Emaille kleur Revell Lufthansa-geel (zijdeglans) 310 Doos 14 ml

  • Artikelnummer: 226212
  • Fabrikantnummer: 32310
  • EAN: 42023258

Revell Email Color-verven in de 14 ml busjes zijn ideaal voor het beschilderen van kleinere vlakken. Een verf kan al na slechts 4-6 uur worden overgeverfd. Na 24 uur is de verf volledig droog.

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Revell
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Kleur Lufthansa-geel (zijdeglans)
Inhoud 14 ml
Kleurtype Email-verf
RAL-nr. 1028
Categorie Emaille kleur
Kleurcode 310
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Houder Doos
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. , P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. , P 301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 405: Achter slot bewaren. , P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Kleur Lufthansa-geel (zijdeglans)
Inhoud 14 ml
Kleurtype Email-verf
RAL-nr. 1028
Categorie Emaille kleur
Kleurcode 310
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Houder Doos
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Revell verf