NOCH 61152 Hecht- en fixeerspray 200 ml Geschikt voor Universeel

  • Artikelnummer: 245141
  • Fabrikantnummer: 61152
  • EAN: 4007246611522

Deze lijm- en fixeerspray is een echte alleskunner: matteren, fixeren en verzegelen - dat zijn de sterke punten van dit innovatieve product. Verzegelen: bespuit met kleur behandelde of gepatineerde oppervlakken in. Matteren: bespuit glanzende kunstst…

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: NOCH

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Geschikt voor Universeel
Inhoud 200 ml
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor de gezondheid (GHS08) , Schadelijk voor het milieu (GHS09) , Bijtend (GHS05)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 222: zeer licht ontvlambaar gas , H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 373: kan de organen schaden (alle betrokken organen noemen) bij lange of meermalige blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is) , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. , P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. , P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. , P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Geschikt voor Universeel
Inhoud 200 ml
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor de gezondheid (GHS08) , Schadelijk voor het milieu (GHS09) , Bijtend (GHS05)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 222: zeer licht ontvlambaar gas , H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 373: kan de organen schaden (alle betrokken organen noemen) bij lange of meermalige blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is) , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. , P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. , P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. , P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Lijmspray

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice