Weller WE1010 Education Kit Soldeerstationset Digitaal Incl. soldeerpunt

 • Artikelnummer: 1720500
 • Fabrikantnummer: T0053298390
 • EAN: 4003019441891

Word soldeerexpert!Professioneel, veilig en intuïtief: met de Weller Education Kit worden studenten snel en eenvoudig soldeerexperts en kunnen ze hun opdrachten binnen korte tijd uitvoeren. De WE 1010 Education Kit omvat het krachtige en eenvoudig te…

 • Artikelnummer: 1720500
 • Fabrikantnummer: T0053298390
 • EAN: 4003019441891

Word soldeerexpert!Professioneel, veilig en intuïtief: met de Weller Education Kit worden studenten snel en eenvoudig soldeerexperts en kunnen ze hun opdrachten binnen korte tijd uitvoeren. De WE 1010 Education Kit omvat het krachtige en eenvoudig te…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@37f15cef[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@448c737[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H 334: kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 285: bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
 • P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P 304+341: NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P 403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@37f15cef[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@448c737[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen