Emaille kleur Revell Kleurloos (mat) 02 Doos 14 ml

  • Artikelnummer: 226135
  • Fabrikantnummer: 32102 9091
  • EAN: 42022640

Revell Email Color-verf in de 14 ml busjes is ideaal voor het beschilderen van kleinere vlakken. De verf kan al na een droogtijd van slechts 4-6 uur worden overgeverfd. Na 24 uur is de verf volledig droog.

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Revell
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Kleur Kleurloos (mat)
Inhoud 14 ml
Kleurtype Email-verf
RAL-nr. 0
Categorie Emaille kleur
Kleurcode 02
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Houder Doos
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen. , P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. , P 405: Achter slot bewaren. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Kleur Kleurloos (mat)
Inhoud 14 ml
Kleurtype Email-verf
RAL-nr. 0
Categorie Emaille kleur
Kleurcode 02
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Houder Doos
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Revell verf