bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

Wat u moet weten over kabel testers

Een kabel-testapparaat behoort tot de uitrusting van elke voudige installateur om de op het gebied van IT of elektrische werkzaam is. Zonder een dergelijke meetapparaat kan het opsporen van fouten te een tijd- en kostenintensieve taak zijn. Welke soorten testers er zijn en wat er bij aankoop te let geldt, leest u in onze adviseur.

  • Voordelen van kabel testers

  • Welke test kunnen met een kabel-testapparaat worden uitgevoerd?

  • Kabeltesters: leidingzoeker in detail

  • WAS geldt er bij de aanschaf van kabel testers gaat?

  • Onze Praktijktip: gecertificeerde kalibratie in acht nemen

  • Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over kabel testers

 

Voordelen van kabel testers

Of bij het installeren van nieuwe installaties of in de klantenservice, een kabel testapparaat is bij het zoeken naar fouten een waardevol hulpmiddel. Met een dergelijk apparaat kan snel testen of een kabel door loopt of misschien op één plaats een verkeerd aangesloten stekker of zelfs een kabelbreuk de signaaloverdracht hindert. Veel apparaten zijn zelfs in staat de installateur de positie van een storingsindicatielampje. Deze functionaliteit kan ertoe bijdragen dat door de storing veroorzaakte onderbrekingen worden geminimaliseerd en dus geld wordt bespaard. Ook in de klantenservice genoegen de opdrachtgever natuurlijk als problemen in een zo hoog mogelijke snelheid zonder lange zoeken worden opgelost.

 

Welke kabel tests kunnen met een testapparaat worden uitgevoerd? 

Moderne testers kunnen kortsluiting of onderbrekingen in de bedrading betrouwbaar bepalen en lokaliseren. Bovendien is de meting van de elektrische weerstand en isolatieweerstand mogelijk. Sommige apparaten bieden ook de mogelijkheid om met een speed test de snelheid van een netwerkverbinding te testen. De gangbare apparaten zijn net in staat, via een BNC-aansluiting met coaxiale kabels of via een ethernet-bus (RJ45-stekker) met netwerkkabels een verbinding op te bouwen.

De ping-test behoort bij de test van netwerkkabels voor het standaard repertoire: daarbij kunnen looptijd en verlies door het gebruik van een digitale testsignaal worden bepaald. Met behulp van de verzonden impuls kan de periode tussen de uitzenden en de ontvangst van gegevens worden gemeten, WAS een uitspraak over de status van de verbinding mogelijk maakt. Ook de werking van PoE ( P ower o ver E thernet) kan met de passende meetapparaat analyseren. PoE wordt gebruikt om met het netwerk verbonden compatibele eindapparaten direct via de TP-kabel van de benodigde energie te voorzien. Zo kan bijvoorbeeld bij IP-telefoons op een extra netvoeding overbodig worden. Het is alleen nog een RJ-45-stekker op het apparaat en dus nog maar een kabel nodig. Door een PoE-meting kan worden herkend, welke aders een ethernet-kabel stroomvoerend zijn.

Met veel netwerk testers kan ook een TDR-meting worden doorgevoerd. De afkorting staat voor Time Domain reflectometry of ook time domain reflectometrie. Met een overeenkomstige testapparaat kunnen storingsbronnen zoals kabelbreuken opsporen. Ook de lengte van een gelegde leiding kan met een TDR-meting vaststellen. Daarmee een meting kan worden uitgevoerd, wordt een enkele puls in de te meten kabel gestuurd. Onregelmatigheden van het snoer, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de impedantie, reflecteren de door de leiding reizigers impuls gedeeltelijk terug naar meter. Aan de hand van de gesteldheid en de tijd waarin de Reflexion weer op de tester arriveert, kunt conclusies worden getrokken over de positie van de storingsbron worden getrokken. Gebeurt daarentegen een total reflectie van het ingevoerde signaal, duidt dat op een kabelbreuk of kortsluiting. Ook het einde van een leiding kan een totale Reflexion van de impuls, veroorzaken.

De meeste apparaten hebben voor de weergave van de meetresultaten van een kabeltests minimaal één LED-aanduiding . Hoogwaardige meetinstrumenten beschikken over displays met hoge resolutie , die de resultaten in een overzichtelijke lijst glans geven. Als een geïntegreerde USB-uitgang aanwezig is, kan een verbinding met een computer worden gemaakt om de gemeten gegevens te exporteren. De opgeslagen meetwaarden kunnen zo comfortabel verder verwerken. De stroomvoorziening gebeurt gewoonlijk rechtstreeks van batterijen, zodat het meetapparaat ook overal gebruiken. Een aansluiting via een netsnoer is bij sommige modellen echter eveneens mogelijk.

 

Kabeltesters: leidingzoeker in detail

Een kabeldetector kan bij werkzaamheden in oude gebouwen, waarbij vaak onduidelijk is waar stroomvoerende leidingen bevinden, buitengewoon nuttig zijn. Met een dergelijk apparaat kunnen echter niet alleen stroomkabels, maar ook stalen balken, water buizen of houten balken opsporen. Moderne leidingzoeker werken volgens vier detectiemogelijkheden: omdat zou de passieve lokalisatie van kabels , waarbij het magneetveld van stroomvoerende leidingen wordt benut. Bij de actieve lokalisatie van kabels wordt daarentegen een signaal met een gedefinieerde frequentie in de leiding ingevoerd. Het meetapparaat is nu in staat om deze bepaalde frequentie te lokaliseren. Daardoor is een nauwkeurige reconstructie van de leiding mogelijk.

De capacitieve meting voor beginners- en middenklasse kabeltester is met het opladen van een condensator vergelijkbaar. De isolatie van de geleider paren vormt het diëlektricum. De capaciteit coëfficiënt voor een kabel wordt door de fabrikant in pico farad per meter (pF/m) aangegeven. Een netwerkkabel wijst bijvoorbeeld de waarde 4,6 pF/m. De Finder meet eerst de totale capaciteit van het onderzochte kabel en berekent aan de hand van de absorptiecoëfficiënt de lengte van de kabel. Bovendien zijn leidingzoeker verkrijgbaar, die als kabeltesters het TDR-methode gebruiken.

Naast kabel meetapparatuur en leidingzoekers bieden wij ook kabelmeetapparatuur en de bijbehorende accessoires voor meetapparatuur.

 

WAS geldt er bij de aanschaf van kabel testers gaat?

Als het apparaat op professioneel gebied moet worden gebruikt, moet u in ieder geval tot een hoogwaardige merken apparaat te pakken. Let erop, dat de meetwaarden overzichtelijk en gemakkelijk te volgen worden weergegeven. Bij veelvuldige toepassing is het zinvol wanneer u het meetinstrument via een USB-kabel met een computer kan worden verbonden om de meetwaarden beter te kunnen verwerken.

 

Onze Praktijktip: gecertificeerde kalibratie in acht nemen

De kalibratie van professioneel gebruikte kabels meetapparatuur moet beslist van de DAkkS (Deutsche toezichthouder) of van de ISO (International Organization for Standardization)) gecertificeerd zijn om zo nauwkeurige meetwaarden te garanderen.

 
 

Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over kabel testers

Wanneer moet ICH een certificering volgens DAkkS kiezen? 

Voor een certificering volgens DAkkS spreekt de internationale erkenning en de hoogste nauwkeurigheid. Omdat bij opdracht werken gewoonlijk al vooraf bepaalde meetwaarden worden geschreven, biedt een DAkkS-certificering de grootste veiligheid.