bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Datalogger: dataverwerving en -registratie

Op zeer veel commerciële gebieden moeten voortdurend gegevens worden verzameld en tegelijkertijd opgeslagen, bijvoorbeeld voor latere evaluatie. Typische voorbeelden zijn de logbestanden van een webserver. Ze worden rechtstreeks in de computer aangemaakt en documenteren essentiële communicatiegegevens in fracties van een seconde. Dataloggers daarentegen werken op een heel andere manier. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is dat het onafhankelijke apparaten zijn die met definieerbare tijdsintervallen door sensoren verstrekte gegevens verzamelen en registreren.

Op deze pagina laten wij u kennismaken met de populairste typen dataloggers en leggen wij hun functie en toepassingsgebieden uit.Wat zijn dataloggers?

Moderne dataloggers maken gebruik van een microprocessor, één of meer sensoren voor de gegevensverwerving en een intern geheugen voor de gemeten waarden. In de regel zijn het kleine, op batterijen werkende meetapparaten. Sommige dataloggers kunnen op een computer worden aangesloten; speciale software toont en analyseert dan de verzamelde meetgegevens. De meeste dataloggers hebben ook een ingebouwd LC-display en een min of meer complexe gebruikersinterface. In de regel hebben zij ook interfaces voor het verzenden van de gemeten waarden.

Het grootste voordeel van dataloggers: In tegenstelling tot veel andere soorten dataloggers werken ze onafhankelijk van een computer, waardoor ze flexibel en universeel toepasbaar zijn.

Dataloggers zijn er in verschillende vormen en maten. Zij variëren van eenvoudige, vrij goedkope eenkanaals dataloggers met een vaste functie en een enkele sensor tot zeer krachtige en programmeerbare multi-dataloggers die verschillende meetgegevens via verschillende kanalen en externe sensoren kunnen verwerken.Typische ingangssignalen van dataloggers

Afdrukken

Drukdataloggers meten en registreren de druk van gassen en vloeistoffen, alsook de atmosferische druk en de waterdruk. De luchtdruk kan bijvoorbeeld worden gemeten tussen 10 en 1300 hectopascal.

Temperatuur

Temperatuurdataloggers zijn geschikt voor het meten van gewone omgevingstemperaturen tot extreem hoge en lage temperaturen van vaste stoffen, gassen en vloeistoffen. De meetschaal loopt van min 270 tot plus 2315 graden Celsius.

Vochtigheid

Vocht datalogger registreren en slaan gegevens op over relatieve vochtigheid tot 100 procent, dauwpunt en waterdampconcentratie in standaard of metrische eenheden. Voor boerderijen en kwekerijen kan ook de bodemvochtigheid worden gemeten.

Spanning

Stroom dataloggers kunnen zich aanpassen aan elk type spanningsmeting, ze zijn beschikbaar voor zowel gelijk- als wisselstroom. Het maximale meetbereik is over het algemeen 600 volt.

Stroom

Stroomdataloggers omvatten een reeks AC- en DC-dataloggers voor stromen tot 1000 ampère. Zij worden vaak gebruikt voor de automatische bewaking van grote gebouwen en industriële installaties.

CO/CO2

Voor continue meting en documentatie van koolmonoxide of kooldioxide in de omgevingslucht. Deze sensoren worden vaak aangetroffen in multi-dataloggers, die vaak ook temperatuur, luchtdruk en vochtigheid registreren.

Naast de bovengenoemde dataloggers zijn er ook gespecialiseerde apparaten voor het documenteren van verlichtingsniveaus, instralingsniveaus, geluidsniveaus, trillingen en versnellingen en weerstanden.Toepassingsgebieden van dataloggers

Dataloggers worden gebruikt wanneer gegevens regelmatig moeten worden verzameld en over een langere periode moeten worden geëvalueerd. De toepassingsgebieden zijn dienovereenkomstig divers. Bij klimaatonderzoek worden dataloggers gebruikt om temperatuurveranderingen en weerschommelingen te documenteren.

  • Onbeheerde registratie van weer- en milieugegevens, bijvoorbeeld in zelfvoorzienende meetstations, berghutten en tuinhuisjes.

  • Controle van de temperatuur en de vochtigheid van de opslag- en transportfaciliteiten.

  • Verstrekking van informatie voor het onderhoud van gebouwen over de werking van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen.

  • Monitoring van groeiomstandigheden in de landbouw. Relevante gegevens hierbij zijn bijvoorbeeld de temperatuur en de vochtigheid van de bodem.

  • Toezicht op de opslag en het vervoer van vaccins, die in sommige gevallen afhankelijk zijn van temperaturen onder het vriespunt.

  • Controle van de temperatuur van het voedsel in de bestelwagens om de koudeketen te garanderen.Onze praktische tip: Temperatuur datalogger met oplaadbare batterij

Temperatuurdataloggers die zijn uitgerust met een oplaadbare batterij en een interne sensor kunnen direct na het opladen vervormde resultaten leveren. De reden hiervoor is dat de batterij opwarmt tijdens het opladen. De interne sensor registreert dit en geeft een te hoge temperatuurwaarde. Om dit te voorkomen moet de datalogger voor het meten worden losgekoppeld van het laadstation, bijvoorbeeld van de USB-interface. U kunt ook een externe sensor gebruiken om de temperatuur te meten.FAQ - veelgestelde vragen over dataloggers

Hoe lang kunnen dataloggers registreren?

De opnameduur van mobiele dataloggers hangt enerzijds af van de batterijcapaciteit en anderzijds van het mogelijke opslagvolume. Wat de voeding betreft, zijn er types met ingebouwde oplaadbare batterijen of voor vervangbare batterijen. Deze laatste kunnen ook worden vervangen door batterijen van hetzelfde ontwerp.

De geheugencapaciteit houdt rechtstreeks verband met de bemonsteringsfrequentie van de sensoren en de levensduur van de batterij. Het volgende geldt: Hoe groter het geheugen, hoe hoger de bemonsteringsfrequentie of de bedrijfstijd. Loggers voor temperaturen vereisen doorgaans een hogere bemonsteringsfrequentie dan loggers voor bodemvocht of luchtdruk. Indien een datalogger bijvoorbeeld 10.000 monsters kan opslaan en de waarden tweemaal per minuut ophaalt, is de opslagruimte voor meetwaarden voldoende voor 5.000 minuten of ongeveer drieëneenhalve dag.

Hoe kunnen gegevens worden opgevraagd of overgedragen?

Bij dataloggers met een geïntegreerd display kunnen de geregistreerde gegevens gewoonlijk onmiddellijk worden weergegeven en ook worden overgebracht naar een apparaat, bijvoorbeeld voor latere analyse. Loggers zonder display daarentegen moeten een interface voor gegevensoverdracht hebben. Uitzondering: zogenaamde wegwerpdataloggers of mini-dataloggers. Ze worden meestal gebruikt voor temperatuurcontrole tijdens een transportroute en signaleren te hoge of te lage temperaturen via ingebouwde LED's. De stroomvoorziening wordt verzorgd door een knoopcel met lange levensduur, waardoor de logger enkele maanden kan functioneren.

Welke interfaces zijn meestal beschikbaar?

De overgrote meerderheid van de dataloggers is uitgerust met een USB-interface en is dus compatibel met bijna alle moderne gegevensverwerkingsapparatuur. Voor computertoepassingen wordt de bij de logger passende software vaak meegeleverd of online beschikbaar gesteld.

LAN- of draadloze wifi-verbindingen hebben zich als verdere transmissiepaden gevestigd. Sommige modellen kunnen ook via Bluetooth op een computer worden aangesloten. Relatief nieuw op de markt zijn draadloze dataloggers die ofwel zelfstandig verbinding maken met het internet en gegevens verzenden via e-mail of FTP, ofwel technologieën zoals het energiebesparende LoRaWifi gebruiken voor de overdracht. De nodige hardware en software zijn geïntegreerd in de datalogger, evenals de mogelijkheid om in te loggen op een mobiele telefoon of datanetwerk. Bij sommige types kan de communicatie ook passief verlopen via een webserverfunctie. De gebruiker haalt vervolgens de geregistreerde gegevens op via een conventionele internetbrowser.

Zijn er ook gekalibreerde loggers beschikbaar?

Voor de exacte registratie van meetwaarden in gevoelige of wettelijk relevante gebieden hebben sommige loggers een kalibratiecertificaat, bijvoorbeeld van een door DakkS geaccrediteerd laboratorium of volgens ISO. Anders geldt de fabrieksnorm, soms met een kalibratiecertificaat van de fabrikant.