PowerAir Geurbox Ocean 1 stuks

  • Artikelnummer: 779099
  • Fabrikantnummer: PS-10B
  • EAN: 8595600900420

De geurintensiteit is te regelen door het deksel met open vakjes te draaien.

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Geur Ocean
Inhoud 1 stuks
Categorie Geurbox
Diepte 35 mm
Diameter 80 mm
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 315: veroorzaakt huidirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar… , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Artikelspecificaties

Geur Ocean
Inhoud 1 stuks
Categorie Geurbox
Diepte 35 mm
Diameter 80 mm
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 315: veroorzaakt huidirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar… , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Luchtverfrissers voor de auto

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice