UHU Plus schnellfest tweecomponentenlijm 45700 35 g

  • Artikelnummer: 478703
  • Fabrikantnummer: 45700
  • EAN: 4026700457001

UHU plus schnellfest is een oplosmiddelvrije tweecomponentenlijm (binder en harder) op basis van epoxyhars voor snelle, maximale verlijmingen. Maakt extreem sterke lijmverbindingen op nagenoeg alle vaste materialen mogelijk. De verwerkingstijd bedraa…

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: UHU

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Geschikt voor Metalen, glas, porselein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplast, met glasvezel versterkte kunststoffen, hard pvc, rubber, hardschuim-kunststoffen, bijv. Styropor
Niet geschikt voor Verlijmingen op grote glazen oppervlakken, PE, PP
Verwerkingstijd tot 5 min.
Inhoud 35 g
Kleur Transparant
Categorie Tweecomponentenlijm
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Materiaal geschiktheid Metaal , Glas , Keramiek , Hout , Steen , Beton , Kunststof , Rubber
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Geschikt voor Metalen, glas, porselein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplast, met glasvezel versterkte kunststoffen, hard pvc, rubber, hardschuim-kunststoffen, bijv. Styropor
Niet geschikt voor Verlijmingen op grote glazen oppervlakken, PE, PP
Verwerkingstijd tot 5 min.
Inhoud 35 g
Kleur Transparant
Categorie Tweecomponentenlijm
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Materiaal geschiktheid Metaal , Glas , Keramiek , Hout , Steen , Beton , Kunststof , Rubber
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Lijmen

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice