Löthonig Soldeerhoning Inhoud 7 g

 • Artikelnummer: 811114
 • Fabrikantnummer: 811114
 • EAN: 0000042201830

De ideale hulp voor bijzonder schoon, betrouwbaar en mooi soldeerwerk. Het uitlopen van soldeertin kan door het toevoegen van soldeerhoning vertraagd worden. Wordt ook bij zwaar soldeerwerk gebruikt (messing, staal, constantaan) en geoxideerd materia…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Artikelnummer: 811114
 • Fabrikantnummer: 811114
 • EAN: 0000042201830

De ideale hulp voor bijzonder schoon, betrouwbaar en mooi soldeerwerk. Het uitlopen van soldeertin kan door het toevoegen van soldeerhoning vertraagd worden. Wordt ook bij zwaar soldeerwerk gebruikt (messing, staal, constantaan) en geoxideerd materia…

 • Garantie: minimaal 2 jaar

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@48e49eb7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@75d66c9e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H 226: ontvlambare vloeistof en damp
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 241: explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@48e49eb7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@75d66c9e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Vloeimiddelen