP, MKT en MLCC staan voor de uitvoering van de constructie van de condensor.

 • MP :
  de elektroden bestaan uit met aluminium opgedampt strookje papier , die met een laag isolerende papier tot een wikkel opgerold en met isolerende hars worden gedoopt. Meestal ingebouwd in een metalen behuizing biedt dit type tot vandaag de grootste veiligheid en betrouwbaarheid. Want MP-condensatoren hebben een zogenaamde zelfherstellende effect .
 • MKP :
  een gealuminiseerde polypropyleen folie in kunststof behuizing vormt elektroden en diëlektricum. Ook hier zijn meestal zelfherstellende eigenschappen aanwezig, bovendien tevens zeer vochtigheids- en langdurige stabiliteit .,
 • MKT :
  elektroden en diëlektricum worden hierdoor een met aluminium bewerkt polyesterfolie gevormd. MKT-condensatoren hebben kunststof behuizing alsmede goede vochtigheid stabiliteit bij relatief compacte bouwvormen .
 • : MLCC
  meerlaagse, gemetalliseerde keramische drager vormen bij meerlaagse keramische condensatoren elektroden en diëlektricum. Er kunnen zowel bekabelde bouwvormen als SMT-chip uitvoeringen verkrijgbaar. De behuizing bestaat uit een monolitische keramische blok.
 

Onze Praktijktip: zelfherstellende bij MP-/ MKP-condensatoren

Bij grotere spanningsstoten, kan dit tot een kopie van de dielektriums komen, zodat een kortsluiting ontstaat. Is een kopie van de dielektrikums geschiedt, dan verdampt door het ontstane vlamboog de aluminiumlaag ring om de beschadiging. Dit effect leidt tot een herstel van de isolatie-eigenschappen en daarmee niet tot een totale uitval.

 

Criteria voor ontstoringscondensatoren - waar komt het aan?

Bij het vervangen van defecte ontstoringscondensatoren moet er steeds op worden gelet, dat - naast dezelfde capaciteit (C) en nominale spanning (U) - ook weer ten minste onvoorwaardelijk aan de ingebouwde subcategorie wordt gebruikt. Mag bijvoorbeeld een Y1-ontstoringscondensator niet tegen een versie van de subcategorie Y2 worden vervangen! De norm IEC 60384-14 levert hiervoor extra informatie en is bindend in acht te nemen om bedrijfsstoringen en gevaren door elektrische schok te voorkomen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor ontwikkelaars van nieuwe apparatuur en montage achteraf oplossingen.

Aandacht verdient ook het bouwtype (axiaal, radiaal, SMD): als de rastermaat (RM)? Is bij radiaal bedraade types de lengte van de aansluitdraden voldoende en past het reserveonderdeel van de afmetingen vandaan? Bij gebruik in veeleisende omstandigheden moet bovendien ook het toegestane temperatuurbereik (T min - T max. ) worden genomen.
Uit veiligheidsoverwegingen moet erop worden gelet dat de onderdelen in de vereiste keurmerk dragen en de van toepassing zijnde normen. Voldoet aan een van de ingebouwde enstorkondensatoren niet aan deze vereiste wordt, dan is de goedkeuring van het gehele apparaat niet mogelijk. Het bij ons in de shop aangeboden ontstoringscondensatoren voldoen aan hoge kwaliteitseisen en kenmerken zich door betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Samenvattingsanalyse van checklist

Samenvattingsanalyse van checklist

 • Capaciteit
 • Nominale spanning
 • Subcategorie
 • Type
 • Rastermaat:
 • Afmetingen
 • temperatuurbereik
 • Keurmerk en normen

 

 

Toepassingsvoorbeeld 1: elektrische apparaten repareren

Vooraf: houd in ieder geval rekening met eventueel nog bestaande beperkte garantie ongeldig. Bij ingrepen in het apparaat vervalt in de regel en de fabrieksgarantie. De bekende veiligheidsvoorschriften van de elektrotechniek moeten in acht worden genomen.

Defecte ontstoringscondensatoren in huishoudelijke en kantoorapparaten en elektrische gereedschappen maken meestal door een van de volgende problemen de boodschap:

 • De zekeringautomaat (automatische zekering) activeert bij het inschakelen of insteken van het apparaat uit.
 • De aardlekschakelaar lost altijd of ook slechts sporadisch uit.
 • De apparaat bedrijf veroorzaakt vervelende storingen - bijvoorbeeld bij de radio-ontvangst - of naastgelegen apparaten worden in hun werking worden gestoord.
 • Bij de elektrische apparaat controle conform DIN VDE 0701-0702 wordt een te lage isolatieweerstand tussen fasedraad(n) en beschermingsgeleider gemeten, resp. de aanraakstroom is te hoog.

De oorsprong liggen hiervoor zijn isolatie defecte (kortsluiting of verhoogde lekstroom), resp. - bij radiostoringen - een sterk verminderde capaciteit als gevolg van onderdeel veroudering of beschadiging.

 

 
 

Toepassingsvoorbeeld 2: storend flikkeren met een LED-lamp neerzetten

Juist bij zeer voordelige energiespaarlampen in LED-technologie wordt niet zelden bij de een hinderlijke flikkering of periodieke opflitsen van eigenlijk uitgeschakelde lamp.

Een capacitieve koppeling van in de lege buizen van de huisinstallatie dicht bij elkaar liggende afzonderlijke aders leidt vaak tot dit, vooral 's nachts uitgesproken ongewenste verschijnsel. Ook oudere installaties en verlichte schakelaars, waarin een kleine neonlamp zit, kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Neerzetten kan dit door de parallelle schakeling van een Ontst.condensator van het type X2 in de leiding naar de lamp tussen fase en nulleider. Veelal is hiervoor al een capaciteit van 0,1 tot 0,22 μF uit. Ingebouwd wordt deze ontstoringscondensator, bij voorkeur in de aansluitdoos, want hier is meestal nog voldoende ruimte aanwezig. De parallel capaciteit van de condensor vormt in 50 hertz-netwerk een minimale capacitieve belasting weer en verwijdert de ongewenste blinde spanning. Extra stroomkosten zijn hier overigens niet meer bang te zijn.

 

MLCC - de toekomst van de ontstoringscondensatoren

MLCC worden dankzij vele technische ontwikkelingen steeds populairder. MLCC staat voor multi-layer keramische condensator , in het Nederlands: meerlaagse keramische condensator .

Uw grote voordeel is dat u een hoger capaciteits- te volume verhouding als foliecondensatoren vertonen. Dit komt door de constructie: een monolithische keramisch blok met gesinterde binnen elektroden. Keramiek is een dankzij duurzame materiaal voor het dielektrium, omdat er zeer door slagvast is. Het heeft een grote geleidbaarheid, geringe impedanties en kleine ESR-waarden (effectiever serieweerstand).

U vraagt zich nu wordt bepaald wat het verschil tussen traditionele keramische condensatoren is. Het antwoord ligt binnen het capaciteitsbereik: MLCCs hebben een capaciteitsbereik in nano- en micro-Farad bereik maximaal enkele honderden microfarad .

In het kader van de miniaturisering winnen de chip uitvoeringen voor bevestiging met behulp van SMT steeds belangrijker.

Ontstoringscondensator

Voordelen:

 • Miniatuur grote zijn mogelijk
 • Geringe diëlektrische verlies
 • Niet vochtig gevoelig
 • Geen polariteit
 • Betrouwbaarder dielektrium
 • Zeer geringe impedantie
 • Voordelig

Nadelen:

 • Breekbaar
 • Capaciteit wordt van temperatuur en beïnvloed voorspanning
 • Optreden van storende geluiden, omdat piëzo-elektrische eigenschappen zijn
 
 

Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over ontstoringscondensatoren

 • Reserve kan misschien een normale condensator worden gebruikt?
  Nee, geen geval mag een gewone condensator - ongeacht welke andere bouwwijze - als vervanging voor een draadloze ontstoringscondensator worden gebruikt. Dit stelt een graveer gespaard veiligheidsrisico, want er kunnen in het ergste geval zelfs branden ontstaan.
 • Mag een defecte ontstoringscondensator eenvoudig zonder vervanging worden gedemonteerd?
  Deze werkwijze is niet toegestaan. Enerzijds gaat uit zodat de EMV/CE-goedkeuring van het apparaat en aan de andere kant vervalt de filterwerking tegen transiënten; het apparaat is niet meer betrouwbaar en bovendien gevoelig voor beschadigingen.
 • Wat is het verschil tussen überhaupt speciale ontstoringscondensatoren van gebruikelijke condensatoren?
  Ontstoringscondensatoren voldoen aan bijzondere vereisten betreffende impulsstabiliteit, impuls piekspanning en de betrouwbaarheid van de isolatie. Eveneens mogen deze condensatoren in geval van storingen noch een vlam vrijkomen, nog mag geleidend materiaal lekken, die op een andere manier kortsluiting kunnen veroorzaken. Een echt exploderen is niet toegestaan, bij een eventuele vernieling van de behuizing mogen onderdelen alleen met geringe energie splinteren.