Moravia 265.18.646 Anti-slip kantenverzegeling

  • Artikelnummer: 893914
  • Fabrikantnummer: 265.18.646
  • EAN: 2050001484499

Deze kantenverzegeling vergroot de hechting van MORION-anti-slipbedekking aan de ondergrond, vooral in vochtige omgevingen.

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Moravia

Hoe kunnen we helpen?

Vind hier zelf uw antwoord of bel:
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk voor de gezondheid (GHS08) , Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 361d: kan het ongeboren kind schaden
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. , P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. , P 301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 370+378: In geval van brand: blussen met…

Artikelspecificaties

Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk voor de gezondheid (GHS08) , Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 361d: kan het ongeboren kind schaden
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. , P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. , P 301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 370+378: In geval van brand: blussen met…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Anti-slipbedekking

Hoe kunnen we helpen?

Vind hier zelf uw antwoord of bel: