Meest gekocht

  Meest gekocht

  Best beoordeelde producten

  Best beoordeelde producten

  Advies

  Bij het gebruik van machines en gereedschappen worden u en uw medewerkers of collega's vaak blootgesteld aan bepaalde veiligheidsrisico's. Ook kunnen er specifieke gevaren ontstaan ​​door de aard van de werkplek en de werkprocessen in het bedrijf, op de bouwplaats of bij de klant. Maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dienen om de fysieke integriteit te beschermen, ze verminderen gezondheidsrisico's op de werkplek en voorkomen ongevallen. 

  Wie is verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid?

  De arbeidsveiligheidswet regelt de arbeidsveiligheid in het bedrijf. Volgens de wet is elke werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid. Het verplicht werkgevers om gezondheidsrisico's op het werk in overweging te nemen en de nodige beschermende maatregelen te nemen. Daarnaast is het belangrijk om te voldoen aan de reglementen van beroepsverenigingen. Als werkgever moet u ervoor zorgen dat elke werknemer passende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen neemt. Bedrijven die werknemers in dienst hebben, moeten een arbeidsveiligheidsspecialist (Sifa) aanstellen. De specialist adviseert de werkgever over vraagstukken op het gebied van arbeidsveiligheid. Medewerkers zijn ook verplicht om te voldoen aan preventieve veiligheidsmaatregelen en om de gezondheid in de werkomgeving te beschermen. De werkgever moet de werknemers hierover ook instrueren.

  Wat houdt arbeidsveiligheid in?

  Een van de belangrijkste preventieve maatregelen in het bedrijf zijn persoonlijke beschermingsmiddelen, kortweg PBM. Het moet worden gebruikt of gedragen om uzelf te beschermen tegen de gevaren op de betreffende werkplek. De gebruikelijke componenten van PBM zijn beschermende handschoenen, oog- of gelaatsbescherming, gehoorbescherming en veiligheidsschoenen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt gereguleerd door wettelijke normen en voorschriften.

  De vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen verschillen aanzienlijk, afhankelijk van de branche en activiteit. In onze winkel kunt u voor alle toepassingsgebieden en gevarenklassen de juiste beschermingsmiddelen samenstellen.

  Bij een risicobeoordeling bepaalt u of de verantwoordelijke in het bedrijf welke beschermingsmiddelen en verdere voorzorgsmaatregelen specifiek nodig zijn. Bij het kiezen van de juiste PBM-producten is het cruciaal dat u de risico's van het uit te voeren werk kent en realistisch inschat. De risicobeoordeling omvat daarom werkplekgerelateerde, apparatuurgerelateerde en activiteitsgerelateerde risico's.

  Op basis van de risicobeoordeling is het mogelijk om passende veiligheidsmaatregelen te nemen door de juiste beschermingsmiddelen te kiezen. Neem voldoende tijd voor een goede risicobeoordeling. Beroepsverenigingen bieden ook ondersteuning bij risicobeoordeling in uw bedrijf. Conform de juridische situatie moet u de resultaten van uw risicobeoordeling en de daaruit voortvloeiende beschermingsmaatregelen schriftelijk vastleggen en ter referentie bewaren.

  Bij het implementeren van arbo-maatregelen laat de Arbowet ruimte om recht te doen aan de omstandigheden van uw onderneming.

  Veiligheid van top tot teen: arbeidsveiligheid voor professionals

  • Gehoorbescherming
   De menselijke oren zijn gevoelige organen. Blootstelling aan lawaai kan permanente gehoorschade veroorzaken. Het is daarom belangrijk om de oren te beschermen tijdens werkzaamheden die veel lawaai maken. De juiste bescherming is afhankelijk van het geluidsniveau en varieert van oordopjes en gehoorbeschermers tot oorkappen.
  • Oogbescherming
   Blijvende beperking of verlies van gezichtsvermogen is een vreselijk idee. Om te voorkomen dat het werkelijkheid wordt, moeten de ogen worden beschermd tegen bijvoorbeeld stof, splinters, bijtende vloeistoffen, dampen of fel licht. U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment veiligheidsbrillen en gezichtsbescherming voor verschillende vereisten.
  • Veiligheidshandschoenen
   Bij het werken met scherpe voorwerpen worden handen blootgesteld aan vele gevaren zoals beknelling, brandwonden en chemische brandwonden. Het risico op letsel kan aanzienlijk worden verminderd met werkhandschoenen en beschermende handschoenen. De beschermende eigenschappen van handschoenen zijn voornamelijk afhankelijk van het materiaal. Afhankelijk van de eisen zijn er beschermende handschoenen van kunststof, rubber, textielvezel, leer, metaal of een combinatie van deze materialen.