Solar-Set Lilie 32655 Solarsysteem 130 Wp Incl. laadregelaar, Incl. aansluitkabel

 • Artikelnummer: 1762041
 • Fabrikantnummer: 32655
 • EAN: 4250009413981

Complete set met hoogwaardige en krachtige componenten.Alles wat u nodig heeft voor een veilige en eenvoudige installatie, bijvoorbeeld op een camper, caravan, expeditievoertuig, bus, servicewagen, aanhangwagen, mobiele kraam en vele andere toepassin…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Lilie
 • Artikelnummer: 1762041
 • Fabrikantnummer: 32655
 • EAN: 4250009413981

Complete set met hoogwaardige en krachtige componenten.Alles wat u nodig heeft voor een veilige en eenvoudige installatie, bijvoorbeeld op een camper, caravan, expeditievoertuig, bus, servicewagen, aanhangwagen, mobiele kraam en vele andere toepassin…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Lilie
 • Spanning max. 18.3 V · Kabeldiameter 4 mm² · Kabel op het zonnepaneel, 80 cm met standaard-MC4-stekker
 • Laadregelaar nominale spanning 12/24 V · PWM-laadtechniek · Bijpassende accu loodgel, -zuren, -vlies, Li-ion · Afm. (B x H x D) 139 x 69 x 37 mm · Soalrmodul-Gesamtspannung max. 50 V · Gewicht: 130 g · Aansluiting: RS485 en temperatuursensor
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Bijzonderheden Incl. laadregelaar , Incl. aansluitkabel
Nominale stroom 7110 mA
Nominale spanning 12 V
Nullastspanning 22.5 V
Afm. module, hoogte 40 mm
Afm. module, lengte 1196 mm
Afm. module, breedte 667 mm
Kortsluitstroom 7610 mA
Vermogen
130 Wp
Laadregelaar 10 A
Kabellengte 10 m
Gewicht 9.9 kg
Soortnaam Solarsysteem

Technische specificaties

 • Spanning max. 18.3 V · Kabeldiameter 4 mm² · Kabel op het zonnepaneel, 80 cm met standaard-MC4-stekker
 • Laadregelaar nominale spanning 12/24 V · PWM-laadtechniek · Bijpassende accu loodgel, -zuren, -vlies, Li-ion · Afm. (B x H x D) 139 x 69 x 37 mm · Soalrmodul-Gesamtspannung max. 50 V · Gewicht: 130 g · Aansluiting: RS485 en temperatuursensor
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Bijzonderheden Incl. laadregelaar , Incl. aansluitkabel
Nominale stroom 7110 mA
Nominale spanning 12 V
Nullastspanning 22.5 V
Afm. module, hoogte 40 mm
Afm. module, lengte 1196 mm
Afm. module, breedte 667 mm
Kortsluitstroom 7610 mA
Vermogen
130 Wp

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4d0beec9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3e68c92[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5e91f334[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@11d32151[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3bcf804[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H 361d: kan het ongeboren kind schaden
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 304: kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
 • H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P 331: GEEN braken opwekken.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 273: voorkom lozing in het milieu.
 • P 243: voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4d0beec9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3e68c92[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5e91f334[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@11d32151[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3bcf804[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Solarsets