bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Wat is een defibrillator?

Een externe defibrillator is een elektrisch schokapparaat voor medische noodgevallen en reanimatiemaatregelen die levens kunnen redden. Het wordt gebruikt bij hart- en vaatstilstand en geeft elektrische impulsen aan de patiënt als levensreddende maatregel.

Er zijn elektronische defibrillatoren voor gebruik door medisch personeel en reddingsdiensten, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, dokterspraktijken en hulpverleningsvoertuigen. Daarnaast worden defibrillatoren aangeboden die ook door daartoe opgeleide gebruikers of medische leken zonder speciale voorkennis kunnen worden gebruikt. Deze halfautomatische apparaten zijn zo ontworpen dat zij door eerste-hulpverleners kunnen worden gebruikt in geval van een circulatiestilstand.

Geautomatiseerde defibrillatoren begeleiden de hulpverlener bij de operatie met visuele signalen en uitvoerige gesproken aanwijzingen. Zij vertellen hem via een geïntegreerde luidspreker in het kader van een gesproken dialoog precies welke afzonderlijke stappen nodig zijn om de getroffene met de defibrillator te reanimeren. Het apparaat controleert automatisch het hartritme van de patiënt en bepaalt of aan de voorwaarden voor het toedienen van een verlossende elektrische schok is voldaan. Pas wanneer het zeker is dat de patiënt geen normaal hartritme heeft en een defibrillator nodig heeft, geeft het apparaat de schok af. De hulpverlener krijgt dan de opdracht de schok toe te dienen en hartmassage te geven.

Wie mag een automatische defibrillator gebruiken?

Volgens deskundigen zijn de eerste minuten van een plotselinge hart- en vaatstilstand cruciaal voor overleving. Indien in deze periode tot de aankomst van de hulpdiensten de juiste maatregelen worden genomen, nemen de overlevingskansen aanzienlijk toe. Geautomatiseerde externe defibrillatoren (AED's) in druk bezochte ruimten zoals openbare plaatsen, gebouwen met veel publiek, overheidsinstanties, luchthavens, metrostations, treinstations, openbare voorzieningen en in particuliere gebouwen kunnen, in combinatie met hartmassage, helpen om de duur van de circulatiestilstand van bewusteloze, niet-reagerende personen zo kort mogelijk te houden totdat de hulpdiensten ter plaatse komen.

De aanduiding "AED-apparaten" is gebaseerd op hun productkenmerken. De aanduiding "geautomatiseerd" duidt op een defibrillator die door vrijwel iedereen zonder specifieke voorkennis kan worden bediend. Niettemin zijn de toestellen bestemd voor gebruik door personen die in de bediening van het toestel zijn geïnstrueerd. "Extern" staat voor de apparaatklasse van defibrillatoren die niet in het lichaam van de patiënt worden gedragen zoals een geïmplanteerd model. De "D" in de afkorting AED staat voor defibrillator, een apparaat dat wordt gebruikt om levensbedreigende hartritmestoornissen, kamerfibrillatie en kamerfladderen te behandelen door het toedienen van elektrische schokken.

Defibrillatoren worden aangeboden voor commercieel en particulier gebruik. In geval van commercieel gebruik voorziet de wet op de medische producten in verplichte instructies voor het gebruik van het hulpmiddel - meer informatie hierover is te vinden in de productbeschrijving van het desbetreffende hulpmiddel. Gebruikers moeten een basisopleiding levensreddende defibrillator, een geavanceerde opleiding levensreddende en levensondersteunende hulpverlening of een door een arts goedgekeurde cursus spoedeisende hulp hebben gevolgd.

Regelmatige onderhoudscontroles voor defibrillatoren

Om er zeker van te zijn dat het apparaat klaar is voor gebruik wanneer u het nodig hebt, moet u de defibrillator regelmatig controleren. Controleer de statusindicatoren op de behuizing. De toestellen voeren automatische zelftests uit en waarschuwen u in geval van een storing. Als een waarschuwing verschijnt dat de batterijen bijna leeg zijn, is het tijd om de batterijen te vervangen. Controleer ook de houdbaarheidsdatum die op de verpakking van de elektroden staat. Als het voorbij is, moet u de elektroden vervangen. Het is het beste tijdig een vervanger aan te schaffen, wanneer de vervaldatum bijna is bereikt, om op het beslissende moment levens te kunnen redden door defibrillatie.

Hoe werkt een defibrillator?

Een defibrillator - de gebruikelijke afkorting is defi - is ondanks zijn handzame afmetingen een hoogtechnologisch medisch product. Het bestaat uit een microprocessorgestuurde hoofdeenheid met geïntegreerde batterijen en elektroden die op het bovenlichaam van de patiënt worden bevestigd.

Een korte noodinstructie voor cardiopulmonale reanimatie is te zien op de behuizing. In geval van nood legt het toestel elke noodzakelijke stap na het inschakelen uit door middel van luide en duidelijke gesproken instructies, alsook LED-lampjes en pictogrammen op de behuizing. Bel altijd eerst 112 of vraag andere hulpverleners om de hulpdiensten te waarschuwen voordat u het apparaat gebruikt.

 1. In de eerste stap vertelt de luidsprekerstem u hoe u de twee zelfklevende elektroden uit de verzegelde verpakking moet halen en ze volgens de instructies op de patiënt moet bevestigen. Om dit te doen, moet je meestal een klevende folie verwijderen.
 2. De defibrillator analyseert dan de toestand van de persoon en maakt een ECG. Diverse hartritmestoornissen, zoals atriumfibrilleren en atriumflutter, worden gedetecteerd. Indien het apparaat tijdens de analysefase, waarin de voorwaarden voor defibrillatie medisch zijn bepaald, een levensbedreigende toestand constateert, informeert het de gebruiker over de verdere maatregelen. De gebruiker wordt gevraagd de patiënt niet meer aan te raken en dan op de schokknop te drukken.
 3. Het apparaat geeft dan op het juiste moment een stroomstoot - de defibrillatieschok - af, gesynchroniseerd met het hartritme van de getroffen persoon, met een op de juiste sterkte berekende stroomsterkte. De intense schok is bedoeld om het normale hartritme te herstellen. De hulpverlener krijgt dan het signaal dat hij of zij de persoon opnieuw mag aanraken om de hartmassage voort te zetten.

Hoe zit het met de klok?

Hartmassage, zoals onderwezen in eerstehulpcursussen, bijvoorbeeld voor rijbewijzen, wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel bij reanimatie in geval van een plotselinge hartstilstand. Het is makkelijk uit te voeren. Veel defibrillatoren ondersteunen eerstehulpverleners met een geïntegreerde klok. Het akoestische signaal helpt om na defibrillatie de hartmassage en mond-op-mondbeademing te hervatten en in het juiste ritme uit te voeren totdat een paramedicus of een arts voor spoedeisende hulp arriveert of de persoon weer normaal ademt.

Wat is een defibrillator trainingsapparaat?

Er zijn AED-trainingsapparaten of AED-trainingsapparaten speciaal voor het oefengebied en reanimatieoefeningen met hartmassage en defibrillator. Zij bevatten een aantal trainingsvoorbeelden waarmee typische patiëntsituaties kunnen worden gesimuleerd, bijvoorbeeld hartstilstand of ventriculaire fibrillatie. Het trainingsapparaat geeft aanvullende instructies voor beademing en massage. De bijgeleverde elektroden kunnen meerdere malen worden gebruikt en zijn gemakkelijk te verwisselen.

Waarop moet worden gelet bij de aanschaf van een defibrillator?

Een goede defibrillator wordt gekenmerkt door compacte afmetingen, eenvoudige bediening en hoge betrouwbaarheid. De volgende productkenmerken zijn eveneens relevant in het selectieproces:

 • Batterij en elektrodecassette
  Apparaten met een gecombineerde batterij- en elektrodencassette vereenvoudigen het onderhoud van de defibrillator. De cassette bevat de wegwerpelektroden en een wegwerpbatterij met lange levensduur. Door de cassette te verwisselen, wordt de defibrillator in één keer voorzien van nieuwe elektroden en een nieuwe batterij.
 • Levensduur batterij
  Let op de levensduur van de batterij zoals vermeld in de productbeschrijving. Idealiter zou dat meerdere jaren moeten zijn. Hoe langer de batterij meegaat, hoe minder onderhoud het toestel nodig heeft. Wanneer de levensduur van de batterij afloopt of wanneer het toestel dit aangeeft, moet u de batterij vervangen. Het onnodig inschakelen van het toestel zal de levensduur van de batterij verkorten.
 • Temperatuurbereik
  Defibrillatoren zijn door de fabrikant goedgekeurd voor gebruik binnen een specifiek temperatuurbereik, dat in de productkenmerken wordt gespecificeerd. Gewoonlijk zijn de toestellen ontworpen voor een bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 50 °C. Gebruik buiten dit bereik kan storingen veroorzaken.
 • Afmetingen
  Een klein toestel neemt minder plaats in en is dus gemakkelijker te bevestigen of te plaatsen zodat het altijd binnen handbereik is.
 • IP-beschermingsklasse
  Defibrillatoren moeten te allen tijde betrouwbaar functioneren onder de meest uiteenlopende omstandigheden. De IP-beschermingsklasse in de productbeschrijving geeft informatie over de invloeden waartegen het betreffende apparaat is beschermd. De afkorting "IP" staat voor "International Protection" en de twee cijfers geven de beschermingsgraad tegen stof, spatwater en overspattend water aan.
 • Garantie van de fabrikant
  Vergelijk de garantie van de fabrikant zoals beschreven in de productdetails. Een garantie op lange termijn is voordelig.

Welke accessoires zijn er voor defibrillators?

Met de juiste toebehoren voor de defibrillator kunt u de noodapparatuur aanvullen. Voor een optimale plaatsing van het toestel wordt een muurkast met kijkvenster aanbevolen. De metalen of plastic muurbeugel beschermt de defibrillator tegen vuil en stof. In geval van nood kan het toestel gemakkelijk worden verwijderd. Een transparante behuizing of kijkvenster biedt zicht op de statuslampjes. Zo kunt u onmiddellijk zien wanneer de batterij moet worden vervangen of het reanimatieapparaat onderhoud nodig heeft.