Serviceset voor Kati-Blitz 14-delig 142150 Cimco 1 stuks

  • Artikelnummer: 809834
  • Fabrikantnummer: 142150
  • EAN: 4021103421505

Serviceset voor Kati-Blitz, assortiment accessoires en reserveonderdelen voor alle Kati-Blitz-producten, bestaande uit 5 beginhulzen, 5 trekogen 3 verbindingshulzen, 1 speciale glasvezellijm

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Cimco

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Inhoud 1 stuks
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. , P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 405: Achter slot bewaren. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Inhoud 1 stuks
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. , P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 405: Achter slot bewaren. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Kabelhaspelhulpen, oprolhulpen

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice