Greisinger GAK 1400 werk- en kalibratieset

  • Artikelnummer: 102966
  • Fabrikantnummer: 602838
  • EAN: 4016138692181

GAK1400 kalibratieset meetapparatuur

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Inhoud 1 set
Categorie Reagens
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Bijtend (GHS05)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 314: veroorzaakt ernstige brandwonden , H 334: kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 304+341: NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 309: NA blootstelling of bij onwel voelen: , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: , P 351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. , P 338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Artikelspecificaties

Inhoud 1 set
Categorie Reagens
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Bijtend (GHS05)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 314: veroorzaakt ernstige brandwonden , H 334: kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 304+341: NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 309: NA blootstelling of bij onwel voelen: , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: , P 351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. , P 338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Laboplossingen

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice