Modelbouw-vulpasta Revell Tube Inhoud 25 g

  • Artikelnummer: 206332
  • Fabrikantnummer: 39607
  • EAN: 4009803396071

Constructiefoutjes, voegen en scheuren kunnen met Revell Plasto plamuurmassa worden verborgen en gerepareerd. Het oppervlak kan na droging glad worden geschuurd.

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Revell
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Inhoud 25 g
Categorie Modelbouw-vulpasta
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Houder Tube
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp , H 332: schadelijk bij inademing
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 241: explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Inhoud 25 g
Categorie Modelbouw-vulpasta
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Houder Tube
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp , H 332: schadelijk bij inademing
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 241: explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Lak