Wet- en regelgeving voor drones in Nederland en België

Wet- en regelgeving voor drones in Nederland en België

11 dec 2017

U wilt een drone kopen? Dan is het belangrijk om de wetgeving omtrent drones te weten. Waar mag u wel of niet vliegen? Hoe hoog mag de multicopter vliegen en mag ik luchtfoto’s en/of -video’s maken vanuit de lucht? U merkt al, het is belangrijk om u goed te verdiepen in de wet- en regelgeving die geldt bij het vliegen met drones. Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over de wetten die er gelden in Nederland en België.

> Bekijk hier ons assortiment drones

Inhoud

Drone-regels in Nederland

Laatste update:  December 2016 

Waarom geven wij aan wanneer de laatste update op deze pagina is gedaan? Simpel! De laatste maanden verandert er veel omtrent het vliegen met RC-modellen. Dit komt door de
toenemende populariteit van multicopters. Lange tijd golden er eenvoudige wetten die nu niet meer van toepassing zijn op drones.

Door de geavanceerde techniek is het voor iedereen mogelijk een drone te bedienen. Ook hoeft dit niet meer plaats te vinden bij een modelvliegclub (wel is het raadzaam een les
te nemen bij een club). De regelgeving voor particulieren is op 1 juli 2015 aangescherpt.

Mooie beelden, maar dit gaat tegen de regels in. De drone vliegt namelijk boven bebouwd gebied.

1. Regelgeving drones voor particulieren

Belangrijk voor de wetgeving is of u een hobbyist bent of een professional. Gebruikt u de drone voor privé-doeleinden en ontvangt u er geen vergoeding voor, dan valt dit onder
recreatief gebruik. 

Dit betekent nog niet dat u overal, op iedere plek en op iedere hoogte, mag vliegen. Binnen de Regeling Modelvliegen vallen niet alleen de drones (ook wel quadrocopter of multicopter genoemd), maar ook de op afstand bestuurbare modelhelikopters en -vliegtuigen. Volgens de wet is een op afstand bestuurbaar modelvliegtuig niet zwaarder dan 25 kilogram en bevindt zich aan boord geen piloot.

De belangrijkste drone-regels voor particulieren in Nederland

 • Vliegen mag alleen overdag
 • Vliegen mag tot maximaal 120 meter hoog
 • Vliegen mag, de piloot moet de drone altijd in het zicht houden
 • Vliegen mag niet boven bebouwing (dorpen/steden), spoorlijnen, wegen en havens
 • Vliegen mag niet binnen een straal van 3 kilometer bij een vliegveld
 • Vliegen mag niet te dicht bij gebouwen. Advies is minimaal 150 meter afstand
 • Vliegen mag niet boven mensenmassa’s. Bijv. tijdens evenementen
 • Vliegen mag alleen als er geen andere luchtvaartuigen in de buurt zijn

Deze regels zijn bedoeld voor het veilig gebruik van drones. Drones delen het luchtruim met bemande luchtvaartuigen. Als een vliegtuig botst met een drone, kan hij verongelukken.
Ook kunnen mensen gewond raken door ongelukken met een drone. Om de kansen hierop te verkleinen, gelden deze regels.

TIP: het is verstandig om voor uw vlucht te informeren bij de lokale autoriteiten of er afwijkende wetten en regels gelden. Zo kan het zijn dat het tijdelijk niet is toegestaan om te vliegen met een drone binnen een bepaald gebied. Denk hierbij aan een plaatselijk evenement dat plaatsvindt of om simpelweg te veiligheid van bewoners te waarborgen. 

> Bekijk hier ons assortiment drones

2. Luchtopnames: foto’s of video’s maken met uw drone

Mag ik vliegen met een drone die voorzien is van een camera? Ja, dit is toegestaan boven Nederlands grondgebied. Vóór 1 juni 2013 moest u een luchtopnamevergunning aanvragen bij het Ministerie van Defensie. Dit is niet meer nodig. LET OP: het blijft verboden om opnames te maken van militaire bases en/of luchthavens. Ook is het niet toegestaan gericht foto- en video-opnames te maken van personen, zonder toestemming. Dus wel beelden van een omgeving of een gebied.

3. Regelgeving drones voor zakelijk gebruik in Nederland

Een drone inzetten voor commerciële of professionele doeleinden? Dan gelden er per 1 juli 2015 nieuwe wetten en regels. U mag alleen beroepsmatig vliegen met een drone als het bedrijf een vergunning heeft. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  Bij het beroepsmatig gebruik van een drone moet een bedrijf in het bezit zijn van een ROC (RPAS operator certificate).

Dit houdt in dat:

 • De piloot is in het bezit is van een brevet
 • De drone een bewijs van luchtvaardigheid (BvL) heeft
 • Het bedrijf een goedgekeurd operations manual heeft

Met het bewijs van luchtvaardigheid wordt verklaart dat de drone voldoet aan de luchtwaardigheidseisen. Dit houdt in dat de drone technisch gekeurd is en voorzien is van een technische documentatie.

Regels voor commerciële drone-piloten in Nederland

 • De piloot of waarnemer moet de drone altijd kunnen zien
 • De piloot moet minimaal 150 meter afstand houden van mensenmassa’s, bebouwing, snelwegen en wegen met een maximale snelheid van 80 kilometer
 • De drone mag alleen bij daglicht vliegen
 • De drone moet minimaal 50 meter afstand houden van bedrijfsgebouwen en havens
 • De drone moet minimaal 50 meter afstand houden van voertuigen, kunstwerken en spoorlijnen

Bedrijven die onder deze zakelijke wet- en regelgeving vallen zijn bijvoorbeeld videoproductiebedrijven, journalisten, agrariërs en inspectiebedrijven.

> Bekijk hier ons assortiment drones

4. Krijg ik een boete bij verkeerd gebruik?

Houdt een piloot zich niet aan de regels? Dan bestaat zeker de kans dat u een boete krijgt. Dit kan een geldboete zijn. Afhankelijk van de ernst kan de drone ook in beslag worden genomen. Piloten die vaker in de fout gaan, kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen. 

5. Is een verzekering nodig?

Het is niet verplicht om een speciale verzekering af te sluiten. Wel is het belangrijk dat u checkt of uw WA-verzekering eventuele schades dekt wanneer u ongelukken veroorzaakt.
Slachtoffers kunnen u aansprakelijk stellen voor de schade en/of verwondingen. Niet iedere WA-verzekering dekt deze kosten. De schade kan soms zeer hoog oplopen.

Laatst nieuws: op dit moment gaan er plannen op vanuit de overheid om een nieuwe
categorie drones te hanteren. De mini-drones. Deze categorie is bedoeld om het verschil in regelgeving tussen de beroepsmatige en de particuliere gebruiker van drones te verkleinen. De regels voor particuliere en beroepsmatige gebruikers van de mini-drone worden dan hetzelfde.

Vanaf 1 juli 2015 is een beroepsmatige gebruiker van een mini-drone niet verplicht om een vergunning aan te vragen. Zij kunnen een ontheffing krijgen van de verplichting om over deze vergunning te beschikken. Wel moet de piloot van de drone zich houden aan een aantal voorwaarden. Welke dat zijn is op dit moment nog niet duidelijk. In het beleidsvoornemen staat vermeld:

 • De piloot vliegt met een drone onder de 4 kg (kan nog veranderen)
 • De drone mag niet hoger vliegen dan 50 meter (kan nog veranderen)
 • De drone vliegt niet verder dan 100 meter (kan nog veranderen)

> Bekijk hier ons assortiment drones

6. Regels voor commerciële drone-piloten in België

Gelden dezelfde wetten en regels in België voor drone-vliegen? Nee, zeker niet. In België is de wet- en regelgeving anders voor het vliegen met een multicopter. In tegenstelling tot
Nederland mag u alleen vliegen op de daarvoor aangewezen locaties. Deze plekken zijn erkend als modelluchtvaartterrein.

Mag ik dan niet boven mijn eigen terrein vliegen? Ja, boven eigen grond mag u wel vliegen. Maar zomaar buitenaf, ver van dorpen en steden, mag u niet vliegen. Hier heeft u toestemming voor nodig en de piloot mag niet hoger vliegen dan 30 meter. 

> Bekijk hier ons assortiment drones

7. Regels voor het zakelijk gebruik van een drone in België? 

Net als in Nederland wordt er een onderscheid gemaakt tussen de hobby- en de commerciële gebruiker. Het gebruik van een drone in België voor zakelijke doeleinden is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden. Zo mag de drone maximaal 90 meter hoog
vliegen en is het verplicht een medische keuring te ondergaan. Ook moet de piloot in het bezit zijn van een praktijkexamen en van voldoende theoretische kennis over het vliegen met een drone.

Daarnaast bent u verplicht 2 uur te vliegen per jaar – verdeeld over 6 vluchten – om uw licentie te mogen behouden. 

Disclaimer:  de informatie op deze pagina is enkel bedoeld ter informatie en is zonder enige juridische kennis opgesteld.

Kijk voor de meest actuele regelgeving ook op de site van Rijksoverheid.

Gerelateerde onderwerpen

Meest recente artikelen

Focus op gereedschap en werkplaatsuitrusting

Gisteren

Focus op gereedschap en werkplaatsuitrusting

Eco Runner Team

2 dagen geleden

Eco Runner Team

Leerpakketten voor groot en klein

3 dagen geleden

Leerpakketten voor groot en klein

De voordelen van een endoscoop

3 dagen geleden

De voordelen van een endoscoop

Orde in de werkplaats met Toolcraft

3 dagen geleden

Orde in de werkplaats met Toolcraft

Herken met Fluke eenvoudig fouten in installaties en machines

17 dagen geleden

Herken met Fluke eenvoudig fouten in installaties en machines

Delft Hyperloop

2 dec 2020

Delft Hyperloop

Bij Conrad alleen Qi-laders voor draadloos opladen

19 nov 2020

Bij Conrad alleen Qi-laders voor draadloos opladen

Starterkit CASE PTFIX L-Boxx voor elektrici

27 okt 2020

Starterkit CASE PTFIX L-Boxx voor elektrici

Inspiratieverhaal: zelf een 3D gezichtsmasker maken

26 okt 2020

Inspiratieverhaal: zelf een 3D gezichtsmasker maken