Nigrin Geurgel Ocean 1 stuks

  • Artikelnummer: 857729
  • Fabrikantnummer: 74506
  • EAN: 4008153745065

Deze luchtverfrisser bevestigt u met een clip aan het ventilatierooster van uw auto. Aan de achterzijde zit een dun membraam, waardoor de lucht met de binnenstromende lucht de auto in komt. De geurintensiteit is regelbaar of helemaal uit te zetten.

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Nigrin

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Geur Ocean
Inhoud 1 stuks
Categorie Geurgel
Breedte 25 mm
Hoogte 48 mm
Diepte 20 mm
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Geur Ocean
Inhoud 1 stuks
Categorie Geurgel
Breedte 25 mm
Hoogte 48 mm
Diepte 20 mm
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Luchtverfrissers voor de auto

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice