Weller WSW SC M1 Soldeertin, loodvrij Spoel Sn0.7Cu 500 g 1.0 mm

  • Artikelnummer: 456430
  • Fabrikantnummer: T0051387499
  • EAN: 4003019430673

Uitstekend smeltgedrag bij koper en nikkel. Zeer snelle en homogene bevochtiging, ook op moeilijke oppervlakken. De levensduur van de soldeerpunt kan door de microlegering tot 30% worden verlengd. Goede bevochtigbaarheid van de soldeerpunt bij lage t…

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Weller

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Gewicht 500 g
Categorie Soldeertin, loodvrij
Legering Sn0.7Cu
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor de gezondheid (GHS08)
Uitvoering Spoel
Draaddiameter 1.0 mm
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 334: kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 285: bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 304+341: NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. , P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. , P 403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Artikelspecificaties

Gewicht 500 g
Categorie Soldeertin, loodvrij
Legering Sn0.7Cu
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor de gezondheid (GHS08)
Uitvoering Spoel
Draaddiameter 1.0 mm
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 334: kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 285: bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 304+341: NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. , P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. , P 403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Soldeertin

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice