UHU Oppervlak afdichting 50 ml

  • Artikelnummer: 478795
  • Fabrikantnummer: 47020
  • EAN: 4026700470208

UHU vlakafdichting minder sterk is een universele afdichtingsstof. De uitharding gebeurt onder luchtafsluiting. UHU vlakafdichting minder sterk wordt voor het afdichten van bijv. transmissie- en motorhuizen, flensverbindingen, lagerdeksels, oliecarte…

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: UHU

Hoe kunnen we helpen?

Vind hier zelf uw antwoord of bel:
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Geschikt voor Voor het afdichten van bijv. transmissie- en motorhuizen, flensverbindingen, lagerdeksels, oliecarters, differentieelhuisdeksels, enz.
Temperatuurbestendigheid -55 tot +150 °C
Inhoud 50 ml
Categorie Oppervlak afdichting
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken , H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Geschikt voor Voor het afdichten van bijv. transmissie- en motorhuizen, flensverbindingen, lagerdeksels, oliecarters, differentieelhuisdeksels, enz.
Temperatuurbestendigheid -55 tot +150 °C
Inhoud 50 ml
Categorie Oppervlak afdichting
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken , H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Siliconen en kitten

Hoe kunnen we helpen?

Vind hier zelf uw antwoord of bel: