bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Bent u op zoek naar askoppelingen? In ons assortiment vindt u een breed scala aan getande koppelingshulsen, klauwkoppelingsnaven, klauwkoppelingen en tandkoppelingen. Hieronder vindt u daar meer uitleg over.

Wat zijn askoppelingen?

In mechanica worden assen gebruikt om rotatie en koppel en dus mechanisch werk over te brengen. Om twee assen in een aandrijflijn te verbinden, b.v. tussen motor, versnellingsbak en machine die moet worden aangedreven, worden koppelingen gebruikt die bepaalde ontwerpkenmerken hebben, afhankelijk van de eisen van de toepassing. Een essentieel kenmerk van de askoppeling is dat de snelheid en het koppel aan de invoer- en uitvoerzijde hetzelfde zijn. Naast de overdracht van mechanisch werk kunnen askoppelingen andere taken uitvoeren vanwege hun ontwerp, b.v. demping van mechanische trillingen tussen de afzonderlijke machine-elementen, compensatie van asafwijking en elektrische isolatie.

Elke asafwijking en de herstelkrachten die hierdoor worden veroorzaakt, leiden tot een hoge belasting van de aslager en dus tot slijtage wanneer de assen strak zijn verbonden. Zelfs met nauwkeurige uitlijning van de aseinden tijdens montage kan hoekverplaatsing optreden als gevolg van dynamische en thermische invloeden tijdens bedrijf.

Welke soorten askoppelingen zijn er?

De eenvoudigste askoppeling is de starre koppeling. Dit is een continu axiaal verbindingselement dat op de respectieve aseinden past en daar bijvoorbeeld wordt bevestigd met stelschroeven, klemverbindingen of sleutels. Dit resulteert in een grotendeels torsiestijve verbinding van de twee assen, dat wil zeggen dat koppel en rotatiehoek in fase worden overgedragen. Het ontwerp, de montage en de bediening van een aandrijfsysteem zijn echter in de meeste gevallen eenvoudiger als de askoppeling bestaat uit twee delen die op een torsie-flexibele manier met elkaar zijn verbonden. Dit leidt tot een bepaalde faseverschuiving in het overgedragen koppel en de rotatiehoek.

Er zijn twee manieren om dit te doen: ofwel zijn er twee uitwendig getande naven, die verbonden zijn door middel van een inwendig getande mof, zogenaamde "tandkoppelingen", of er zijn twee naven, waarvan de vingervormige klauwen in de axiale richting aangrijpen, zogenaamde "klauwkoppelingen". Beide soorten zijn flexibele askoppelingen.

Een tandkoppeling bestaat uit twee metalen naven, b.v. staal en een huls gemaakt van plastic, meestal polyamide. Vanwege de elasticiteit maakt de huls de koppeling een torsie-flexibele verbinding.

De klauwkoppeling is ook torsieflexibel. Voor dit doel wordt een ster van elastisch plastic tussen de vingervormige klauwen van de twee metalen naven van aluminium of gietstaal geplaatst, zodat schokachtige of oscillerende veranderingen in het koppel evenals mechanische trillingen en trillingen van de machine-elementen worden gedempt. Omdat het plastic van de ster alleen onder druk en niet onder spanning wordt belast, kan het worden gebruikt om relatief grote mechanische krachten over te brengen. Het plastic is een speciaal elastomeermateriaal dat bestand is tegen olie, chemicaliën en hitte. Er zijn bijzonder hoge eisen gesteld aan verouderingsbestendigheid, slijtvastheid en langdurige werking.

Hoe worden askoppelingen gespecificeerd?

De belangrijkste parameters van een askoppeling zijn de mechanische afmetingen van de gaten voor de op te nemen assen, d.w.z. hun diameter en gatlengte. De eerste en tweede cijfers van de typeaanduiding geven aan welke maximale boringdiameters van naaf A en naaf B zijn toegestaan. De buitendiameter van de as van de naaf A is kleiner dan die van de as van de naaf B. Er is ook een versie met een lange as die een hele motoras bedekt. Andere belangrijke kenmerken van de askoppeling zijn het maximale koppel en de maximale snelheid die kan worden overgedragen.

De plastic sterren zijn gemaakt van elastomeren met verschillende hardheden. De Shore-waarden zijn dan b.v. 80 Shore D lage belasting en lage torsiestijfheid, 92 Shore D voor gemiddelde belastingen in de gebruikelijke industriële toepassingen of 98 Shore D voor hoge momenten, hoewel vanwege de grotere hardheid er een hogere torsiestijfheid is en kleinere hoekafwijkingen mogelijk zijn. De plastic sterren hebben een kleurcode om verwarring te voorkomen.

Waar moet u op letten bij het selecteren en bedienen van askoppelingen?

Een koppeling moet worden ontworpen en de mechanische gegevens moeten zodanig worden gedimensioneerd dat de toelaatbare belasting tijdens bedrijf niet wordt overschreden. De standaard DIN 740, deel 2, geeft informatie voor het ontwerp van een askoppeling De doorslaggevende factoren zijn de waarden voor het nominale koppel TKN zoals gespecificeerd in de gegevensbladen, die kunnen worden overgedragen in het gehele toegestane snelheidsbereik, en het maximale koppel TKmax, dat kort kan worden overgedragen als een veranderende belasting. In het geval van kortstondige belastingspieken kan een koppeling omgaan met koppels tot drie keer het nominale koppel.

Het is belangrijk dat de toegestane bedrijfstemperatuur van de koppelingen niet onder of boven het toegestane bereik komt, omdat de kunststof onderdelen anders niet meer kunnen voldoen aan de eigenschappen die zijn gespecificeerd in de specificaties. Typische waarden zijn -30 C tot +90 0C.

Als roterend machine-element moet bij askoppelingen ook rekening worden gehouden met de laagst mogelijke onbalans, die tot storende trillingen leidt. Ontwerpen met de kleinst mogelijke omvang en symmetrische structuur zijn minder vatbaar voor onbalans.