TOOLCRAFT Schroefborging 50 ml

  • Artikelnummer: 887507
  • Fabrikantnummer: 887507
  • EAN: 4016138587753

Hardt na montage uit tot een taai-elastische kunststof. Deze vult de ruimte binnen de schroefdraad volledig op en biedt absolute stofdichtheid. De zo geborgde schroefverbinding is beschermd tegen corrosie, spanningsvrij en langdurig vibratiebestendig…

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Type Middelhard
Geschikt voor Voor het afdichten, borgen en bevestigen van schroeven en kogel-, rol- en glijlagers
Verwerkingstijd Handvast na ± 5 - 15 min. · Eindsterkte bereikt na ± 12 - 24 h
Temperatuurbestendigheid -55 tot +150 °C
Vastheid Gemiddeld
Inhoud 50 ml
Categorie Schroefborging
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Max. temperatuur 175 °C
Min. temperatuur -55 °C
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Artikelspecificaties

Type Middelhard
Geschikt voor Voor het afdichten, borgen en bevestigen van schroeven en kogel-, rol- en glijlagers
Verwerkingstijd Handvast na ± 5 - 15 min. · Eindsterkte bereikt na ± 12 - 24 h
Temperatuurbestendigheid -55 tot +150 °C
Vastheid Gemiddeld
Inhoud 50 ml
Categorie Schroefborging
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Max. temperatuur 175 °C
Min. temperatuur -55 °C

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Schroefborging

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice