Meest gekocht

  Meest gekocht

  Best beoordeelde producten

  Best beoordeelde producten

  Advies

  Beveiliging: bescherming van gebouwen en eigendommen

  In de commerciële sector gelden strenge veiligheidseisen, omdat de bescherming van leven en eigendom in het bedrijf een hoge prioriteit heeft. Bovendien is het van belang het risico uit te sluiten van storingen en defecten die de operationele processen kunnen hinderen. Doeltreffende bescherming is vooral belangrijk voor bedrijven met waardevolle bedrijfsuitrusting.

  Concrete gevaren voor industriële, commerciële en handelsondernemingen zijn alomtegenwoordig en gaan van inbraken en overvallen tot branden, gesprongen leidingen, gaslekken en vandalisme. Inbrekers kiezen vaak commerciële eigendommen als lucratieve doelwitten. In kantoor-, fabricage- en opslagruimten worden computers, notebooks, kantooruitrusting, machines, koopwaar en dure reserveonderdelen verondersteld. Het verlies van bedrijfsuitrusting heeft ernstige economische gevolgen voor de getroffen onderneming.

  Een doeltreffende technische beveiliging van kantoren, bedrijfsgebouwen en voorzieningen begint met een preventieve inbraakbeveiliging. Dit omvat alle maatregelen die het voor onbevoegden moeilijk maken om in te breken. Het beveiligen van uw bedrijf met mechanische en elektronische beveiligingstechnologie is vaak relatief eenvoudig te implementeren en kan de grootste schade voorkomen. Volgens de politie falen inbrekers keer op keer, vooral in de commerciële sector, als gevolg van goed doordachte beveiligingstechnologie. Het is dus de moeite waard iets te doen voor inbraakbeveiliging en de veiligheid van uw gebouw.

  Wat is veiligheidstechniek?

  Veiligheidstechniek omvat niet alleen de zekering van ramen en deuren tegen inbraak of het veilig opbergen van waardevolle spullen . Er zijn veiligheidsrelevante gebieden die niets met diefstal en inbraak te maken hebben, en waarin veiligheid in een ander opzicht mogelijk moet zijn. Daar horen bijvoorbeeld vlucht-en vluchtwegen in openbare gebouwen, industriële installaties en in de gezondheidszorg of de bewaking van ruimten en ruimten buitenshuis.

  Veiligheid techniek genoemd dus de totaliteit van alle technische voorzieningen als afweer tegen alle denkbare gevaren voor mensen en uw eigendom. Hoe verscheiden de potentiële gevaar is ook de gebruikte beveiligingstechniek. De basisprincipes van de werking van beveiligings- en bewakingstechniek bestaat in veel gevallen dat een sensor een gebied worden bewaakt, voor de exact vooraf ingestelde parameters zijn van toepassing. Wordt een parameter over- of onderschreden wordt, geeft de daarachter geschakelde elektronica één signaal af, die extra handelingen activeert.

  Een eenvoudig voorbeeld: een magneetcontact is door een ingeschakelde alarminstallatie actief en herkent "raamvleugel gesloten" - signaal afgifte van het systeem: geen. Wordt de raamvleugel bij actieve alarminstallatie uit de juiste stand komt te staan, is er een impuls aan de installatie, die andere handelingen uitvoert, zoals "Sirene aan", "veiligheidsdeur bovendien vergrendelen" of "automatische gesprek naar bewakingsdienst/politie plegen.

  Waarom is goed beveiliging belangrijk?

  De gebruikte beveiligingstechnologie is even divers als de potentiële gevaren. Een geavanceerd beveiligingsconcept voor uw bedrijf maakt idealiter gebruik van het hele scala aan mogelijkheden van de moderne beveiligingstechnologie. Het houdt rekening met alle relevante bronnen van gevaar, waardoor het voortbestaan van de onderneming wordt beschermd en het voor ondernemingen van elke omvang lonend is. U bepaalt welke beveiligingstechnologie u eigenlijk nodig hebt in de loop van een risico- en zwakke-puntenanalyse. Het resultaat is een veiligheidsconcept dat de individuele gevaren en branchespecifieke eisen voor uw onderneming identificeert.

  Mechanische veiligheidsvoorzieningen op deuren, ramen en poorten verhinderen toegang van buitenaf door onbevoegden. Het mechanisme op de deur of het raam vormt een fysieke barrière. Alarmsystemen schrikken daders af, zodat er idealiter helemaal niet wordt ingebroken. Als het toch gebeurt, waarschuwen de systemen beveiligingsbedrijven of de politie. Inbraken zijn niet de enige situaties waarin elektronische systemen bescherming bieden. De bedieningspanelen voor gevaardetectie bestrijken het hele spectrum van gevaardetectietechnologie. De modulaire systemen maken gebruik van sensoren om niet alleen inbraken te detecteren, maar ook brand, rook, hitte, gaslekken, waterlekken of plotse temperatuurveranderingen. Werknemers kunnen het systeem handmatig activeren via alarmtoestellen en noodknoppen in het gebouw.

  Voldoen aan de veiligheidseisen van de verzekeraars

  Risicobeheer voor commerciële en industriële gebouwen is ook van groot belang voor het verzekeringsrecht. Hoewel u niet wettelijk verplicht bent om mechanische en elektronische veiligheidsmaatregelen te treffen, stellen verzekeraars duidelijke voorwaarden. Zonder de juiste beveiligingstechnologie om gevaren effectief te voorkomen, is er vaak geen verzekeringsdekking. Uiteindelijk is het in uw eigen belang om uw boerderij of bedrijf te beschermen. Veel onroerendgoedverzekeraars dekken verliezen als gevolg van inbraak en vandalisme alleen als het bedrijf voldoet aan de VdS-richtsnoeren voor schadepreventie. In de richtsnoeren worden de veiligheidseisen gespecificeerd, rekening houdend met het risico voor een verzekerd goed. Fabrikanten van gecertificeerde beveiligingstechnologie geven gewoonlijk aan welke VdS-beveiligingsklassen hun producten ondersteunen.

  Goed om te weten: Voor een effectieve minimalisering van de schade beveelt VdS Schadenverhütung, Europa's grootste instituut voor bedrijfsbeveiliging, aan de mechanische beveiligingsmaatregelen aan te vullen met elektronische bewakingsmaatregelen. Op die manier kunnen inbraken zo snel mogelijk worden opgespoord en kunnen in een vroeg stadium passende interventiemaatregelen worden genomen.

  Voorkom gevaar door mechanische beveiliging

  Tot de belangrijkste mechanische beveiligingssystemen behoren in de eerste plaats oplossingen voor de beveiliging van deuren en ramen. Voor inbraakbeveiliging worden vergrendelingssystemen en cilinders, toegangscontrolesystemen, codesloten, intercoms en deurkijkers gebruikt. Het veilig opbergen van kostbaarheden, documenten en sleutels in kluizen en kasten is eveneens inbegrepen. Een belangrijk onderwerp is de markering van vlucht- en reddingswegen. Veiligheids- en noodlichten, vluchtweg- en reddingsborden wijzen in gevaarlijke situaties de weg naar buiten of naar eerstehulpvoorzieningen. Mechanische oplossingen zijn ook beschikbaar voor de bescherming van werknemers en personen in het bedrijf, bijvoorbeeld ademhalingsapparatuur, veiligheidsbrillen, veiligheidshelmen en brandblussers.

  Bescherming rondom door gevaardetectoren en alarmsystemen

  gevarenmelders zijn met sensoren uitgeruste waarschuwingsapparaten die worden gebruikt in verband met vloeibare of gasvormige media: Water-, gas-, brand- en rookdetectoren. Bovendien zijn er stroomuitvaldetectoren, temperatuurmonitors en helderheidsdetectoren. In veel gevallen is de basiswerking van gevaarsdetectoren gebaseerd op sensoren die een gebied bewaken waarvoor vooraf ingestelde parameters gelden. Als een parameter wordt overschreden of onderschreden, zendt de elektronica erachter een signaal uit dat verdere acties in gang zet. Mogelijke acties zijn bijvoorbeeld het laten afgaan van sirenes en signaallampen of het uitschakelen van een systeem. Garenmelders zijn verkrijgbaar als stand-alone modellen, voor inleren op een alarm- of gevaarsdetectiebedieningspaneel en als netwerkmodellen.

  Alarmsystemen, bedieningspanelen voor inbraakalarm, brandalarmsystemen en gevaardetectiesystemen bewaken de afzonderlijke gevaardetectoren. De gebruiker controleert en beheert de complete beveiligingstechnologie comfortabel via bedieningspanelen, via browser of app op de smartphone. Toegang op afstand tot het gevaardetectiesysteem maakt continue bewaking mogelijk en vereenvoudigt het onderhoud. De systemen zijn verkrijgbaar in talrijke versies, van starterpakketten voor kleinere eigendommen tot complexe beveiligingstechnologie voor uitgebreide gebouwbeveiliging. Wat de technische aanpak betreft, wordt onderscheid gemaakt tussen bekabelde alarmsystemen en die welke op radiotechnologie zijn gebaseerd. Radiosystemen werken draadloos met gecodeerde datatransmissie op een beschermde frequentieband. Draadloze werking vereenvoudigt de installatie en houdt de kosten voor installatie en latere uitbreidingen laag.

  Videobewaking maakt incidenten duidelijk

  De installatie van bewakingscamera's en videobewakingssystemen verbetert hun veiligheid. De apparaten bieden 24 uur per dag zicht rond het bedrijfsgebouw en in uw gebouwen. Potentiële inbrekers worden afgeschrikt door videobewaking en misdaden worden op voorhand verijdeld. In geval van nood dragen de camera's bij tot een snelle gevarenanalyse. Kritieke situaties kunnen van een veilige afstand worden gecontroleerd met de camerabeelden op de monitor. Na een incident helpt de video-opname om het verloop van de gebeurtenissen te evalueren.

  Profiteer van elektronische veiligheidstechnologie in een netwerk

  Steeds meer producten op het gebied van veiligheid en brandbeveiliging zijn slim. Het netwerken van veiligheidsgerelateerde sensoren opent nieuwe toepassingsmogelijkheden, toegevoegde waarde en besparingsmogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld een magneetcontact op een deur of een bewegingssensor in doorgangsruimten niet alleen een ingeschakeld alarmsysteem activeren, maar ook de verlichting schakelen of de warmteafgifte van de verwarming regelen. In interactie met gebouwautomatisering en smart home dragen de componenten van beveiligingssystemen en inbraakalarmsystemen bij tot de energie-efficiëntie van uw bedrijf. Andere slimme besturingsfuncties rond het huis zijn rolluiken, jaloezieën, garagedeuren en ventilatie.