Finder 80 tijdrelais series

Finder heeft met haar 80 serie een aantal tijdrelais in het assortiment voor diverse toepassingen. De serie omvat verschillende uitvoeringen waarbij onderling voornamelijk de tijdfunctie verschilt. In de Finder 80.01 worden al deze tijdfuncties gecombineerd in één multifunctioneel tijdrelais.

De Finder 80 serie is in principe een mechanisch relais met een maximale schakelstroom van 16 Ampère. De uitzondering is de Finder 80.71; dit is een elektronisch uitgevoerd relais (solid-state). Het voordeel van dit solid-state-relais is het grote aantal mogelijke schakelingen. Het nadeel wat hieruit voortvloeit is de lagere maximale schakelstroom van 1 Ampère.

Tijdfuncties van de Finder 80 series

Bij de keuze voor één van de relais uit de Finder 80 serie speelt de gewenste tijdfunctie een grote rol.

De volgende functies zijn te vinden op de Finder tijdrelais.

Functie / Type 80.01 80.11 80.21 80.41 80.61 80.71 80.82 80.91
Vertraagd-opkomend (AI) x x       x    
Inschakel-wisselend (DI) x   x     x    
Knipperfunctie, impuls-beginnend (SW) x         x    
Vertraagd-afvallend (BE) x     x   x    
Inschakel- en afvalvertragend (CE) x         x    
Inschakel-wisselend (impulsvormer) (DE) x         x    
Vertraagd-afvallend (zonder hulpspanning) (BI)         x      
Ster-driehoek (SD)             x  
Pulsgever, asymmetrisch, impuls-beginnend (LI)               x
  Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info

Vertraagd-opkomend (AI) 

Bij deze functie wordt een ingestelde tijd gestart op het moment dat de voedingsspanning (U) wordt aangelegd. Na het verstrijken van de vertragingstijd sluit het relaiscontact zich.

Inschakel-wissend (DI)

Deze functie start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U). Wanneer de tijd (wistijd) verstreken is, dan opent het relaiscontact.

Knipperfunctie, impuls-beginnend (SW)

Deze functie start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U). Wanneer de tijd (wistijd) verstreken is, dan opent het relaiscontact. Er dient een impulstijd ingesteld te worden. Na verstrijken van deze impulstijd sluit het relais zich weer.

Vertraagd-afvallend (BE)

Wanneer het stuurcontact (S) zich sluit, dan sluit ook het uitgangscontact zich. De ingestelde afvalvertraging start na het openen van het stuurcontact. Na afloop hiervan opent het uitgangscontact zich.

Inschakel- en afvalvertragend (CE)

Wanneer het stuurcontact (S) zich sluit, dan start de ingestelde vertagingstijd, na afloop hiervan sluit het uitgangscontact. Na openen van het stuurcontact (S) start de vertragingstijd, na afloop hiervan opent het uitgangscontact.

Inschakel-wissend (impulsvormer) (DE)

Na het sluiten van het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. De ingestelde wistijd start vervolgens, na afloop hiervan opent het uitgangscontact.

Vertraagd-afvallend (zonder hulpspanning) (BI)

Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) schakelt het relais in. De afvalvertraging (maximaal 10 minuten) start bij het afschakelen van de voedingsspanning. Gedurende de hersteltijd (500ms) - welke begint na het afvallen van het relais - mag de spanning (U) niet opnieuw worden aangelegd omdat het relais anders niet zal inschakelen.

Ster-driehoek (SD)

Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) schakelt het relais in. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, dan valt het relais (stercontact) af. Na een in te stellen pauze (0,05 tot 1 seconde) schakelt het relais (driehoekcontact) weer in.

Pulsgever, asymmetrisch, impuls-beginnend (LI)

Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) schakelt het relais in. Na afloop van de ingestelde tijd (T1) schakelt het relais uit, na de ingestelde tijd (T2) schakelt het relais weer in.

Pulsgever, asymmetrisch, impuls-beginnend met startsignaal (LE)

Na het sluiten van het startcontact (S) schakelt het relais in. Na het aflopen van de ingestelde impulstijd (T1) schakelt het relais uit. Na de ingestelde tijd (T2) schakelt het relais weer in.