Emaille kleur Revell Messing (metallic) 92 Doos 14 ml

  • Artikelnummer: 226204
  • Fabrikantnummer: 32192
  • EAN: 42023159

Revell Email verf messing metalic 14ml

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Revell
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Kleur Messing (metallic)
Inhoud 14 ml
Kleurtype Email-verf
RAL-nr. 0
Categorie Emaille kleur
Kleurcode 92
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Houder Doos
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 400: zeer giftig voor in het water levende organismen , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 240: opslag- en opvangreservoir aarden. , P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. , P 405: Achter slot bewaren. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Kleur Messing (metallic)
Inhoud 14 ml
Kleurtype Email-verf
RAL-nr. 0
Categorie Emaille kleur
Kleurcode 92
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Houder Doos
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 400: zeer giftig voor in het water levende organismen , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Revell verf