UHU Siliconen Kleur: Zwart 80 ml

  • Artikelnummer: 478807
  • Fabrikantnummer: 46735
  • EAN: 4026700467352

De zwarte, duurzaam elastische hoge-temperatuur-silicone is duurzaam temperatuurbestendig tot 270 °C en kortstondig zelfs tot 300 °C. Het is voor lijmen en afdichten van voegen, spleten en scheuren en is dus ideaal voor toepassingen in de automobielt…

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: UHU

Hoe kunnen we helpen?

Vind hier zelf uw antwoord of bel:
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Geschikt voor Afdichten van motoren, versnellingsbakken, behuizingen, oliecarters, pompen, enz.
Temperatuurbestendigheid -60 tot +270 °C
Kleur Zwart
Inhoud 80 ml
Categorie Siliconen
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Bijtend (GHS05)
Bijzonderheden Temperatuurbestendig
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel , H 315: veroorzaakt huidirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. , P 321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

Artikelspecificaties

Geschikt voor Afdichten van motoren, versnellingsbakken, behuizingen, oliecarters, pompen, enz.
Temperatuurbestendigheid -60 tot +270 °C
Kleur Zwart
Inhoud 80 ml
Categorie Siliconen
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Bijtend (GHS05)
Bijzonderheden Temperatuurbestendig
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel , H 315: veroorzaakt huidirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. , P 321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Siliconen en kitten

Hoe kunnen we helpen?

Vind hier zelf uw antwoord of bel: