bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Wat zijn anemometers?

Anemometers zijn meetapparaten die de snelheid van een stromingsveld meten. Meestal zijn het windmeters, maar soms wordt ook de stroomsnelheid van vloeistoffen bepaald. De meting vindt plaats in de dwarsdoorsnede van een schacht, bijvoorbeeld, of plaatselijk in het vrije veld.
In ons assortiment vindt u diverse modellen anemometers met verschillende nauwkeurigheidstoleranties. Naast de stroomsnelheid registreren veel toestellen ook andere nuttige waarden zoals temperatuur, vochtigheid en dauwpunt.

Hoe werkt een anometer?

Het oudste ontwerp van een anemometer is de waaieranemometer, ook wel bekerkruisanemometer genoemd. Latere technische innovaties gebruiken andere fysische principes om de luchtsnelheid en de volumestroom te bepalen. Een schoepenanemometer werkt als een windmolen met een extra evaluatiefunctie: de lucht die erdoor stroomt drijft de schoepenwielen aan, wat resulteert in de rotatie, die wordt geëvalueerd met behulp van een teller. De tijdspanne voor een volledige rotatie wordt doorgegeven aan de teller met een mechanische transmissie, die vervolgens de huidige windsnelheid bepaalt en doorgeeft aan een display. De stroomsnelheid van gassen zoals lucht of vloeistoffen zoals water wordt aangegeven in meter per seconde m/s. De windsnelheid van gassen wordt ook aangegeven in meter per seconde. Naast de windsnelheid van gassen zoals lucht, is de volumestroom een belangrijke variabele die wordt bepaald met behulp van anemometers. Het volumetrisch debiet verwijst naar de hoeveelheid (volume) gassen (of vloeistoffen) die door een bepaald gebied (doorsnede) stroomt.
Afhankelijk van het ontwerp en de gebruikte technologie berusten anemometers op verschillende principes. De belangrijkste varianten en hun werkingswijzen worden al vele jaren op betrouwbare wijze gebruikt.

Een anemometer heeft verschillende uitvoeringen:

 • Schoepen: De klassieke en een van de oudste vormen van meettechniek voor windsnelheden zijn de schoepenanemometers. De waaiers zorgen voor een constante hoeveelheid voor de doordringende luchtstroom. Andere variabelen, zoals de wrijvingsweerstand en het gewicht van de schoepen, kunnen in de meting van de snelheid worden opgenomen. Zo wordt uiteindelijk de windsnelheid van de luchtstroom bepaald.
 • Hittedraad: Een thermische anemometer verhit een verwarmingsdraad tot een vaste temperatuur om de snelheid van de luchtstroom te meten. De snelheid van de luchtstroom wordt berekend aan de hand van de koeling en de snelheid van deze koeling, alsmede de omgevingstemperatuur.
 • Pitotbuis: De door de binnenkomende lucht gegenereerde luchtdruk wordt gemeten met een Pitot-buis of met soortgelijke meetsensoren. Tenslotte wordt uit de verkregen gegevens de snelheid van de luchtstroom bepaald.

Moderne anemometers hebben meestal digitale displays en bepalen een verscheidenheid van nuttige kengetallen. Sondes met meetsensoren worden gebruikt als toebehoren voor metingen in kanalen en schachten. Om de verzamelde gegevens te evalueren, zijn sommige anemometers voorzien van een USB-interface of Bluetooth-interface en computersoftware, of zenden ze de meetwaarden via mobiele apps rechtstreeks naar smartphones en tablets.

Waar wordt een anemometer voor gebruikt?

Anemometers zijn op vele gebieden te vinden. De oudste en bekendste toepassing is de bepaling van de windsnelheid in het kader van de meteorologische waarneming van het weer. Moderne weermeetinstrumenten, waarvan de rol veel verder gaat dan het bepalen van windsnelheden, hebben echter veel meer functies. Anemometers in engere zin worden tegenwoordig op blootgestelde plaatsen geïnstalleerd als windwaarschuwingssystemen.

 • Anemometers in de gebouwtechniek
  De meest gebruikelijke moderne toepassing van anemometers is in de automatisering van gebouwen. Hier worden de anemometers gebruikt om ventilatie- en airconditioningsystemen te regelen. Een anemometer kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te meten hoeveel kubieke meter (m³) lucht er in één seconde of minuut door de uitlaat van een ventilatieschacht stroomt, teneinde de werking van dergelijke systemen te controleren. Om nauwkeurige metingen te verkrijgen, worden vaak trechterdoppen gebruikt om de volledige luchtstroom naar het meetpunt te leiden. In kanalen en pijpen daarentegen wordt de meting verricht met behulp van sondes. De volumestroom van tocht kan ook worden bepaald met behulp van anemometers. Kleine zakanemometers zijn hiervoor gewoonlijk voldoende.
 • Anemometers voor industrieel gebruik
  In de commerciële en industriële sector worden anemometers ook gebruikt om de dimensionering van kanalen van allerlei aard te controleren en om de stroming in technische systemen te controleren. Zo wordt de overdruk in operatiekamers van ziekenhuizen, die de besmetting met ziektekiemen naar buiten toe moet afvoeren, gewaarborgd met luchtbehandelingssystemen en anemometers. Windturbines bevatten ook anemometers. Een ander groot toepassingsgebied voor anemometers is de ventilatie van mijnen, die erop gericht is veilige werkomstandigheden onder de grond te waarborgen.

Waar moet ik op letten bij het kopen van een anemometer?

Er zijn verschillende uitvoeringen en functies van anemometers. De meest voorkomende zijn:

 • Schoepenanemometers zijn meestal bijzonder handig. Het schoepenwiel is ofwel permanent in of op de behuizing gemonteerd, ofwel via een kabel met het meetapparaat verbonden, wat iets meer flexibiliteit geeft bij het verrichten van metingen. Deze klassieken onder de anemometers leveren (afhankelijk van het model) verdere meetwaarden op.
 • Behalve de stroomsnelheid kan een warmedraad-anemometer ook de temperatuur van de luchtstroom en andere variabelen meten. Voor de temperatuurmeting is een thermische sensor nodig. De thermische anemometer is bijzonder compact en bevat naast het meetapparaat een telescoopstang waarmee de luchtstroom zelfs van op een afstand kan worden bereikt. Hot-wire anemometers zijn bijzonder gevoelig en kunnen zelfs lage luchtsnelheden meten.
 • Net als een warmedraadanemometer is de pitotanemometer niet uitgerust met een waaier, maar met een slanke straalbuis. Evenals schoepenanemometers kunnen deze meettoestellen in de luchtstroom worden gehouden en zo de snelheid van de luchtstroom bepalen via een druk/differentiaaldrukmeting.
 • Meetbereik temperatuur: Kies een geschikt temperatuurbereik op basis van uw omgevingsomstandigheden, omdat de dichtheid van gassen en vloeistoffen verandert naar gelang van de temperatuur. Indien uw anemometer niet is goedgekeurd voor de thermische omstandigheden, kunnen onnauwkeurige aflezingen het gevolg zijn of kan de technologie worden beschadigd. Temperaturen tussen - 10 en + 60 °C zijn beschikbaar.
 • Meetbereik windsnelheid: Het verwachte bereik van de windsnelheid is belangrijk voor een zinvolle schaalverdeling. Het onderbereik is ongeveer de gevoeligheid van het meetapparaat, de bovengrens geeft de maximumwaarde aan tot welke snelheden betrouwbaar aan u kunnen worden weergegeven. Een onderschrijding van het meetbereik kan de anemometer beschadigen. Meetapparatuur is beschikbaar voor 0 tot 80 m/s. Andere snelheidseenheden worden op sommige meters rechtstreeks weergegeven, anders is omrekening met de hand of met behulp van vrij verkrijgbare online converters noodzakelijk.
 • Kalibratie: Dit geeft informatie over de norm waaraan de apparaten zijn gekalibreerd. Vooral in de commerciële sector moet u zich van tevoren op de hoogte stellen van de voorschriften die op u van toepassing zijn:
  - DAkkS: De Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) is een nationale instantie die producttests uitvoert en in sommige gevallen conformiteitstests met technische normen zoals DIN- en ISO-normen, waardoor de internationale harmonisatie van kwaliteitskenmerken wordt gewaarborgd.
  - ISO: ISO-norm 17713 is een internationale richtsnoer voor windmetingen. Certificatie wordt als relatief goedkoop beschouwd voor fabrikanten, aangezien er vaak geen geaccrediteerd proces achter de test zit.
  - Fabrieksnorm (zonder certificaat): Bij de fabrieksnorm zonder certificaat worden vergelijkende tests uitgevoerd met in de fabriek geïnstalleerde referentieapparatuur. Er is geen ijking door een geaccrediteerd laboratorium.
  - Fabrieksnorm (met certificaat): Fabrieksnormen met een certificaat worden internationaal aanvaard indien de test niet door de fabrikant zelf maar door een onafhankelijke derde partij is uitgevoerd. Dit bevestigt de goede staat van levering van nieuwe apparaten.
 • Nauwkeurigheid. De nauwkeurigheid van de anemometer is van cruciaal belang voor de betrouwbare verzameling van meetwaarden. Tolerantieafwijkingen van meetinstrumenten worden vaak relatief in % aangegeven. Hoe kleiner de procentuele waarde, hoe nauwkeuriger de verkregen gegevens. Sommige fabrikanten geven in plaats daarvan de getolereerde afwijking aan met absolute waarden in de te meten eenheid, b.v. 0,2 m/s.

 • Luchtdebiet. De luchtstroomsnelheid is een maat voor anemometers om volumestromen te bepalen. Het geeft de doorgestroomde hoeveelheid in m3 per tijdseenheid aan. In onze winkel vindt u een breed gamma vanaf 0,024 m3/min.