Meest gekocht

Meest gekocht

Best beoordeelde producten

Best beoordeelde producten

Advies

Automatisering: efficiëntie en kostenbesparing in de bedrijfsvoering

Automatisering speelt een belangrijke rol in veel industrieën en bedrijfssectoren. Het biedt de mogelijkheid om werk- en productieprocessen efficiënter te organiseren, hogere verkoopvolumes te behalen en middelen te besparen. Op deze pagina kunt u lezen wat automatisering en automatiseringstechnologie kenmerkt.

Toepassingsvoorbeeld van veld- en procestechnologie


Wat is automatisering?

De term automatisering gaat terug naar de Griekse term autómatos, die kan worden vertaald als "zelfbewegend", "zelfwerkend" of vrijer als "zonder externe hulp". Het doel van automatisering is om apparaten, machines of systemen in staat te stellen zelfstandig taken uit te voeren of problemen op te lossen. Automatiseringssystemen werken autonoom en zonder menselijke tussenkomst.

Geautomatiseerde machines hebben niet alleen de taak om werk of productiestappen over te nemen, maar ook om ze te besturen, te regelen en, indien nodig, te controleren. Hierin verschilt automatisering van mechanisering. In het laatste geval dienen de machines alleen om arbeidsbewegingen te vertalen, zodat de mens het werkproces nog steeds zelf uitvoert. Met andere woorden: geautomatiseerde processen zijn onbemand, gemechaniseerde processen niet.

Het doel van automatisering is om de efficiëntie van werkprocessen en productiestappen te verhogen en de werkdruk op arbeid te verlagen, wat weer leidt tot een besparing van hulpbronnen. Met behulp hiervan kan een constante of zelfs betere productkwaliteit en een geoptimaliseerde productie worden bereikt, omdat machines, in tegenstelling tot mensen, niet vermoeid raken en op een constant hoog niveau kunnen presteren, afgezien van tekenen van materiaalslijtage en dergelijke. Automatisering leidt over het algemeen tot een toename van het productievolume en dus van de productiviteit, omdat veel taken sneller en nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd met machines.


Automatiseringstechnologie en deelgebieden van automatisering

Een kerngebied van automatisering is meet- en regeltechniek. Terwijl meettechnologie zich bezighoudt met het meten van fysieke variabelen zoals temperatuur, druk, stroom of spanning, is het de taak van regeltechnologie om processen te besturen. Bij besturing wordt een geregistreerde werkelijke waarde vergeleken met een vooraf gedefinieerde doelwaarde. Als de twee waarden niet overeenkomen, wordt er invloed uitgeoefend op het systeem (bijvoorbeeld door een regelaar te activeren) om de werkelijke waarde in overeenstemming te brengen met de doelwaarde. Een regelsysteem is altijd gekoppeld aan het feedbackmoment, d.w.z. de uitgangsvariabele werkt terug op de ingangsvariabele. De actiesequentie is gesloten, daarom wordt het een regelkring genoemd. Dit is het verschil tussen een gesloten regelkring en een open regelkring. Dit laatste is een regelketen met een open actievolgorde, omdat de uitgangsvariabele niet terugwerkt op de ingangsvariabele.

Damit Maschinen oder Anlagen Arbeitsabläufe übernehmen können, müssen sie zunächst einmal in der Lage sein, Bewegung zu erzeugen. Das ist mithilfe von Antriebstechnik möglich. Sie hat zum Inhalt, Bewegung mithilfe von Getrieben oder Motoren zu generieren. In der Automatisierung wird die Antriebstechnik sozusagen zum Objekt. Mithilfe von Antriebsreglern beispielsweise, die in den Bereich der Regelungstechnik gehören, lässt sich der Motor einer Maschine steuern, damit er die bestmögliche Leistung erzielt. Drehzahlmesser – dem Bereich der Messtechnik zugehörig – messen die Drehzahlen von Wellen, um Maschinen und Motoren zu überwachen. Zur Überwachung automatisierter Prozesse kommt auch Signaltechnik zum Einsatz. Dazu gehören beispielsweise optische Signalgeber wie LED-Signalleuchten oder akustische Signalgeber wie Hupen, Sirenen und Summer. Signaltechnik kann Warn- und Hinweissignale geben oder einfach nur Betriebszustände von Maschinen anzeigen.

Om machines of systemen werkprocessen te laten overnemen, moeten ze eerst beweging kunnen genereren. Dit is mogelijk met behulp van aandrijftechnologie. Het doel hiervan is om beweging te genereren met behulp van tandwielen of motoren. Bij automatisering wordt aandrijftechnologie als het ware een object. Met behulp van bijvoorbeeld aandrijfcontrollers, die tot de besturingstechnologie behoren, kan de motor van een machine zo worden bestuurd dat deze de best mogelijke prestaties levert. Tachometers - die tot de meettechnologie behoren - meten de snelheid van assen om machines en motoren te controleren. Signaaltechniek wordt ook gebruikt om geautomatiseerde processen te bewaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld optische signaalgevers zoals LED-signaallampen of akoestische signaalgevers zoals toeters, sirenes en zoemers. Signaleringstechnologie kan waarschuwings- en informatiesignalen geven of gewoon de bedrijfsstatus van machines aangeven.

Industriële pc's worden over het algemeen gebruikt op het gebied van procesautomatisering, visualisatie en robotica. Ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik in de industriële sector, voldoen aan hoge technische eisen en zijn meestal minder gevoelig voor storingen. Omdat ze ontworpen zijn voor continu gebruik of een lange levensduur, zijn de computers uitgerust met zo min mogelijk slijtageonderdelen. Industriële pc's die worden gebruikt voor procesautomatisering zijn verkrijgbaar in twee versies. In de ene versie wordt het automatiseringsgedeelte als hardware in de behuizing geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de vorm van een PCI-connector. De communicatie vindt dan plaats via een gemeenschappelijke bus. Een andere variant is om het automatiseringsdeel als PLC-software over te brengen naar de pc. PLC staat voor programmable logic controller (programmeerbare logische controller) en verwijst naar een component die wordt beschreven met programmering en wordt gebruikt in een systeem of machine om het te regelen of te besturen.

Onderhoud op afstand is handig voor het bewaken van geautomatiseerde processen en het snel opsporen en verhelpen van fouten in het systeem. Verschillende software- of hardwareoplossingen bieden de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot automatiseringssystemen om ze te configureren, te besturen of te repareren. In principe kunnen procedures voor onderhoud op afstand in elk geautomatiseerd werkgebied worden gebruikt.


Toepassingsgebieden van automatisering

Automatisering is te vinden in bijna alle gebieden van het dagelijks leven. Volautomatische koffiemachines, online bankieren en moderne aankomst- en vertrekdisplays op treinstations en vliegvelden zijn voorbeelden van automatisering in het dagelijks leven. In de geneeskunde wordt automatiseringstechnologie gebruikt in dialyse- en hart-longmachines, pacemakers, anesthesie- en röntgenapparaten. In de machinebouw en robotica is automatisering net zo onmisbaar geworden als in de voertuig- en productietechniek.

Voor veel bedrijven en dienstverleners is procesautomatisering een goede oplossing voor het maken van facturen of het beheren van inkomende en uitgaande goederen met weinig inspanning. Vooral intelligente automatisering speelt nu een rol in veel sectoren van de economie, bijvoorbeeld in e-commerce. Intelligente procesautomatisering kan worden gebruikt om effectieve e-mailmarketing uit te voeren, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven of gepersonaliseerde berichten automatisch en gericht naar ontvangers te sturen. Door kunstmatige intelligentie (AI) te integreren, kunnen automatiseringsoplossingen steeds complexere taken aan.


Praktische tip: verzamel data voor op data gestuurde machines

Georganiseerde en gestructureerde gegevens zijn allesbepalend voor datagestuurde automatisering. De gegevens mogen elkaar niet tegenspreken, zodat ze duidelijk kunnen worden toegewezen en geïnterpreteerd door de AI. Als dit niet het geval is, kunnen er snel fouten, afwijkingen of ongewenste resultaten optreden.


FAQ – veelgestelde vragen over automatisering

Is er een verschil tussen automatisering en automation?

De termen automatisering en automation zijn - strikt genomen - niet helemaal synoniem. Automatisering verwijst naar het proces als zodanig, terwijl automation de resulterende toestand is. In het dagelijks taalgebruik wordt er echter geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee termen en worden ze behandeld als synoniemen, wat zeker ook te maken heeft met het feit dat de Engelse term voor automatisering automation is.

Wat is een automatiseringsniveau?

De mate van automatisering geeft het aandeel van geautomatiseerde functies in het totale functioneren van een fabriek of productiesysteem aan. Deze varieert van systeem tot systeem. Als alle functies van een systeem geautomatiseerd zijn, wordt het een volledig geautomatiseerde werking genoemd. Anders is het een gedeeltelijk geautomatiseerde werking.