Sensoren voor alle toepassingen

Met een sensor, of voeler, kunnen processen aangestuurd worden. Ze meten bepaalde grootheden, bijvoorbeeld temperatuur, druk of straling. Er zijn dan ook veel verschillende sensoren te onderscheiden, waaronder:

Bewegingsensor

Een bewegingssensor registreert bewegingen. Wanneer beweging gedetecteerd wordt, kan er een signaal doorgegeven worden, waarop bijvoorbeeld een alarm afgaat of het licht aangaat. Bewegingssensoren worden gebruikt in alarminstallaties, maar ook in deuropeners en verlichting.

> Naar ons assortiment bewegingssensoren

Druksensor

Druksensor is een benaming voor twee verschillende soorten sensoren. Het kan slaan op:
Een sensor die drukverschillen meet bij gassen of vloeistoffen (hydrostatische druk, in bijv. Bar). Ze worden gebruikt in onder andere de hydrauliek, de pneumatiek, de proces-, halfgeleider- en autotechniek.

> Naar ons assortiment druksensoren

Gassensor

Gassensoren zijn verkrijgbaar voor verschillende typen gas, zoals koolmonoxide, methaan, isobutaan, waterstof, ethanol, aardgas, propaan, butaan, benzol, benzine, alcohol, ammoniak, zwaveloxide, enz. Deze sensoren kunnen gebruikt worden in gasmelders. Wanneer de concentratie boven een ingestelde waarde komt, gaat een alarm af.

> Naar ons assortiment gassensoren

Lichtsensor

Een lichtsensor meet de hoeveelheid licht. Dit wordt gedaan door middel van een fotoweerstand, of LDR, waarbij de weerstand verandert bij een andere hoeveelheid licht. Bij veel licht is de weerstand laag, bij weinig licht is de weerstand hoog.

De lichtsensor schakelaar wordt voornamelijk gebruikt om de intensiteit van het licht te meten. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om verschil in licht te meten.

Toepassingen zijn bijvoorbeeld schemerschakelaars en de flitser van camera’s. De lichtsensor meet hierbij de lichtsterkte en bij een gewenste helderheid wordt de schemerschakelaar of flitser in- of uitgeschakeld.

> Naar ons assortiment lichtsensoren

Naderingssensor

Naderingssensoren zijn op te delen in onder andere inductieve naderingssensoren en ultrasone naderingssensoren.

Inductieve sensoren worden gebruikt als nabijheidschakelaar. Ze reageren op verandering van inductie, oftewel op verandering van het magnetisch veld. Deze verandering van het magnetisch veld treedt op wanneer een goed geleidend materiaal in de buurt van het veld komt.

Ultrasoonsensoren meten de afstand tot een object op basis van geluidsgolven op frequenties hoger dan het menselijk oor waar kan nemen. Voordeel van deze sensoren is dat ze ongevoelig zijn voor vuil en ook zonder licht werken. 

> Naar ons assortiment naderingssensoren

Regensensor en vochtsensor

Bij regensensoren wordt er een relais ingeschakeld als er regen of natte sneeuw op de sensorplaat valt. Hiermee kunt u dan elektrisch aangedreven vensters sluiten, zonneschermen m.b.v. een motor laten inschuiven, besproeiing stoppen of gewoon een regenalarm activeren.

De meeste regensensoren hebben een automatisch verwarmd sensorvlak, om ijsafzetting e.d. te voorkomen en om valse triggering, bijvoorbeeld door mist of ochtenddauw, te onderdrukken.

Naast regensensoren zijn er ook meer algemene vochtsensoren. Deze zijn niet alleen bruikbaar als regensensor of watersensor, ook andere vloeistoffen detecteren ze.

> Naar ons assortiment regensensoren

> Naar ons assortiment vochtsensoren

Temperatuursensor

Temperatuursensoren kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld cv-regulering, koeling, temperatuurregistratie/-controle en in weerstations. Zodra de temperatuur boven of onder een ingestelde waarde komt, kan er een apparaat geschakeld worden. Dit kan een alarm zijn, maar ook een koelinstallatie of verwarming. Veel voorkomende sensoren zijn de PT100 en PT1000. PT verwijst hierbij naar het materiaal (platina), het cijfer is de weerstand van de sensor bij 0°C.

> Naar ons assortiment temperatuursensoren

Vlotterschakelaar

Vlotterschakelaars zijn elektromechanische niveauschakelaars, die door een te hoog of te laag vloeistofniveau omklappen en een aangesloten apparaat in- of uitschakelen. Ze worden voornamelijk gebruikt voor niveauregeling en niveaubewaking. Er zijn vlotterschakelaars die van open naar gesloten schakelen (NO contact) en schakelaars die van gesloten naar open schakelen (NC contact). Door de variabele lengte van de vlotterkabel is vrijwel iedere hoogte instelbaar. Toepassingen zijn onder andere vul- of leegstandmeldingen, droogloopbeveiliging en aansturing van pompen of kleppen.

> Naar ons assortiment vlotterschakelaars