Meest gekocht

  Meest gekocht

  Best beoordeelde producten

  Best beoordeelde producten

  Advies

  Airconditioning in werkplaats en kantoor

  Hittevrij op het werk? Helaas niet. Hoeveel aangenamer zou het werk zijn als de werkruimten aangenaam koele temperaturen hadden? Als de temperatuur op de werkplek boven de 30 graden stijgt, gaan de prestaties en het subjectieve welzijn snel achteruit. Een slecht binnenklimaat kan werknemers niet alleen moe en niet geconcentreerd maken, maar ook ziek.

  Als het warm is in het kantoor of de werkplaats en er lange overhemden en broeken (zakelijke kleding of beschermende werkkleding) moeten worden gedragen, kan een airconditioner helpen om de kamertemperatuur tot een bevredigend niveau af te koelen.

  Maar airconditioners kunnen tegenwoordig veel meer. Ze kunnen zorgen voor een toevoer van verse lucht, de vochtigheid regelen of ongewenste luchtbestanddelen (zoals pollen) uit de kamerlucht filteren. Zo zorgen ze voor een aangenaam binnenklimaat. In de winter dragen airconditioners ook bij tot de verwarming van de ruimte. Het is dus mogelijk om ze te gebruiken voor een frisse wind en behaaglijke warmte.


  Waarom zijn airco's nuttig?

  Afgezien van de subjectieve beleving van warmte en de mogelijk verminderde prestaties als gevolg daarvan, zijn er ook wettelijke voorschriften over hoe te handelen bij hogere temperaturen. Deze bepalen dat werkruimten zodanig moeten worden ingericht dat de werknemers tegen gevaar worden beschermd (artikel 618, lid 1, van het Duitse Burgerlijk Wetboek). 

  Het wordt concreter beschreven in de Technische Voorschriften voor Werkplekken (BMAS) over de kamertemperatuur. Er staat: Indien de buitenluchttemperatuur en de temperatuur op de werkplek meer dan 26 °C bedragen, neemt de werkgever aanvullende maatregelen om een gevaar voor de gezondheid te beperken.

  Indien de luchttemperatuur in de ruimte meer dan 30 °C bedraagt, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om de werkdruk van de werknemers te verminderen. Volgens de verordeningen verdienen technische en organisatorische maatregelen de voorkeur boven persoonlijke maatregelen. Natuurlijk zijn er speciale regels voor zogenaamde hittewerkplaatsen (bv. gieterijen, smederijen).

  De luchtstromen die door de ventilatoren worden opgewekt, drogen het zweet op de huid en hebben daardoor een verkoelend effect. Bijgevolg is het slechts een subjectief waargenomen afkoeling. Ventilatoren kunnen de kamertemperatuur niet verlagen, daarvoor is airconditioning nodig.


  Dankzij geavanceerde koel- en klimaattechniek zijn er nu verschillende klimaatregelingssystemen die precies zijn afgestemd op de desbetreffende eisen. Ze worden eerst verdeeld in 2 categorieën. Er zijn airconditioning systemen voor:

  • Regeling van het binnenklimaat in (kantoor)ruimten en gebouwen.
  • Controle van processen in de commerciële en industriële sector

  Strikt genomen zou een onderscheid moeten worden gemaakt tussen "gedeeltelijke airconditioningsystemen" en volledige "airconditioningsystemen". Partiële airconditioningsystemen regelen alleen de temperatuur en ontvochtigen de lucht meestal op ongecontroleerde wijze. Airconditioningsystemen daarentegen regelen zowel de temperatuur als de vochtigheid en zorgen zo voor een perfect binnenklimaat. Omwille van de duidelijkheid zullen wij dit onderscheid hieronder niet maken.

  Normaal gesproken worden commerciële airconditioningsystemen gebruikt in overwegend open ruimten. Dit betekent in ruimten met een natuurlijke luchtverversing door ramen en deuren. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen, medische praktijken of winkels.


  Singlesplit airco's

  Dit type airconditioningsysteem bestaat uit een buitenunit en een binnenunit die met elkaar verbonden zijn door koelmiddelleidingen. In een single-split airconditioner wordt het koelmiddel samengeperst en vloeibaar gemaakt in de buitenunit. Het wordt vervolgens geëxpandeerd en verdampt (het wordt gasvormig) in de binnenunit. Daartoe wordt warmte onttrokken aan de ruimte waarin de binnenunit zich bevindt. Het werkingsprincipe is vergelijkbaar met dat van de mens. Wanneer we het te warm hebben, verdampen we water als koelmiddel wanneer we zweten. Dit onttrekt warmte aan het lichaam.

  Het gasvormige koelmiddel in de binnenunit is nu geladen met warmte-energie en wordt teruggepompt naar de buitenunit. Daar wordt het weer samengeperst (het wordt weer vloeibaar), waarbij warmte-energie vrijkomt in de omgeving.

  De voordelen van monosplit airconditioners zijn dat de buitenunit relatief onzichtbaar op het dak of elders kan worden gemonteerd. Door zijn geringe afmetingen kan de binnenunit onopvallend in de betreffende ruimte worden gemonteerd.

  In de commerciële sector zijn deze systemen geschikt voor individuele kantoor- of fabrieksruimtes, steeds afhankelijk van de vierkante meter.

  Multisplit airconditioning

  Multisplit-airconditioners komen qua werking overeen met monosplit-airconditioners. Er kunnen echter meerdere binnenunits op één buitenunit worden aangesloten.

  Daardoor is het mogelijk om met één multisplit buitenunit meerdere kamers te klimatiseren. Daarom zijn deze eenheden geschikt voor de klimaatregeling van kantoorgebouwen.

  De capaciteit van de buitenunit moet voldoen aan de eisen van de aangesloten binnenunits.


  Monoblock-airco's

  Mobiele airconditioners zijn compacte eenheden die functioneel overeenkomen met een koelkast. Ze hebben een ventilator voor de koude lucht die de te koelen ruimte binnenstroomt en een uitlaatventilator voor de warme lucht die wordt afgevoerd. Dit wordt gewoonlijk door een slang naar buiten geleid via het open raam.

  Afhankelijk van hun grootte en gewicht zijn monoblock-eenheden draagbaar of op wielen gemonteerd. Deze flexibiliteit betekent echter dat de verhouding tussen de productie van koude of warme lucht en de grootte van de ruimte nauwelijks overeen kan komen met de optimale omstandigheden.

  Bijgevolg zijn de prestaties beperkt. Ook moet worden opgemerkt dat de apparaten nogal lawaaierig zijn. Toch zijn deze monoblok units zeer geschikt voor ruimtes die slechts op enkele warme dagen gekoeld moeten worden.


  Goed om te weten: Gebruik een warmtepomp voor koeling

  Warmtepompen kunnen niet alleen warmte leveren in de winter, maar in principe ook worden gebruikt voor koeling in de zomer. Daartoe moet de warmtewisselingsfunctie omkeerbaar zijn. Aangezien warme lucht echter alleen maar opstijgt en de vloerverwarming naast de ventilatoren ook als koelelement wordt gebruikt, blijft deze gekoelde lucht op de vloer en wordt verdere warmteopname voorkomen. De meeste mensen vinden koude voeten echter onaangenaam, zelfs op warme dagen. Om deze redenen verdienen airconditioners de voorkeur voor koeling.


  Waarvoor worden airconditioningsystemen gebruikt (door bedrijven)?

  Het commerciële gebruik van airco's varieert sterk. Het is nuttig een onderscheid te maken tussen "airconditioners voor centrale gebouwen" en "airconditioners voor gedecentraliseerde gebouwen".

  Centrale airconditioning voor het gebouw

  • Reeds opgenomen in de bouwplanning, zelden later geïnstalleerd (te duur)

  • Permanent geïnstalleerd onderdeel van de operationele technologie van het gebouw

  • Lucht wordt op een centraal punt in de gewenste conditie gebracht (temperatuur, vochtigheid) → Geconditioneerd

  • Geconditioneerde lucht wordt dan door het gebouw naar de (doel)kamers geleid door middel van grote buizen. 

  Gedecentraliseerde airconditioning voor gebouwen

  • Vergelijkbaar met multisplitsysteem → een of meer buitenunits met directe verdampingssystemen in de (doel)ruimte.

  • Zeer goede aanpasbaarheid in bestaande gebouwen

  • Zeer lage leidingdoorsneden door het gebruik van koelmiddel

  • Binnenunits verkrijgbaar in veel verschillende uitvoeringen (zomerkoeling, winterverwarming)


  Commerciële airco

  Airconditioning kan helpen om te voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Door te zorgen voor een bepaalde luchtkwaliteit en een aanbevolen temperatuur kunnen richtlijnen worden gevolgd. 

  Als er op het werk stoffen worden geproduceerd die schadelijk zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld uitlaatgassen, dan wordt de concentratie daarvan in de lucht in de ruimte gemeten voor de risicobeoordeling. Er wordt een zogenaamde maximale werkplekconcentratie (MAK) vastgesteld. Door een maximumtemperatuur van 26 graden aan te houden en luchtfilters te gebruiken, is het mogelijk de gevarenbeoordeling te verlagen en de werknemers te beschermen.

  De koeling van serverruimtes wordt in veel bedrijven (bijvoorbeeld in de online retail) steeds belangrijker. In onze gids "Automatische bewaking van uw serverruimtes" vindt u meer informatie. Aangezien de keuze van het juiste airconditioningsysteem hier van veel verschillende aspecten afhangt, moet u een specialist om gedetailleerd advies vragen.

  In winkels profiteren zowel werknemers als klanten van een professioneel geïnstalleerd airconditioningsysteem.


  Airconditioning in de industrie

  Nauwkeurige temperatuurregeling en doeltreffende luchtfiltratie zijn dringend noodzakelijk bij het werken met zeer gevoelige elektronische componenten. Het vraagstuk van de bestrijding van luchtverontreiniging wordt steeds belangrijker in de industriële sector. Hiervoor zijn krachtige airconditioningsystemen met voor- en nageschakelde filters onontbeerlijk. Hun controle en onderhoud en het onderhoud van de bijbehorende sensoren zijn hier van bijzonder belang. Zelfs de kleinste temperatuurschommelingen of vuildeeltjes in de kamerlucht kunnen een negatief effect hebben op de verwerking van onderdelen die vaak slechts micromillimeter groot zijn.

  Productie-industrie

  In de productie-industrie zijn er talrijke materialen die alleen door koeling of alleen bij bepaalde temperaturen beter of helemaal niet verwerkt kunnen worden. In houtwerkplaatsen bijvoorbeeld kan airconditioning worden gebruikt om in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen.

  Het materiaal hout zelf houdt niet van grote schommelingen in temperatuur en vochtigheid. Maar ook bij het lijmen wordt bijvoorbeeld in de werkplaats een minimumtemperatuur van 5 graden Celsius voorgeschreven.

  Systemen met "vorstvrij onderhoud" handhaven in de winter altijd een ruimtetemperatuur van ten minste 8 graden Celsius. Dit kan tegelijkertijd schade aan het gebouw en de machines voorkomen.


  De arbeidsveiligheid verhogen

  Ook bij het hanteren van stoffen met een laag vlampunt en dus licht ontvlambaar, kan de arbeidsveiligheid aanzienlijk worden verhoogd met behulp van een airconditioningsysteem.

  Dit wordt nog versterkt wanneer werknemers geconcentreerd en productief kunnen blijven werken dankzij frisse en gezonde ruimtelucht.

  Gebrek aan concentratie leidt niet alleen tot fouten op het werk, maar ook tot ongelukken. Dit is vooral gevaarlijk voor mensen die in de handel werken. Velen van hen zijn immers dagelijks bezig met zagen, hameren, boren of lassen.

  Daarom adviseren deskundige ongevalenteams de mensen dringend om te zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  Goed om te weten: De optimale kamertemperatuur

  Afhankelijk van de verrichte activiteit gelden verschillende aanbevelingen voor de optimale kamertemperatuur. Het maakt uit of werknemers zittend of staand werken en of ze veel of weinig bewegen. Ook de werkkleding en de machines en apparatuur in de werkruimten zijn belangrijk.

  Voor ambachtelijke bedrijven zijn er de volgende aanbevelingen:

  • In gewone werkplaatsen (bv. timmerwerk): tussen 18 en 20 °C
  • In werkplaatsen met ovens (bv. metaalbewerking): tussen 15 en 16 °C
  • Bij beroepen waarbij werknemers beschermende pakken moeten dragen (bv. chemische industrie) tussen 15 en 16 °C

  Airconditioning in kantoren

  In het algemeen wordt een kamertemperatuur van 20 tot 22 graden Celsius als ideaal beschouwd om op kantoor te werken. Bovendien mag de luchttemperatuur niet hoger zijn dan 26 graden Celsius.

  De airconditioning in kantoren moet echter zo worden ingesteld dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten maximaal 6 graden Celsius bedraagt. Als de warmte buiten bijvoorbeeld meer dan 32 °C bedraagt, zou een temperatuur van 20 tot 24 graden Celsius in de werkruimten te koel zijn.

  Een te groot temperatuurverschil kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Er bestaat een risico op problemen met de bloedsomloop, omdat het lichaam grote temperatuurverschillen moeilijk kan verwerken. Verkoudheid kan ook een gevolg zijn van een te groot verschil.

  Welzijn hangt echter niet alleen af van de luchttemperatuur. Het hangt ook af van de zonnestraling, de luchtvochtigheid en de luchtsnelheid (tocht in de kamer). Aangezien hogere temperaturen als onaangenamer worden ervaren bij een hogere luchtvochtigheid, kunnen de waargenomen luchttemperatuur en de werkelijk gemeten waarden verschillen. Bij een hogere luchtsnelheid worden hogere temperaturen daarentegen als minder onaangenaam ervaren.


  Conclusie

  Bij de aanschaf van een airconditioner is het belangrijk te weten aan welke eisen het apparaat moet voldoen. Er moet ook rekening worden gehouden met structurele eisen, aangezien sommige eenheden moeilijk met terugwerkende kracht kunnen worden geïnstalleerd.

  Regelmatig onderhoud is essentieel voor vast geïnstalleerde airconditioners. Alleen dan kan hij efficiënt en hygiënisch werken. Als vuistregel geldt dat een specialist een centraal airconditionings- en ventilatiesysteem eenmaal per jaar moet controleren, reinigen en zo nodig repareren.