Nigrin Geurgel Perzik 1 stuks

  • Artikelnummer: 857730
  • Fabrikantnummer: 74507
  • EAN: 4008153745072

Deze luchtverfrisser bevestigt u met een clip aan het ventilatierooster van uw auto. Aan de achterzijde zit een dun membraam, waardoor de lucht met de binnenstromende lucht de auto in komt. De geurintensiteit is regelbaar of helemaal uit te zetten.

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Nigrin
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Geur Perzik
Inhoud 1 stuks
Categorie Geurgel
Breedte 25 mm
Hoogte 48 mm
Diepte 20 mm
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Geur Perzik
Inhoud 1 stuks
Categorie Geurgel
Breedte 25 mm
Hoogte 48 mm
Diepte 20 mm
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Luchtverfrissers voor de auto