Weller WHS 40 D Soldeerstation Digitaal 40 W +150 - +450 °C

 • Artikelnummer: 812532
 • Fabrikantnummer: T0056828670N
 • EAN: 4003019413034

Dit soldeerstation heeft een regelbaar temperatuurbereik van 150 tot 450 °C. De werktemperatuur kan exact zo worden ingesteld, dat ook gevoelige componenten zonder gevaar voor oververhitting kunnen worden gesoldeerd.

 • Artikelnummer: 812532
 • Fabrikantnummer: T0056828670N
 • EAN: 4003019413034

Dit soldeerstation heeft een regelbaar temperatuurbereik van 150 tot 450 °C. De werktemperatuur kan exact zo worden ingesteld, dat ook gevoelige componenten zonder gevaar voor oververhitting kunnen worden gesoldeerd.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@22d3ec5[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@22d3ec5[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen