Voor particulieren: 0% btw op zonnepanelen en aanverwante producten

Zonnige tijden vanaf 2023, tenminste voor mensen die van plan zijn om zonnepanelen aan te schaffen. Want dankzij de jaarlijkse belastingwet 2022 (BStBl. I 2023 p. 2294) zullen enkele fiscale hindernissen worden weggenomen voor particuliere gebruikers van zonnepanelen. Op deze manier wil de federale regering belastingprikkels creëren op het gebied van particuliere opwekking van zonne-energie en zo de uitbreiding van hernieuwbare energie bevorderen. Daarom zijn particuliere zonnesystemen en ook systemen voor de opslag van elektriciteit sinds 1 januari 2023 vrijgesteld van belasting (nultarief).

Dit begint al bij de aankoop, waarop u als klant 21% btw bespaart. Er zijn echter enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden.

  

Waarom een btw vrijstelling voor solar-systemen?

In tijden waarin energie schaarser en duurder wordt, en door de klimaatverandering, is er steeds meer vraag naar hernieuwbare alternatieven. Eén daarvan is zonne-energie. De installatie van een zonnesysteem is echter niet goedkoop. Om geïnteresseerden die er al enige tijd over denken om een fotovoltaïsch (PV) systeem aan te schaffen een stimulans te geven, is de btw op solar-systemen sinds 1 januari 2023 in heel Europa afgeschaft.

Dit is mogelijk omdat de lidstaten volgens EU-richtlijn 2022/542 het recht hebben om belastingprikkels te creëren en de btw voor bepaalde producten tot 0% te verlagen.

Voor welke producten geldt een belastingvrijstelling?

  

Het nultarief is van toepassing op zowel de levering als de montage of installatie van alle benodigde onderdelen van een solar-systeem. Naast de aankoopprijs vallen dus ook alle kosten voor montage en inbedrijfstelling onder het nultarief. Dit geldt ook voor de benodigde accu-opslagunits. Zelfs als deze in 2023 worden gekocht en geïnstalleerd in een al bestaand ouder solar-systeem. Voor ons assortiment, betekent dit een 0% tarief op de volgende productgroepen:

  

Vereisten voor belastingvrije solarsystemen

Om te kunnen profiteren van het belastingvoordeel van een solar-systeem, moet aan een paar maar belangrijke criteria worden voldaan.

Geldigheid van de regelgeving

De regeling is geldig sinds 1 januari 2023 en verwijst naar de leveringsdatum. Er hoeft geen btw te worden betaald voor een solar-systeem dat in 2022 is besteld, maar pas in januari 2023 is geleverd.

Type installatie

Het zonne-systeem moet worden geplaatst in de buurt van privéwoningen, flats en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten die het algemeen belang dienen. De systemen mogen ook worden uitgerust met batterijopslag. Mobiele zonne-systemen, zoals die voor kamperen of caravanning, zijn niet vrijgesteld van btw.

Afmeting van de installatie

Het zonne-systeem mag niet groter zijn dan 30 kWp (piek), omdat deze systemen volgens de vereenvoudigingsregel sinds 1 januari 2023 over het algemeen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting en btw. Aangezien er geen lagere vermogenslimiet is, vallen kleine zonne-systemen en de populaire zonne-systemen voor balkons ook onder deze regel.

Eigenaar en beheerder

De eigenaar van het systeem moet ook de exploitant van het systeem zijn. Voor het leasen van een zonne-systeem geldt nog steeds het normale belastingtarief. Als lease- of huurkoopovereenkomsten kunnen worden geclassificeerd als een levering voor belastingdoeleinden, is de belastingvermindering van toepassing.

  

Koop zonnepanelen belastingvrij bij Conrad

U kunt de producten gewoon aan uw winkelwagen toevoegen en bestellen. Om de btw terug te krijgen, vult u het contactformulier in op /contact. U ontvangt van ons vervolgens het btw-bedrag.

  

Veelgestelde vragen over de belastingvrijstelling van solar-systemen

Wat betekent nultarief?

In principe is het geen vrijstelling van btw. Het nultarief wordt pas toegepast op het moment dat de factuur naar de eindgebruiker wordt gestuurd. Hierdoor kan de voorbelasting in de hele toeleveringsketen op de gebruikelijke manier worden verrekend.

Wat betekent de afkorting EEG?

In deze context staat de afkorting EEG voor de Wet Hernieuwbare Energie. Deze wet regelt de teruglevering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De EEG-toeslag die in deze context werd geheven, is op 1 januari 2023 afgeschaft.

Geldt het nultarief ook voor stand-alone solar-systemen?

Ja, 12-volt solar-systemen als stand-alone oplossingen zonder netvoeding vallen nu ook onder de regeling en teruggave van btw is mogelijk.

Zijn alle onderdelen van een solar-systeem vrijgesteld van btw?

Nee, alleen de essentiële onderdelen van een solar-systeem zijn vrijgesteld van btw volgens de wettelijke vereisten. De essentiële onderdelen van een solar-systeem omvatten bij voorkeur zonnepanelen (PV-modules), modulehouders, zonnekabels, batterijopslag en netomvormers. In het geval van andere fotovoltaïsche componenten moet worden gecontroleerd of ze onder de subsidie vallen.